Domača stran Svetopisemska družba Slovenije - Nepridobitna družba za prevajanje in širjenje Svetega pisma       
O našem poslanstvu ...Sveto pismo na spletu ...Naša dobrodelna dejavnost ...Spletna svetopisemska knjigarna ...Povezave z drugimi bibličnimi družbami in Cerkvami ...Svetopisemska družba na Facebooku  Svetopisemska družba na YouTube

[ Mobilno ]

Stara zaveza
1 Mojzes
2 Mojzes
3 Mojzes
4 Mojzes
5 Mojzes
Jozue
Sodniki
Ruta
1 Samuel
2 Samuel
1 Kralji
2 Kralji
1 Kroniška
2 Kroniška
Ezra
Nehemija
Estera
Job
Psalmi
Pregovori
Pridigar
Visoka pesem
Izaija
Jeremija
Žalostinke
Ezekiel
Daniel
Ozej
Joel
Amos
Abdija
Jona
Mihej
Nahum
Habakuk
Sofonija
Agej
Zaharija
Malahija

Devterokanonične knjige

Tobit
Judita
Estera (grška)
1 Makabejci
2 Makabejci
Modrost
Sirah
Baruh
Jeremijevo pismo
Daniel (dodatki)

Nova zaveza

Matej
Marko
Luka
Janez
Apostolska dela
Rimljanom
1 Korinčanom
2 Korinčanom
Galačanom
Efežanom
Filipljanom
Kološanom
1 Tesaloničanom
2 Tesaloničanom
1 Timoteju
2 Timoteju
Titu
Filemonu
Hebrejcem
Jakob
1 Peter
2 Peter
1 Janez
2 Janez
3 Janez
Juda
Razodetje


BIBLIJA.net   - Sveto pismo za vsakogar
Iskanje mesta     Iskanje besed
Odlomek:   

Kompaktni izpis
Zbirke:  SSP3  ŽJ  SSP  SSP-Op  SSP-Ref  JUB  EKU  CHR  WLF  JAP  DAL  TRB Izbiraj med vsemi zbirkami   O prevodih Navodila
JezikPodpri nas nič te ne stane
Podpri Sveto pismo
nič te ne stane :)

