Domaa stran Svetopisemska druba Slovenije - Nepridobitna druba za prevajanje in irjenje Svetega pisma       
O naem poslanstvu ...Sveto pismo na spletu ...Naa dobrodelna dejavnost ...Spletna svetopisemska knjigarna ...Povezave z drugimi biblinimi drubami in Cerkvami ...Svetopisemska druba na Facebooku  Svetopisemska druba na YouTube

[ Mobilno ]

Stara zaveza
1 Mojzes
2 Mojzes
3 Mojzes
4 Mojzes
5 Mojzes
Jozue
Sodniki
Ruta
1 Samuel
2 Samuel
1 Kralji
2 Kralji
1 Kroniška
2 Kroniška
Ezra
Nehemija
Estera
Job
Psalmi
Pregovori
Pridigar
Visoka pesem
Izaija
Jeremija
Žalostinke
Ezekiel
Daniel
Ozej
Joel
Amos
Abdija
Jona
Mihej
Nahum
Habakuk
Sofonija
Agej
Zaharija
Malahija

Devterokanonične knjige

Tobit
Judita
Estera (grška)
1 Makabejci
2 Makabejci
Modrost
Sirah
Baruh
Jeremijevo pismo
Daniel (dodatki)

Nova zaveza

Matej
Marko
Luka
Janez
Apostolska dela
Rimljanom
1 Korinčanom
2 Korinčanom
Galačanom
Efežanom
Filipljanom
Kološanom
1 Tesaloničanom
2 Tesaloničanom
1 Timoteju
2 Timoteju
Titu
Filemonu
Hebrejcem
Jakob
1 Peter
2 Peter
1 Janez
2 Janez
3 Janez
Juda
Razodetje


BIBLIJA.net   - Sveto pismo na internetu
Iskanje mesta     Iskanje besed
Odlomek:   

Kompaktni izpis
Zbirke:  SSP3  ŽJ  SSP  SSP-Op  SSP-Ref  JUB  EKU  CHR  WLF  JAP  DAL  TRB Izbiraj med vsemi zbirkami   O prevodih Navodila
JezikPodpri nas nič te ne stane
Podpri Sveto pismo
nič te ne stane :)

1 Kroniška 18,1-13

1 Kroniška :1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Davidove zmage
(2 Sam 8,1–14)
18
Zatem je David porazil Filistejce in jih podjarmil. Vzel je iz rok Filistejcev Gat in okoliška naselja.
Tudi Moábce je porazil in Moábci so postali podložni Davidu in prinašali davek.
David je porazil tudi Hadadézerja, kralja v Cobi pri Hamátu, ko je šel, da si vzpostavi oblast na veletoku Evfratu. David mu je vzel tisoč bojnih voz, sedem tisoč konjenikov in dvajset tisoč pešcev. Vse konje pa je David ohromil, le za sto voz jih je pustil. Ko so Arámci iz Damaska prišli na pomoč Hadadézerju, kralju v Cobi, je David pobil med Arámci dvaindvajset tisoč mož. Nato je David postavil namestnike
Ali vojaške posadke; tako prevodi in 2 Sam 8,6; manjka v hebr.
v Arámu na področju Damaska. Arámci so postali podložni Davidu in prinašali davek. Tako je GOSPOD pomagal Davidu povsod, kamor koli je šel. David je vzel zlate ščite, ki so jih nosili Hadadézerjevi služabniki, in jih prinesel v Jeruzalem. Iz Hadadézerjevih mest Tibháta in Kuna pa je David vzel zelo veliko brona, iz njega je Salomon naredil bronasto morje, stebra in bronaste posode.
Ko je Toí, kralj v Hamátu, slišal, da je David porazil vso vojsko Hadadézerja, kralja v Cobi, 10 je poslal svojega sina Hadoráma h kralju Davidu, da bi ga pozdravil in mu čestital, da se je bojeval s Hadadézerjem in ga porazil; Hadadézer se je namreč venomer bojeval s Toíjem. S seboj je prinesel vsakovrstne zlate, srebrne in bronaste posode. 11 Tudi te je kralj David posvetil GOSPODU s srebrom in z zlatom vred, ki ga je odnesel od vseh narodov, od Edómcev, Moábcev, Amóncev, Filistejcev in Amalečanov.
12 Cerújin sin Abišáj je pobil osemnajst tisoč Edómcev v Ge Melahu. 13 V Edómu je postavil namestnike
Ali posadke.
in vsi Edómci so postali podložni Davidu. GOSPOD je namreč pomagal Davidu povsod, kamor koli je šel.

Slovenski standardni prevod, © 1996, 2003 Svetopisemska družba Slovenije

Kupi Sveto pismo v obliki e-knjige ali si naloi Brezplačno svetopisemsko literaturo!

Pobuda za redno branje Svetega pisma
Berem
Besedo
Nova zaveza v sodobnem jeziku. Brezplačno na voljo v elektronskih formatih.
Življenje
z Jezusom
Zadnja sprememba programa:  11.1.2019, do zdaj izpisanih odlomkov: 6.933.402, danes: 108.266
Čas izvajanja programa: 0.04s