Domaa stran Svetopisemska druba Slovenije - Nepridobitna druba za prevajanje in irjenje Svetega pisma       
O naem poslanstvu ...Sveto pismo na spletu ...Naa dobrodelna dejavnost ...Spletna svetopisemska knjigarna ...Povezave z drugimi biblinimi drubami in Cerkvami ...Svetopisemska druba na Facebooku  Svetopisemska druba na YouTube

[ Mobilno ]

Stara zaveza
1 Mojzes
2 Mojzes
3 Mojzes
4 Mojzes
5 Mojzes
Jozue
Sodniki
Ruta
1 Samuel
2 Samuel
1 Kralji
2 Kralji
1 Kroniška
2 Kroniška
Ezra
Nehemija
Estera
Job
Psalmi
Pregovori
Pridigar
Visoka pesem
Izaija
Jeremija
Žalostinke
Ezekiel
Daniel
Ozej
Joel
Amos
Abdija
Jona
Mihej
Nahum
Habakuk
Sofonija
Agej
Zaharija
Malahija

Devterokanonične knjige

Tobit
Judita
Estera (grška)
1 Makabejci
2 Makabejci
Modrost
Sirah
Baruh
Jeremijevo pismo
Daniel (dodatki)

Nova zaveza

Matej
Marko
Luka
Janez
Apostolska dela
Rimljanom
1 Korinčanom
2 Korinčanom
Galačanom
Efežanom
Filipljanom
Kološanom
1 Tesaloničanom
2 Tesaloničanom
1 Timoteju
2 Timoteju
Titu
Filemonu
Hebrejcem
Jakob
1 Peter
2 Peter
1 Janez
2 Janez
3 Janez
Juda
Razodetje


BIBLIJA.net   - Sveto pismo na internetu
Iskanje mesta     Iskanje besed
Odlomek:   

Kompaktni izpis
Zbirke:  SSP3  ŽJ  SSP  SSP-Op  SSP-Ref  JUB  EKU  CHR  WLF  JAP  DAL  TRB Izbiraj med vsemi zbirkami   O prevodih Navodila
JezikPodpri nas nič te ne stane
Podpri Sveto pismo
nič te ne stane :)