4 Mojzes 3

4 Mojzes :1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Pravila za Levijev rod
Leviti služijo duhovnikom
3
To so Aronovi in Mojzesovi potomci v času, ko je GOSPOD govoril Mojzesu na Sinajski gori. To so imena Aronovih sinov: prvorojenec Nadáb, potem Abihú, Eleazar in Itamár. To so imena Aronovih sinov, maziljenih duhovnikov, ki so bili posvečeni, da bi opravljali duhovniško službo. Nadáb in Abihú sta umrla pred GOSPODOM, ko sta darovala nedovoljen
Db. tuj, tj. neprimeren za bogoslužje.
ogenj pred GOSPODOM v sinajski puščavi, in nista imela otrok. Tako sta opravljala duhovniško službo Eleazar in Itamár pred očmi svojega očeta Arona.
GOSPOD je govoril Mojzesu in rekel: »Ukaži, naj Levijev rod stopi bliže, in ga postavi pred duhovnika Arona, da mu bodo služili. Pred shodnim šotorom naj oskrbujejo, kar je potrebno zanj in za vso skupnost, ko opravljajo službo pri prebivališču. Oskrbujejo naj vse priprave shodnega šotora in kar je potrebno za Izraelove sinove, ko opravljajo službo pri prebivališču. Izrôči torej Lévijevce Aronu in njegovim sinovom; Izraelovi sinovi naj mu jih popolnoma izročijo. 10 Arona in njegove sinove postavi, da opravljajo svojo duhovniško službo. Če pa se približa kdo, ki ni posvečen, mora umreti.«
11 GOSPOD je govoril Mojzesu in rekel: 12 »Glej, vzel sem Lévijevce iz srede Izraelovih sinov namesto vsakega prvorojenca, ki odpre materino naročje pri Izraelovih sinovih. Lévijevci pripadajo meni, 13 kajti moj je vsak prvorojenec. Na dan, ko sem udaril vse prvorojence v egiptovski deželi, sem si posvetil vse prvorojence v Izraelu, pri ljudeh in pri živini; moji so; jaz sem GOSPOD
14 GOSPOD je govoril Mojzesu v Sinajski puščavi in rekel: 15 »Preštej Levijeve sinove po njihovih očetnih hišah in rodbinah; vse moške preštej, enomesečne in starejše!« 16 Mojzes jih je torej po GOSPODOVI besedi preštel, kakor mu je bilo zapovedano. 17 To so bili Levijevi sinovi po imenih: Geršón, Kehát in Merarí. 18 To pa sta imeni Geršónovih sinov po njunih rodbinah: Libní in Šimí. 19 Kehátovi sinovi po svojih rodbinah: Amrám, Jichár, Hebrón in Uziél. 20 Meraríjeva sinova po svojih rodbinah: Mahlí in Muší. To so Levijeve rodbine po svojih očetnih hišah.
21 Od Geršóna sta torej rodbini Libníjevcev in Šimíjevcev; to sta rodbini Geršónovcev. 22 Število vseh preštetih moških, enomesečnih in starejših, je bilo sedem tisoč petsto. 23 Rodbini Geršónovcev sta taborili za prebivališčem proti zahodu. 24 Knez očetne hiše Geršónovcev je bil Eljasáf, Laélov sin. 25 Geršónovi sinovi so imeli pri shodnem šotoru dolžnost oskrbovati prebivališče in šotorsko streho, njegovo pregrinjalo in zagrinjalo pri vhodu v shodni šotor, 26 zavese dvorišča in zagrinjalo pri vhodu na dvorišče, ki obdaja prebivališče in oltar, in njegove vrvi z vsem delom, ki je pri tem potrebno.
27 Od Keháta je rodbina Amrámovcev, rodbina Jichárovcev, rodbina Hebróncev in rodbina Uziélovcev; to so rodbine Kehátovcev. 28 Število vseh moških, enomesečnih in starejših, je bilo osem tisoč šeststo;
Nekateri gr. rkp. osem tisoč tristo.
dolžni so bili oskrbovati svetišče. 29 Rodbine Kehátovih sinov so taborile ob prebivališču proti jugu. 30 Knez očetne hiše kehátovskih rodbin je bil Elicafán, Uziélov sin. 31 Oskrbovati so morali skrinjo, mizo, svečnik, oltarja, svetiščne priprave, s katerimi so opravljali službo, zagrinjalo in vse delo, ki je pri tem potrebno. 32 Vrhovni knez Lévijevcev pa je bil Eleazar, sin duhovnika Arona. Nadzoroval je te, ki so bili dolžni oskrbovati svetišče.
33 Od Meraríja sta rodbina Mahlíjevcev in rodbina Mušíjevcev; to sta rodbini Meraríjevcev. 34 Pri štetju je število vseh moških, mesec starih in več, naneslo šest tisoč dvesto. 35 Knez očetne hiše meraríjevskih rodbin je bil Curiél, Abihájilov sin. Taborili so ob prebivališču proti severu. 36 Naloga Meraríjevih sinov je bila oskrbovati deske prebivališča, njegove zapahe, stebre in podstavke, vse priprave in vse delo, ki je pri tem potrebno, 37 stebre okoli dvorišča, njihove podstavke, količke in vrvi.
38 Pred prebivališčem na vzhodni strani pred shodnim šotorom proti vzhodu so taborili Mojzes, Aron in njegovi sinovi, ki so bili dolžni oskrbovati službo v svetišču, službo za Izraelove sinove. Če pa bi se približal kdo, ki ni bil posvečen, bi moral umreti. 39 Vseh Lévijevcev, ki sta jih Mojzes in Aron na GOSPODOV ukaz preštela po njihovih rodbinah, vseh moških, enomesečnih in starejših, je bilo dvaindvajset tisoč.
Leviti – zamena za prvorojence
40 GOSPOD je rekel Mojzesu: »Preštej vse prvorojene med Izraelovimi sinovi, mesec stare in več, in ugotovi število njihovih imen! 41 Zame pa vzemi levite – jaz sem GOSPOD! – namesto vseh prvorojencev med Izraelovimi sinovi in živino levitov namesto vseh prvencev živine Izraelovih sinov!« 42 Mojzes je preštel, kakor mu je GOSPOD zapovedal, vse prvorojence med Izraelovimi sinovi. 43 Vseh prvorojenih moških, preštetih po številu njihovih imen, enomesečnih in starejših, je bilo dvaindvajset tisoč dvesto triinsedemdeset.
44 GOSPOD je govoril Mojzesu in rekel: 45 »Vzemi levite namesto vseh prvorojencev med Izraelovimi sinovi in živino levitov namesto njihove živine; leviti so moji; jaz sem GOSPOD. 46 Za odkup dvesto triinsedemdesetih prvorojencev Izraelovih sinov, kolikor jih je več kakor levitov, 47 pa vzemi po pet šeklov za glavo – vzemi jih po svetiščnem šeklu: dvajset ger je en šekel – 48 in daj denar Aronu in njegovim sinovom kot odkupnino za te, ki jih je preveč!« 49 Mojzes je torej vzel odkupnino od tistih, ki jih je bilo več kakor odkupljenih od levitov. 50 Od prvorojencev Izraelovih sinov je vzel denar: tisoč tristo petinšestdeset svetiščnih šeklov. 51 In Mojzes je po GOSPODOVEM ukazu izročil odkupnino Aronu in njegovim sinovom, kakor je GOSPOD zapovedal Mojzesu.

Slovenski standardni prevod, © 1996, 2003 Svetopisemska družba Slovenije

Kupi Sveto pismo v obliki e-knjige ali si naloži brezplačno svetopisemsko literaturo!

Pobuda za redno branje Svetega pisma
Berem
Besedo
Nova zaveza v sodobnem jeziku. Brezplačno na voljo v elektronskih formatih.
Življenje
z Jezusom
Zadnja sprememba programa:  11.1.2019, do zdaj izpisanih odlomkov: 45.506.570, danes: 11.407
Čas izvajanja programa: 0.04s