Svetopisemska družba Slovenije
       
Biblija.net
Stara zaveza
1 Mojzes
2 Mojzes
3 Mojzes
4 Mojzes
5 Mojzes
Jozue
Sodniki
Ruta
1 Samuel
2 Samuel
1 Kralji
2 Kralji
1 Kroniška
2 Kroniška
Ezra
Nehemija
Estera
Job
Psalmi
Pregovori
Pridigar
Visoka pesem
Izaija
Jeremija
Žalostinke
Ezekiel
Daniel
Ozej
Joel
Amos
Abdija
Jona
Mihej
Nahum
Habakuk
Sofonija
Agej
Zaharija
Malahija

Devterokanonične knjige

Tobit
Judita
Estera (grška)
1 Makabejci
2 Makabejci
Modrost
Sirah
Baruh
Jeremijevo pismo
Daniel (dodatki)

Nova zaveza

Matej
Marko
Luka
Janez
Apostolska dela
Rimljanom
1 Korinčanom
2 Korinčanom
Galačanom
Efežanom
Filipljanom
Kološanom
1 Tesaloničanom
2 Tesaloničanom
1 Timoteju
2 Timoteju
Titu
Filemonu
Hebrejcem
Jakob
1 Peter
2 Peter
1 Janez
2 Janez
3 Janez
Juda
Razodetje


Iskanje mesta     Iskanje besed
Odlomek:   

Kompaktni izpis
Zbirke:  SSP3  SSP-Op  ŽJ  JUB  EKU  CHR  DAL Izbiraj med vsemi zbirkami   O prevodih Navodila
Jezik

