Biblija.net Svetopisemska družba Slovenije

Iskanje mesta     Iskanje besed
Odlomek:   

Kompaktni izpis
Zbirke:  SSP3  SSP-Op  ŽJ  JUB  EKU  CHR  DAL Izbiraj med vsemi zbirkami   O prevodih Navodila
Jezik

1 Mojzes 25

Ketúrini sinovi
(1 Krn 1,32–33)
25
Abraham si je spet vzel ženo. Ime ji je bilo Ketúra. Rodila mu je Zimrána, Jokšána, Medána, Midjána, Jišbáka in Šuaha. Jokšánu pa sta se rodila Šebá in Dedán. Dedánovi sinovi so Ašuríti, Letušéjci in Leuméjci. Midjánovi sinovi so Efá, Efer, Henoh, Abidá in Eldaá. Vsi ti so Ketúrini sinovi.
Abraham je vse svoje imetje izročil Izaku. Sinovom stranskih žena, ki jih je imel, pa je Abraham dal darove in jih poslal, dokler je še živel, proč od sina Izaka proti vzhodu v vzhodno deželo.
Abrahamova smrt
To je število Abrahamovih let, ki jih je preživel: sto petinsedemdeset. Abraham je izdihnil in umrl v visoki starosti, star in nasičen z dnevi, in bil pridružen svojim ljudem. Sinova Izak in Izmael sta ga pokopala v votlini Mahpéli na polju Efróna, sina Hetejca Coharja, nasproti Mamreju, 10 na polju, ki ga je Abraham kupil od Hetovih sinov; tam sta bila pokopana Abraham in njegova žena Sara. 11 Po Abrahamovi smrti pa je Bog blagoslovil njegovega sina Izaka. Prebival je pri vodnjaku Laháj Roí.
Izmaelovi potomci
(1 Krn 1,29–31)
12 To je rodovnik Abrahamovega sina Izmaela, ki ga je Abrahamu rodila Egipčanka Hagára, Sarina dekla. 13 To so imena Izmaelovih sinov, imena po redu rojstev: Izmaelov prvorojenec Nebajót, potem Kedár, Adbeél, Mibsám, 14 Mišmá, Dumá, Masá, 15 Hadád, Temá, Jetúr, Nafíš in Kedma. 16 To so Izmaelovi sinovi in to so njihova imena po naseljih in šotoriščih, dvanajst knezov po njihovih rodovih. 17 To pa so leta Izmaelovega življenja: sto sedemintrideset let. Izdihnil je in umrl ter bil pridružen svojim ljudem. 18 Prebivali so od Havíle do Šura, ki je nasproti Egiptu, in vse do Asirije. Naselil se je nasproti vsem svojim bratom.
Jakob
Ezav in Jakob
19 To pa je rodovnik Abrahamovega sina Izaka. Abrahamu se je rodil Izak. 20 Ko je bil Izak star štirideset let, je vzel za ženo Rebeko, hčer Aramejca Betuéla iz Mezopotamije, sestro Aramejca Labána. 21 Izak je prosil Gospoda za ženo, ker je bila nerodovitna. Gospod ga je uslišal in žena Rebeka je spočela. 22 Ko sta se otroka pehala v njenem telesu, je rekla: »Če je tako, čemu naj še živim?«
Tako sir.; hebr. nejasno.
Šla je vprašat za svet Gospoda. 23 Gospod ji je rekel:
»Dva naroda sta v tvojem telesu,
dve ljudstvi se bosta ločili iz tvojega naročja.
Eno bo močnejše od drugega
in starejše bo služilo mlajšemu.«
24 Ko so se dopolnili dnevi, da bi rodila, glej, sta bila v njenem telesu dvojčka. 25 Prišel je na svet prvi, rdečkast, ves poraščen, kakor bi imel kožuh. Zato so mu dali ime Ezav. 26 Potem je prišel na svet njegov brat. Z roko je trdno držal Ezava za peto. Dali so mu ime Jakob.
Tj. ‘ta, ki prijemlje za peto’ ali ‘ta, ki izpodriva/vara’.
Ko sta se rodila, je bil Izak star šestdeset let. 27 Dečka sta rastla in Ezav je postal izkušen lovec. Bil je človek polja. Jakob pa je bil miren človek in je prebival v šotorih. 28 Izak je ljubil Ezava, ker je imel rad divjačino, Rebeka pa je imela rajši Jakoba.
29 Ko je nekoč Jakob skuhal jed, je prišel Ezav ves onemogel s polja. 30 Ezav je rekel Jakobu: »Daj mi, da pogoltnem malo rdečega, tega rdečega, kajti ves onemogel sem.« Zato je dobil ime Edóm.
Tj. ‘rdeč’.
31 Jakob je rekel: »Prej mi prodaj svojo pravico prvorojenstva!« 32 Ezav je rekel: »Vidiš, da umiram, čemu mi bo prvorojenstvo?« 33 Jakob je rekel: »Prej
Db. Danes.
mi prisezi!« In mu je prisegel in prodal pravico prvorojenstva Jakobu. 34 Jakob je potem Ezavu dal kruha in kuhane leče. Jedel je in pil, nato pa je vstal in odšel. Tako malo je Ezav cenil pravico prvorojenstva.

Slovenski standardni prevod, © 1996, 2023 Svetopisemska družba Slovenije

Iskanje po Svetem pismu | O zbirkah | Navodila | Kratice | Teme Svetega pisma | Prejemanje odlomkov | Vaš odziv
       
Domača stran Svetopisemske družbe Slovenije
Zadnja sprememba programa:  7.4.2020