4 Mojzes 15

4 Mojzes :1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Razni predpisi
Jedilne in pitne daritve
15
GOSPOD je govoril Mojzesu in rekel: »Govôri Izraelovim sinovom in jim reci: ›Ko pridete v deželo svojega prebivanja, ki vam jo bom dal, in boste GOSPODU darovali ognjeno, žgalno ali klavno daritev, da izpolnite zaobljubo, ali kot prostovoljni dar ali ob svojih praznikih, da od goveda ali od drobnice pripravite GOSPODU prijeten vonj, naj tisti, ki hoče darovati svoj dar GOSPODU kot jedilno daritev, daruje desetinko
Tj. desetino škafa; podobno v v. 15,6.9.
bele moke, umešene s četrtinko vrča olja. Vino pa daruj kot pitno daritev pri žgalni ali klavni daritvi za vsako jagnje četrtinko vrča! Kadar gre za ovna, daruj kot jedilno daritev dve desetinki bele moke, umešene s tretjinko vrča olja, vina pa daruj kot pitno daritev tretjinko vrča v prijeten vonj GOSPODU! Če daruješ v žgalno ali klavno daritev junca, da izpolniš zaobljubo ali kot mirovno daritev GOSPODU, daruj z juncem vred kot jedilno daritev tri desetinke bele moke, umešene s pol vrča olja, 10 vina pa daruj kot pitno daritev pol vrča! To bo ognjena daritev v prijeten vonj GOSPODU.
11 Tako delaj pri vsakem volu ali ovnu ali jagnjetu ali kozliču! 12 Najsi bo število živali, ki jih darujete, kakršno koli, vsako pripravite takó, kolikor jih je! 13 Tako naj dela vsak domačin, ko daruje ognjeno daritev v prijeten vonj GOSPODU. 14 Če pri vas gostuje tujec ali kdor koli, ki biva med vami iz roda v rod, in hoče darovati ognjeno daritev v prijeten vonj GOSPODU, naj to dela tako kakor vi. 15 Isti zakon naj velja za vas in za tujca, ki prebiva pri vas, večen zakon iz roda v rod; tujec naj bo pred GOSPODOM tako kakor vi. 16 Ista postava in isti odlok naj velja za vas in za tujca, ki prebiva pri vas.‹«
Daritve v zahvalo za kruh
17 GOSPOD je govoril Mojzesu in rekel: 18 »Govôri Izraelovim sinovom in jim reci: ›Ko pridete v deželo, v katero vas popeljem, 19 in boste jedli kruh te dežele, darujte dar vzdigovanja GOSPODU! 20 Od prvin svojega testa darujte kolač kot dar vzdigovanja; darujte ga tako kakor dar vzdigovanja od mlatišča! 21 Od prvin svojega testa dajte GOSPODU dar vzdigovanja iz roda v rod!‹«
Obred zadoščevanja za nehotene prekršitve
22 »›Če pa po pomoti ne izpolnite katere od teh zapovedi, ki jih je GOSPOD dal Mojzesu – 23 katere od teh, ki vam jih je GOSPOD zapovedal po Mojzesu od dneva, ko je GOSPOD dal zapovedi in poslej iz roda v rod –, 24 naj, če se je ta pomota zgodila nehote, ne da bi skupnost to opazila, vsa skupnost daruje junca kot žgalno daritev v prijeten vonj GOSPODU z njeno jedilno in pitno daritvijo, kakor je določeno, in kozla kot daritev za greh. 25 Duhovnik naj opravi spravo za vso skupnost Izraelovih sinov in jim bo odpuščeno. Kajti to je bila pomota in zanjo so darovali svoj dar: ognjeno daritev GOSPODU in daritev za greh pred GOSPODOM. 26 Odpuščeno bo vsej skupnosti Izraelovih sinov in tujcu, ki biva med njimi, kajti vse ljudstvo je padlo v zmoto.
27 Če posameznik greši po pomoti, naj daruje enoletno kozo kot daritev za greh. 28 Duhovnik naj za človeka, ki je po pomoti grešil, opravi spravo pred GOSPODOM, da ga spravi in mu bo odpuščeno. 29 Ista postava naj velja za tistega, ki je kaj storil po pomoti, za domačina med Izraelovimi sinovi in za tujca, ki biva med njimi. 30 Toda če kdo kaj stori z vzdignjeno roko, naj bo domačin ali tujec, je to bogokletje proti GOSPODU; tak človek naj bo iztrebljen izmed svojega ljudstva. 31 Kajti GOSPODOVO besedo je zaničeval in prelomil njegovo zapoved. Tak človek naj bo brez odlašanja iztrebljen; na njem je krivda.‹«
Kazen za kršitev zapovedi o soboti
32 Ko so bili Izraelovi sinovi v puščavi, so zalotili človeka, ki je sobotni dan nabiral drva. 33 Ti, ki so ga zalotili pri nabiranju drv, so ga pripeljali k Mojzesu in Aronu in k vsej skupnosti. 34 Dali so ga pod stražo, ker še ni bilo odločeno, kaj naj mu storijo. 35 Tedaj je GOSPOD rekel Mojzesu: »Ta človek mora biti usmrčen. Vsa skupnost naj ga zunaj tabora posuje s kamenjem.« 36 In vsa skupnost ga je odpeljala iz tabora in ga posula s kamenjem, da je umrl, kakor je GOSPOD zapovedal Mojzesu.
Čopki na obleki
37 GOSPOD je rekel Mojzesu: 38 »Govôri Izraelovim sinovom in jim reci, naj si delajo čopke na vogalih oblačil iz roda v rod! K vsakemu čopku na vogalu naj dodajo vrvico iz višnjevega škrlata. 39 Čopki pa naj vam pomenijo: kadar jih boste pogledali, se boste spomnili vseh GOSPODOVIH zapovedi in jih izpolnjevali in ne boste hodili za svojim srcem in svojimi očmi, ki vas zavajajo v vlačuganje. 40 Tako se boste spominjali vseh mojih zapovedi in jih izpolnjevali in boste sveti svojemu Bogu. 41 Jaz sem GOSPOD, vaš Bog, ki sem vas izpeljal iz egiptovske dežele, da bi bil Bog za vas. Jaz sem GOSPOD, vaš Bog.«

Slovenski standardni prevod, © 1996, 2003 Svetopisemska družba Slovenije

Kupi Sveto pismo v obliki e-knjige ali si naloi Brezplačno svetopisemsko literaturo!

Pobuda za redno branje Svetega pisma
Berem
Besedo
Nova zaveza v sodobnem jeziku. Brezplačno na voljo v elektronskih formatih.
Življenje
z Jezusom
Zadnja sprememba programa:  11.1.2019, do zdaj izpisanih odlomkov: 6.926.405, danes: 101.269
Čas izvajanja programa: 0.04s