Domaa stran Svetopisemska druba Slovenije - Nepridobitna druba za prevajanje in irjenje Svetega pisma       
O naem poslanstvu ...Sveto pismo na spletu ...Naa dobrodelna dejavnost ...Spletna svetopisemska knjigarna ...Povezave z drugimi biblinimi drubami in Cerkvami ...Svetopisemska druba na Facebooku  Svetopisemska druba na YouTube

[ Mobilno ]

Stara zaveza
1 Mojzes
2 Mojzes
3 Mojzes
4 Mojzes
5 Mojzes
Jozue
Sodniki
Ruta
1 Samuel
2 Samuel
1 Kralji
2 Kralji
1 Kroniška
2 Kroniška
Ezra
Nehemija
Estera
Job
Psalmi
Pregovori
Pridigar
Visoka pesem
Izaija
Jeremija
Žalostinke
Ezekiel
Daniel
Ozej
Joel
Amos
Abdija
Jona
Mihej
Nahum
Habakuk
Sofonija
Agej
Zaharija
Malahija

Devterokanonične knjige

Tobit
Judita
Estera (grška)
1 Makabejci
2 Makabejci
Modrost
Sirah
Baruh
Jeremijevo pismo
Daniel (dodatki)

Nova zaveza

Matej
Marko
Luka
Janez
Apostolska dela
Rimljanom
1 Korinčanom
2 Korinčanom
Galačanom
Efežanom
Filipljanom
Kološanom
1 Tesaloničanom
2 Tesaloničanom
1 Timoteju
2 Timoteju
Titu
Filemonu
Hebrejcem
Jakob
1 Peter
2 Peter
1 Janez
2 Janez
3 Janez
Juda
Razodetje


BIBLIJA.net   - Sveto pismo na internetu
Iskanje mesta     Iskanje besed
Odlomek:   

Kompaktni izpis
Zbirke:  SSP3  ŽJ  SSP  SSP-Op  SSP-Ref  JUB  EKU  CHR  WLF  JAP  DAL  TRB Izbiraj med vsemi zbirkami   O prevodih Navodila
JezikPodpri nas nič te ne stane
Podpri Sveto pismo
nič te ne stane :)

1 Kroniška 7,20-29

1 Kroniška :1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Efrájimovi potomci
20 Efrájimovi sinovi so Šutélah, njegov sin Bered, njegov sin Tahat, njegov sin Eladá, njegov sin Tahat, 21 njegov sin Zabád, njegov sin Šutélah, Ezer in Elád. Možje iz Gata, rojeni v deželi, pa so jih ubili, ker so prišli ropat njihovo živino. 22 Njihov oče Efrájim je veliko dni žaloval in njegovi bratje so ga prišli tolažit. 23 Šel je k svoji ženi; spočela je in rodila sina. Imenoval ga je Berijá, ker se je to zgodilo, ko je bila nesreča
Hebr. izraz spominja na ime Berijá.
v njegovi hiši. 24 Njegova hči je bila Šeêra, ki je sezidala Spodnji in Zgornji Bet Horón ter Uzén Šeêro. 25 Njegov sin je bil Refah, njegov sin Rešef, njegov sin Telah, njegov sin Tahan, 26 njegov sin Ladán, njegov sin Amihúd, njegov sin Elišamá, 27 njegov sin Nun in njegov sin Józue.
28 Njihova posest in prebivališča so Betel s svojimi naselji, proti vzhodu Naára, proti zahodu Gezer s svojimi naselji, Sihem s svojimi naselji do Aje z njenimi naselji. 29 V rokah Manásejevih sinov so bili Bet Šeán s svojimi naselji, Taanáh s svojimi naselji, Megído s svojimi naselji in Dor s svojimi naselji. V teh so prebivali sinovi Izraelovega sina Jožefa.

Slovenski standardni prevod, © 1996, 2003 Svetopisemska družba Slovenije

Kupi Sveto pismo v obliki e-knjige ali si naloi Brezplačno svetopisemsko literaturo!

Pobuda za redno branje Svetega pisma
Berem
Besedo
Nova zaveza v sodobnem jeziku. Brezplačno na voljo v elektronskih formatih.
Življenje
z Jezusom
Zadnja sprememba programa:  11.1.2019, do zdaj izpisanih odlomkov: 7.388.602, danes: 100.210
Čas izvajanja programa: 0.04s