Biblija.net Svetopisemska družba Slovenije

Iskanje mesta     Iskanje besed
Odlomek:   

Kompaktni izpis
Zbirke:  SSP3  SSP  SSP-Op  SSP-Ref  ŽJ  JUB  EKU  CHR  WLF  JAP  DAL  TRB  CEV  GNB  WEB  ASV  KJV  DHH  RVR95  SEG  L45  RUS  HKS  RCB  VLC  VUL  GWH  SSPm Izbiraj med zbirkami za izbrani jezik   O prevodih Navodila
Jezik

1 Korinčanom 12,8-13

Enemu je po Duhu dana beseda modrosti, drugemu v skladu z istim Duhom beseda spoznanja. For to one is given through the Spirit the word of wisdom, and to another the word of knowledge, according to the same Spirit;
Drugemu vera po istem Duhu, drugemu po istem Duhu milostni darovi ozdravljanja, to another faith, by the same Spirit; and to another gifts of healings, by the same Spirit;
10 drugemu delovanje čudežnih
Dodano.
moči, drugemu prerokovanje, drugemu razločevanja duhov, drugemu raznovrstni jeziki, drugemu razlaganje jezikov.
10 and to another workings of miracles; and to another prophecy; and to another discerning of spirits; to another different kinds of languages; and to another the interpretation of languages.
11 Vse to pa uresničuje en in isti Duh, ki deli vsakemu posebej, kakor hoče. 11 But the one and the same Spirit works all of these, distributing to each one separately as he desires.
Eno telo in veliko telesnih delov
12 Kakor je namreč telo eno in ima veliko delov, vsi telesni deli pa so eno telo, čeprav jih je veliko, tako je tudi Kristus.
12 For as the body is one, and has many members, and all the members of the body, being many, are one body; so also is Christ.
13 V enem Duhu smo bili namreč mi vsi krščeni v eno telo, naj bomo Judje ali Grki, sužnji ali svobodni, in vsi smo pili enega Duha. 13 For in one Spirit we were all baptized into one body, whether Jews or Greeks, whether bond or free; and were all given to drink into one Spirit.

Efežanom 1,13

13 V njem ste tudi vi
Ali vi, ki ste.
slišali besedo resnice, evangelij svojega odrešenja. Vanj ste tudi verovali in v njem prejeli pečat Svetega Duha, ki je bil obljubljen.
13 in whom you also, having heard the word of the truth, the Gospel of your salvation,—in whom, having also believed, you were sealed with the Holy Spirit of promise,

Luka 24,48-49

48 Vi ste priče teh reči. 48 You are witnesses of these things.
49 In glejte,
Manjka v nekaterih rkp.
jaz pošiljam na vas obljubo svojega Očeta; vi pa ostanite v mestu, dokler ne boste odeti v moč z višave.«
49 Behold, I send forth the promise of my Father on you. But wait in the city of Jerusalem until you are clothed with power from on high.”

Luka 1,4

da spoznaš zanesljivost naukov, o katerih si bil poučen. that you might know the certainty concerning the things in which you were instructed.

Apostolska dela 2,32-33

32 Tega Jezusa je Bog obudil in mi vsi smo temu priče.
32 This Jesus God raised up, to which we all are witnesses.
33 Bil je povišan na
Ali z.
Božjo desnico in od Očeta je prejel obljubo Svetega Duha in tega Duha je razlil, kakor vidite in slišite.
33 Being therefore exalted by the right hand of God, and having received from the Father the promise of the Holy Spirit, he has poured out this, which you now see and hear.

Efežanom 5,18

18 In ne opijanjajte se z vinom, v čemer je razbrzdanost, temveč naj vas napolnjuje Duh: 18 Don’t be drunken with wine, in which is dissipation, but be filled with the Spirit,

Apostolska dela 2,39

39 Zakaj obljuba velja vam in vašim otrokom in vsem, ki so daleč, kolikor jih bo k sebi poklical Gospod, naš Bog.« 39 For to you is the promise, and to your children, and to all who are far off, even as many as the Lord our God will call to himself.”

Slovenski standardni prevod, © 1996, 2023 Svetopisemska družba Slovenije

Distribucija in zadnja različica besedila: www.ebible.org

Iskanje po Svetem pismu | O zbirkah | Navodila | Kratice | Teme Svetega pisma | Prejemanje odlomkov | Vaš odziv
       
Domača stran Svetopisemske družbe Slovenije
Zadnja sprememba programa:  7.4.2020