Domaa stran Svetopisemska druba Slovenije - Nepridobitna druba za prevajanje in irjenje Svetega pisma       
O naem poslanstvu ...Sveto pismo na spletu ...Naa dobrodelna dejavnost ...Spletna svetopisemska knjigarna ...Povezave z drugimi biblinimi drubami in Cerkvami ...Svetopisemska druba na Facebooku  Svetopisemska druba na YouTube

[ Mobilno ]

Stara zaveza
1 Mojzes
2 Mojzes
3 Mojzes
4 Mojzes
5 Mojzes
Jozue
Sodniki
Ruta
1 Samuel
2 Samuel
1 Kralji
2 Kralji
1 Kroniška
2 Kroniška
Ezra
Nehemija
Estera
Job
Psalmi
Pregovori
Pridigar
Visoka pesem
Izaija
Jeremija
Žalostinke
Ezekiel
Daniel
Ozej
Joel
Amos
Abdija
Jona
Mihej
Nahum
Habakuk
Sofonija
Agej
Zaharija
Malahija

Devterokanonične knjige

Tobit
Judita
Estera (grška)
1 Makabejci
2 Makabejci
Modrost
Sirah
Baruh
Jeremijevo pismo
Daniel (dodatki)

Nova zaveza

Matej
Marko
Luka
Janez
Apostolska dela
Rimljanom
1 Korinčanom
2 Korinčanom
Galačanom
Efežanom
Filipljanom
Kološanom
1 Tesaloničanom
2 Tesaloničanom
1 Timoteju
2 Timoteju
Titu
Filemonu
Hebrejcem
Jakob
1 Peter
2 Peter
1 Janez
2 Janez
3 Janez
Juda
Razodetje


BIBLIJA.net   - Sveto pismo na internetu
Iskanje mesta     Iskanje besed
Odlomek:   

Kompaktni izpis
Zbirke:  SSP3  ŽJ  SSP  SSP-Op  SSP-Ref  JUB  EKU  CHR  WLF  JAP  DAL  TRB Izbiraj med vsemi zbirkami   O prevodih Navodila
JezikPodpri nas nič te ne stane
Podpri Sveto pismo
nič te ne stane :)

4 Mojzes 24,10-25

4 Mojzes :1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Bileámovi zadnji preroški izreki
10 Tedaj se je Balák razjezil nad Bileámom in je plosknil z rokama. Balák je rekel Bileámu: »Poklical sem te, da prekolneš moje sovražnike, ti pa, glej, si jih že trikrat obilno blagoslovil. 11 Zdaj pa se poberi v svoj kraj! Rekel sem, da te bom nagradil s častmi, a glej, GOSPOD te je prikrajšal za te časti.« 12 Bileám je rekel Baláku: »Ali nisem povedal že tvojim poslancem, ki si jih poslal k meni, ko sem rekel: 13 ›Ko bi mi Balák dal tudi svojo hišo, napolnjeno s srebrom in z zlatom, ne bi mogel prestopiti GOSPODOVEGA ukaza, da bi sam od sebe storil kako stvar, dobro ali húdo; kar mi poreče GOSPOD, to bom govoril.‹ 14 Zdaj pa, glej, grem k svojemu ljudstvu. Pridi, da ti odkrijem,
Db. svetujem.
kaj bo to ljudstvo v prihodnjih dneh storilo tvojemu ljudstvu.«
15 Tedaj je začel svoj govor in rekel:
»Izrek Bileáma, Beórjevega sina,
izrek moža zaprtih
Ali odprtih ali jasnih.
oči,
16 izrek tega, ki sliši besede Boga
in pozna vednost Najvišjega,
ki zre prikazen Mogočnega,
ki se zgrudi in se mu odprejo oči.
17 Vidim ga, pa ne sedaj,
gledam ga, pa ne blizu.
Zvezda vzhaja iz Jakoba
in žezlo se vzdiguje iz Izraela,
strl bo senca
Ali mejne dežele.
Moábcev
in lobanjo
Ali ozemlje.
vsem Setovim sinovom.
18 Edóm postane last drugega,
Seír bo last svojih sovragov,
Izrael pa pridobiva moč.
19 Nekdo iz Jakoba bo zavladal
in uničil preživele iz mesta.«
20 Ko je videl Amáleka, je začel svoj govor in rekel:
»Prvenec narodov je Amálek,
a na koncu ga čaka poguba.«
21 Ko je videl Kenéjce, je začel svoj govor in rekel:
»Trdno je tvoje bivališče
in na skalo postavljeno tvoje gnezdo,
22 vendar bo Kajn opustošen;
do kdaj te bo Asirec držal ujetega?«
23 In začel je svoj govor in rekel:
»Joj, kdo bo še ostal živ, ko Bog to uresniči?
24 Ladje priplujejo iz Kitíma,
ponižajo Asirca in ponižajo Eberja,
a tudi njih na koncu čaka poguba.«
25 Nato se je Bileám vzdignil, odšel in se obrnil proti svojemu kraju. In tudi Balák je odšel po svoji poti.

Slovenski standardni prevod, © 1996, 2003 Svetopisemska družba Slovenije

Kupi Sveto pismo v obliki e-knjige ali si naloi Brezplačno svetopisemsko literaturo!

Pobuda za redno branje Svetega pisma
Berem
Besedo
Nova zaveza v sodobnem jeziku. Brezplačno na voljo v elektronskih formatih.
Življenje
z Jezusom
Zadnja sprememba programa:  11.1.2019, do zdaj izpisanih odlomkov: 6.929.407, danes: 104.271
Čas izvajanja programa: 0.04s