2 Mojzes 25

2 Mojzes :1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

Božja navodila o svetišču
Izraelci naj prispevajo
(35,4–9)
25
Gospod je spregovoril Mojzesu in rekel: Govôri Izraelovim sinovom, naj pobirajo zame dar; od vsakega, ki ga srce nagiba k temu, vzemite dar zame! To pa naj bo dar, ki ga jemljite od njih: zlato, srebro in bron, višnjev in rdeč škrlat, karmezin, tančica, kozja dlaka, rdeče barvane ovnove kože, delfinove
Db. taháševe; pomen negotov.
kože, akacijev les, olje za svetilnico, dišave za mazilno olje in za dišeče kadilo, oniksovi kamni in okrasni kamni za efód in naprsnik. Postavijo naj mi svetišče, da bom prebival med njimi. Naredijo naj natančno po tem, kakor ti bom pokazal na vzorcu prebivališča in na vzorcu njegove opreme!
Skrinja zaveze
(37,1–9)
10 Naredijo naj skrinjo iz akacijevega lesa; dva komolca in pol naj bo dolga, poldrugi komolec široka in poldrugi komolec visoka! 11 Prevleci jo s čistim zlatom; znotraj in zunaj jo prevleci in naredi na njej okrog in okrog zlat venec. 12 Ulij zanjo štiri zlate obroče in jih pritrdi na njene štiri noge: dva obroča na eni strani, dva na drugi! 13 Naredi drogova iz akacijevega lesa in ju pozláti! 14 In vtakni drogova v obroče ob straneh skrinje, da bo mogoče z njima skrinjo nositi! 15 Drogova naj ostaneta v obročih na skrinji, ne smete jih vzeti z nje. 16 V skrinjo pa deni pričevanje,
Ali zavezo, tj. dokument zaveze oz. plošči desetih zapovedi.
ki ti ga bom dal!
17 Narêdi tudi spravni pokrov iz čistega zlata; dva komolca in pol naj bo dolg in poldrugi komolec širok! 18 Narêdi dva keruba iz zlata, s kovanjem ju narêdi na obeh koncih spravnega pokrova! 19 Enega keruba narêdi na enem koncu, drugega na drugem; keruba naredite tako, da se bosta dvigala iznad spravnega pokrova na obeh njegovih koncih! 20 Keruba naj razprostirata peruti navzgor in zaslanjata z njimi spravni pokrov, obrnjena z obrazom drug proti drugemu; obraza kerubov naj gledata na spravni pokrov. 21 Deni ta pokrov na skrinjo in vanjo deni pričevanje,
Ali zavezo, tj. dokument zaveze oz. plošči desetih zapovedi.
ki ti ga bom dal! 22 Tam se bom shajal s teboj in ti iznad spravnega pokrova med keruboma, ki sta na skrinji pričevanja,
Ali zaveze.
govoril vse, kar ti bom zapovedal za Izraelove sinove.
Miza za hlebe obličja
(37,10–16)
23 Narêdi mizo iz akacijevega lesa: dva komolca naj bo dolga, komolec široka in poldrugi komolec visoka! 24 Prevleci jo s čistim zlatom in narêdi na njej okrog in okrog zlat venec! 25 Narêdi ji okrog za dlan širok okvir in na okviru napravi zlat venec! 26 Narêdi zanjo štiri zlate obroče in pritŕdi obroče na štiri vogale pri njenih štirih nogah! 27 Obroči naj bodo tik ob okviru, da se vanje vtakneta drogova in bo mogoče mizo nositi. 28 Drogova narêdi iz akacijevega lesa in ju pozláti; z njima naj nosijo mizo! 29 In narêdi zanjo sklede, torilca, vrče in kozarce, s katerimi se bodo izlivale pitne daritve. Narêdi jih iz čistega zlata! 30 Na mizo pa neprenehoma pokladaj predme hlebe obličja!
Ali hlebe navzočnosti.
Sedmerorami svečnik
(37,17–24; 4 Mz 8,1–4)
31 Potem narêdi svečnik iz čistega zlata; s kovanjem naj naredijo svečnik, njegovo nogo in deblo; kakor on naj bodo iz celega njegove čaše, popki in cveti! 32 Šest vej naj izhaja iz njegovih strani: tri veje svečnika iz ene strani in tri veje iz druge. 33 Po tri mandeljnovemu cvetu podobne čaše s popkom in cvetom naj bodo na vsaki veji; tako naj bo na šestih vejah, ki izhajajo iz svečnika. 34 Na svečniku samem naj bodo štiri mandeljnovemu cvetu podobne čaše s popki in cveti. 35 In sicer naj bo popek pod dvema vejama, kjer izhajata iz njega, in popek pod drugima dvema vejama, kjer izhajata iz njega, in popek pod zadnjima dvema vejama, kjer izhajata iz njega; tako naj bo pri šestih vejah, ki izhajajo iz svečnika. 36 Ti popki in te veje naj bodo z njimi vred iz celega; vse naj bo eno samo kovano delo iz čistega zlata. 37 Narêdi zanj sedem svetilk in postavi nanj njegove svetilke tako, da bodo razsvetljevale prostor pred njim! 38 Njegovi utrinjači in skledice naj bodo iz čistega zlata. 39 Svečnik in vse te naprave naj naredijo iz enega talenta čistega zlata. 40 Glej, da jih narediš po njihovem vzorcu, ki se ti je pokazal na gori!

Slovenski standardni prevod, © 1996, 2003 Svetopisemska družba Slovenije


Kratki videi o Svetem pismu
Projekt
Sveto pismo
Nova zaveza v sodobnem jeziku. Brezplačno na voljo v elektronskih formatih.
Življenje
z Jezusom
Zadnja sprememba programa:  7.4.2020, do zdaj izpisanih odlomkov: 99.674.162, danes: 19.522
Čas izvajanja programa: 0.03s

NOVO! Nova Zaveza s prostorom

To visoko-kakovostno Sveto pismo je odlicno darilo za posebne priložnosti kot so poroke, obletnice, svete birme, rojstni dnevi, .. Zaradi dodatnih pripomockov (razlage, opombe, reference, indeks,...) bo prejemnik lažje razumel vsebino te najbolj brane knjige na Svetu.

Podpri nas, nic te ne stane

Naloži si sveto pismo v elektronski obliki za svoj e-bralnik.

Si težko vzameš cas za branje Božje besede? Zakaj ji torej ne prisluhneš?

Poznaš osnovno sporocilo Svetega pisma? Vstopi v dramo Svetega pisma!

Nekaj nasvetov za branje Svetega pisma.

Ne veš, kako se lotiti branja Svetega pisma? Zate smo pripravili nekaj bralnih nacrtov, ki ti bodo pomagali narediti prve korake.