Societat Bíblica de Catalunya

Antic Testament
Pentateuc
Gènesi
Èxode
Levític
Nombres
Deuteronomi
Llibres profètics
Josuè
Jutges
1r Samuel
2n Samuel
1r Reis
2n Reis
Isaïes
Jeremies
Ezequiel
Osees
Joel
Amós
Abdies
Jonàs
Miquees
Nahum
Habacuc
Sofonies
Ageu
Zecaries
Malaquies
Escrits
Salms
Job
Proverbis
Rut
Càntic
Cohèlet
Lamentacions
Ester
Daniel
Esdres
Nehemies
1r Cròniques
2n Cròniques
Llibres deuterocanònics
Ester grec
Judit
Tobit
1r Macabeus
2n Macabeus
Saviesa
Siràcida
Baruc
Carta Jeremies
Daniel grec
Nou Testament
Mateu
Marc
Lluc
Joan
Fets Apòstols
Romans
1a Corintis
2a Corintis
Gàlates
Efesis
Filipencs
Colossencs
1a Tesalonic.
2a Tesalonic.
1a Timoteu
2a Timoteu
Titus
Filèmon
Hebreus
Jaume
1a Pere
2a Pere
1a Joan
2a Joan
3a Joan
Judes
Apocalipsi


BIBLIJA.net   - La Bíblia a Internet
Buscar Referència     Buscar Paraula
Passatge:   

Menú compacte
 BCI Escollir entre totes les versions   Sobre les versions Ajuda
Idioma

2a Timoteu 2

2a Timoteu :Introducció 1 2 3 4

La identitat del ministeri pastoral (2,1-4,8)
Compartir els sofriments
2
A tu, fill meu, que et faci fort la gràcia que ens és donada per Jesucrist. Allò que has escoltat dels meus llavis en presència de molts testimonis, confia-ho a homes fidels que siguin capaços d'ensenyar-ho també a d'altres. Suporta amb mi els sofriments com un bon soldat de Jesucrist. El qui s'allista en l'exèrcit, si és que vol complir amb qui l'ha reclutat, no s'embolica en els afers de la vida civil. Igualment, l'atleta no és premiat amb la corona si no ha competit segons les regles. També el camperol que ha treballat durament la terra ha de ser el primer a rebre la seva part dels fruits. Entén bé el que et vull dir: confio que el Senyor t'ho farà comprendre tot.
Tingues present Jesucrist, ressuscitat d'entre els morts, sorgit del llinatge de David. Aquesta és la bona nova que jo anuncio, i per ella haig de sofrir fins al punt de trobar-me encadenat com si fos un malfactor. Però la paraula de Déu no està pas encadenada! 10 Per això, jo ho suporto tot pel bé dels elegits, perquè ells també aconsegueixin la salvació que ens és donada per Jesucrist juntament amb la glòria eterna. 11 Això que dic és digne de crèdit:
Si morim amb ell,
també viurem amb ell.
12 Si som constants en les proves,
també regnarem amb ell.
Si el neguem, ell també ens negarà.
13 Però encara que siguem infidels,
ell continua fidel,
ja que no pot negar-se ell mateix.
Servir la veritat
14 Recorda'ls tot això, conjurant-los davant de Déu que no s'embranquin en discussions sobre paraules, que només serveixen per a fer mal als qui escolten. 15 Esforça't per presentar-te davant de Déu com un home que mereix la seva aprovació, com un treballador que no té de què avergonyir-se, perquè exposa correctament la paraula de la veritat. 16 Evita les xerrameques irreverents, que condueixen a una impietat cada vegada més gran, 17 ja que així la doctrina d'alguns troba l'ocasió d'estendre's com la gangrena. Aquest és el cas d'Himeneu i Filet, 18 que han abandonat la veritat dient que la resurrecció ja s'ha realitzat, i perverteixen la fe d'alguns. 19 Tanmateix, Déu ha posat un sòlid fonament que es manté ferm i que porta gravades aquestes paraules: El Senyor coneix els qui són seus. I també: Que s'allunyin del mal tots els qui invoquen el nom del Senyor. 20 En una casa gran no hi ha tan sols objectes de plata i or, sinó també de fusta i terrissa: els uns són vasos nobles, i els altres, atuells ordinaris. 21 Per tant, els qui es purifiquin d'aquelles doctrines seran vasos nobles, santificats, útils al Senyor i disposats a tota obra bona.
22 Defuig les passions de joventut; deleix-te pel bé, la fe, l'amor i la pau, juntament amb els qui invoquen el Senyor amb un cor net. 23 Evita les discussions estúpides, pròpies de gent ignorant; ja saps que acaben en baralles, 24 i un servent del Senyor no s'ha de barallar, sinó que ha de ser amable amb tothom, capaç d'ensenyar i de ser pacient, 25 apte per a corregir amb dolcesa aquells qui el contradiuen. Qui sap si Déu els concedirà que es converteixin, reconeixeran la veritat 26 i tornaran al bon seny, alliberats dels paranys del diable, que els retenia captius i sotmesos al seu voler!

Copyright © 1993 Associació Bíblica de Catalunya, Editorial Claret i Societats Bíbliques Unides

Darrera actualització del programa: 7/4/2020