Domaa stran Svetopisemska druba Slovenije - Nepridobitna druba za prevajanje in irjenje Svetega pisma       
O naem poslanstvu ...Sveto pismo na spletu ...Naa dobrodelna dejavnost ...Spletna svetopisemska knjigarna ...Povezave z drugimi biblinimi drubami in Cerkvami ...Svetopisemska druba na Facebooku  Svetopisemska druba na YouTube

[ Mobilno ]

Stara zaveza
1 Mojzes
2 Mojzes
3 Mojzes
4 Mojzes
5 Mojzes
Jozue
Sodniki
Ruta
1 Samuel
2 Samuel
1 Kralji
2 Kralji
1 Kroniška
2 Kroniška
Ezra
Nehemija
Estera
Job
Psalmi
Pregovori
Pridigar
Visoka pesem
Izaija
Jeremija
Žalostinke
Ezekiel
Daniel
Ozej
Joel
Amos
Abdija
Jona
Mihej
Nahum
Habakuk
Sofonija
Agej
Zaharija
Malahija

Devterokanonične knjige

Tobit
Judita
Estera (grška)
1 Makabejci
2 Makabejci
Modrost
Sirah
Baruh
Jeremijevo pismo
Daniel (dodatki)

Nova zaveza

Matej
Marko
Luka
Janez
Apostolska dela
Rimljanom
1 Korinčanom
2 Korinčanom
Galačanom
Efežanom
Filipljanom
Kološanom
1 Tesaloničanom
2 Tesaloničanom
1 Timoteju
2 Timoteju
Titu
Filemonu
Hebrejcem
Jakob
1 Peter
2 Peter
1 Janez
2 Janez
3 Janez
Juda
Razodetje


BIBLIJA.net   - Sveto pismo na internetu
Iskanje mesta     Iskanje besed
Odlomek:   

Kompaktni izpis
Zbirke:  SSP3  ŽJ  SSP  SSP-Op  SSP-Ref  JUB  EKU  CHR  WLF  JAP  DAL  TRB Izbiraj med vsemi zbirkami   O prevodih Navodila
JezikPodpri nas nič te ne stane
Podpri Sveto pismo
nič te ne stane :)

2 Kralji 24

2 Kralji :1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

24
V njegovih dneh je prišel babilonski kralj Nebukadnezar. Jojakím mu je bil podložen tri leta, potem se je premislil in se mu uprl. GOSPOD pa je poslal proti njemu krdela Kaldejcev, krdela Arámcev, krdela Moábcev in Amóncev. Poslal jih je proti Judu, da bi ga ugonobili, po besedi, ki jo je bil GOSPOD govoril po svojih služabnikih prerokih. Prav po GOSPODOVEM ukazu je prišlo to nad Juda, da bi ga odstranil izpred svojega obličja zaradi Manásejevih grehov, zaradi vsega, kar je storil, tudi zaradi nedolžne krvi, ki jo je prelil, saj je napolnil Jeruzalem z nedolžno krvjo. Zato GOSPOD ni hotel odpustiti. Druga Jojakímova dela in vse, kar je še napravil – mar ni to zapisano v knjigi Letopisi Judovih kraljev? Ko je Jojakím legel k svojim očetom, je namesto njega postal kralj njegov sin Jojahín. Egiptovski kralj ni več prišel iz svoje dežele, kajti babilonski kralj je zavzel vse, kar je pripadalo egiptovskemu kralju, od Egiptovskega potoka do reke Evfrata.
Judov kralj Jojahín
(2 Krn 36,9)
Jojahín je imel osemnajst let, ko je postal kralj, in tri mesece je kraljeval v Jeruzalemu. Njegovi materi je bilo ime Nehúšta; bila je hči Elnatána iz Jeruzalema. Delal je, kar je hudo v GOSPODOVIH očeh, povsem tako, kakor je delal njegov oče.
Nebukadnezar oblega Jeruzalem
(2 Krn 36,10)
10 V tistem času so služabniki babilonskega kralja Nebukadnezarja odrinili nad Jeruzalem in mesto je bilo oblegano. 11 Tudi babilonski kralj Nebukadnezar sam je prišel nad mesto, ko so ga njegovi služabniki oblegali. 12 Judov kralj Jojahín je šel k babilonskemu kralju, on, njegova mati, njegovi služabniki, knezi in dvorjani. Babilonski kralj pa ga je v osmem letu svojega kraljevanja vzel za ujetnika.
13 Od tam je odnesel vse zaklade GOSPODOVE hiše in zaklade kraljeve hiše ter v GOSPODOVEM templju razbil vse zlate posode, ki jih je bil napravil izraelski kralj Salomon – kakor je bil govoril GOSPOD. 14 Odpeljal je v izgnanstvo ves Jeruzalem, vse višje uradnike in vse bojevnike, deset tisoč izgnancev, tudi vse kovače in ključavničarje; nič drugega ni ostalo razen revščine podeželskega ljudstva. 15 Jojahína je odpeljal v izgnanstvo v Babilon; tudi kraljevo mater, kraljeve žene, njegove dvorjane in veljake v deželi je odpeljal iz Jeruzalema v izgnanstvo v Babilon. 16 Tudi vse krepke moške, sedem tisoč, kovače in ključavničarje, tisoč, vse junake, ki so bili zmožni za vojno, je babilonski kralj odpeljal v izgnanstvo v Babilon. 17 Namesto Jojahína pa je postavil za kralja njegovega strica Matanjája in mu spremenil ime v Sedekíja.
Judov kralj Sedekíja
(2 Krn 36,11–14; Jer 52,1–3)
18 Sedekíja je imel enaindvajset let, ko je postal kralj, in enajst let je kraljeval v Jeruzalemu. Njegovi materi je bilo ime Hamutála; bila je hči Jirmejája iz Libne. 19 Delal je, kar je hudo v GOSPODOVIH očeh, povsem tako, kakor je delal Jojakím. 20 Na GOSPODOVO jezo se je namreč to godilo v Jeruzalemu in Judu, dokler ju ni zavrgel izpred svojega obličja, ko se je Sedekíja uprl babilonskemu kralju.

Slovenski standardni prevod, © 1996, 2003 Svetopisemska družba Slovenije

Kupi Sveto pismo v obliki e-knjige ali si naloi Brezplačno svetopisemsko literaturo!

Pobuda za redno branje Svetega pisma
Berem
Besedo
Nova zaveza v sodobnem jeziku. Brezplačno na voljo v elektronskih formatih.
Življenje
z Jezusom
Zadnja sprememba programa:  11.1.2019, do zdaj izpisanih odlomkov: 7.244.617, danes: 120.243
Čas izvajanja programa: 0.04s