Societat Bíblica de Catalunya

Antic Testament
Pentateuc
Gènesi
Èxode
Levític
Nombres
Deuteronomi
Llibres profètics
Josuè
Jutges
1r Samuel
2n Samuel
1r Reis
2n Reis
Isaïes
Jeremies
Ezequiel
Osees
Joel
Amós
Abdies
Jonàs
Miquees
Nahum
Habacuc
Sofonies
Ageu
Zecaries
Malaquies
Escrits
Salms
Job
Proverbis
Rut
Càntic
Cohèlet
Lamentacions
Ester
Daniel
Esdres
Nehemies
1r Cròniques
2n Cròniques
Llibres deuterocanònics
Ester grec
Judit
Tobit
1r Macabeus
2n Macabeus
Saviesa
Siràcida
Baruc
Carta Jeremies
Daniel grec
Nou Testament
Mateu
Marc
Lluc
Joan
Fets Apòstols
Romans
1a Corintis
2a Corintis
Gàlates
Efesis
Filipencs
Colossencs
1a Tesalonic.
2a Tesalonic.
1a Timoteu
2a Timoteu
Titus
Filèmon
Hebreus
Jaume
1a Pere
2a Pere
1a Joan
2a Joan
3a Joan
Judes
Apocalipsi


BIBLIJA.net   - La Bíblia a Internet
Buscar Referència     Buscar Paraula
Passatge:   

Menú compacte
 BCI Escollir entre totes les versions   Sobre les versions Ajuda
Idioma

2a Tesalonic. 2,1-12

2a Tesalonic. :Introducció 1 2 3

La vinguda del Senyor (2)
L'Home malvat
2
Pel que fa a la vinguda de nostre Senyor Jesucrist i al moment en què ens reunirem amb ell, us preguem, germans, que no perdeu el seny ni us deixeu alarmar, encara que una suposada revelació de l'Esperit o bé un ensenyament o una carta que han passat per nostres hagin anunciat que el dia del Senyor és imminent. No us deixeu enganyar per res ni per ningú, perquè abans ha de venir l'apostasia i ha d'aparèixer l'Home malvat, el Fill de la perdició, el qui s'alça i s'enfronta contra tot allò que és tingut per diví o per sagrat: aquest anirà a asseure's al santuari de Déu i es proclamarà Déu ell mateix.
¿No recordeu que quan jo era entre vosaltres ja us deia tot això? Ja sabeu que, de moment, hi ha alguna cosa que el reté, perquè no es manifesti abans del seu temps. El regne misteriós del mal ja ha entrat en acció, i n'hi haurà prou que s'aparti el qui ara el reté. Llavors, quan aquest s'aparti, apareixerà el Malvat. Però Jesús, el Senyor, el farà morir amb l'alè de la seva boca, l'aniquilarà el dia de la seva vinguda.
El Malvat apareixerà gràcies al poder de Satanàs. La seva vinguda anirà acompanyada de tota mena d'obres poderoses, de senyals i prodigis enganyosos, 10 i de tota mena de seduccions malignes. Tot això caurà sobre els qui van a la perdició, perquè no han acollit l'amor a la veritat que els hauria salvat. 11 Per aquest motiu, Déu els enviarà un poder que els extraviarà i els farà creure la mentida. 12 Així seran condemnats tots els qui no han acceptat la veritat i s'han complagut en l'error.

Copyright © 1993 Associació Bíblica de Catalunya, Editorial Claret i Societats Bíbliques Unides

Darrera actualització del programa: 7/4/2020