Sveto pismo za mobilne naprave Svetopisemska družba Slovenije - Nepridobitna družba za prevajanje in širjenje Svetega pisma       
O našem poslanstvu ...Sveto pismo na spletu ...Naša dobrodelna dejavnost ...Spletna svetopisemska knjigarna ...Povezave z drugimi bibličnimi družbami in Cerkvami ...Svetopisemska družba na Facebooku  Svetopisemska družba na YouTube
Knjige v SSP3:

Stara zaveza
1 Mojzes
2 Mojzes
3 Mojzes
4 Mojzes
5 Mojzes
Jozue
Sodniki
Ruta
1 Samuel
2 Samuel
1 Kralji
2 Kralji
1 Kroniška
2 Kroniška
Ezra
Nehemija
Estera
Job
Psalmi
Pregovori
Pridigar
Visoka pesem
Izaija
Jeremija
Žalostinke
Ezekiel
Daniel
Ozej
Joel
Amos
Abdija
Jona
Mihej
Nahum
Habakuk
Sofonija
Agej
Zaharija
Malahija

Devterokanonične knjige

Tobit
Judita
Estera (grška)
1 Makabejci
2 Makabejci
Modrost
Sirah
Baruh
Jeremijevo pismo
Daniel (dodatki)

Nova zaveza

Matej
Marko
Luka
Janez
Apostolska dela
Rimljanom
1 Korinčanom
2 Korinčanom
Galačanom
Efežanom
Filipljanom
Kološanom
1 Tesaloničanom
2 Tesaloničanom
1 Timoteju
2 Timoteju
Titu
Filemonu
Hebrejcem
Jakob
1 Peter
2 Peter
1 Janez
2 Janez
3 Janez
Juda
Razodetje


BIBLIJA.net   - Sveto pismo za vsakogar
Iskanje mesta     Iskanje besed
Odlomek:   

Kompaktni izpis
Zbirke:  SSP3  ŽJ  SSP  SSP-Op  SSP-Ref  JUB  EKU  CHR  WLF  JAP  DAL  TRB Izbiraj med vsemi zbirkami   O prevodih Navodila
JezikPodpri nas nič te ne stane
Podpri Sveto pismo
nič te ne stane :)

5 Mojzes 7:17, 18

5 Mojzes :1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

17 Morda praviš v svojem srcu: »Ti narodi so številnejši od mene; kako bi jih mogel zavojevati?«
17 Če pa sam pri sebi misliš: ‚Ti narodi so številnejši od mene, kako bi jih mogel pregnati?‘
18 Ne boj se jih! Le spomni se, kaj je GOSPOD, tvoj Bog, storil faraonu in vsemu Egiptu: 18 se jih ne boj! Spomni se, kaj je storil Gospod, tvoj Bog, faraonu in vsemu Egiptu:

5 Mojzes 8:17, 18

5 Mojzes :1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

17 Pa boš rekel v svojem srcu: »Moja moč in sila moje roke mi je pridobila to bogastvo.« 17 Nikar sam pri sebi ne misli: Moja moč in sila moje roke mi je pridobila to bogastvo!
18 A spomni se GOSPODA, svojega Boga, kajti on je tisti, ki ti daje moč, da si lahko pridobivaš bogastvo, zato da uresničuje, kakor to dela danes, svojo zavezo, ki jo je s prisego sklenil s tvojimi očeti. 18 Marveč se spomni Gospoda, svojega Boga; kajti on je tisti, ki ti daje moč, da si moreš pridobiti bogastvo, zato da spolni svojo zavezo, ki jo je s prisego sklenil s tvojimi očeti, kakor se danes vidi!

5 Mojzes 15:9

5 Mojzes :1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

Varuj se, da v tvojem srcu ne bo nizkotne misli, da bi rekel: »Sedmo leto se bliža, odpustno leto,« in bi bilo tvoje oko hudobno do revnega brata in bi mu ničesar ne dal! Vpil bi h GOSPODU zoper tebe in ti bi bil kriv. Varuj se, da se ti ne porodi v srcu napačna misel, češ: ‚Sedmo leto, odpustno leto, se bliža!‘ in bi bilo tvoje oko hudobno do tvojega ubogega brata in bi mu nič ne dal! Vpil bi potem h Gospodu zoper tebe in na tebi bi bila krivda.

Marko 2:6-8

Marko :1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Sedelo pa je tam nekaj pismoukov, ki so v svojih srcih premišljevali: Sedelo pa je tam nekaj pismoukov, ki so v srcu mislili:
»Kaj ta tako govori? To je bogokletje! Kdo more odpuščati grehe razen enega, Boga?« »Kaj ta tako govori? Bogokletno govori. Kdo more grehe odpuščati kakor edino le Bog?«
Jezus je v duhu takoj spoznal, da pri sebi tako premišljujejo, in jim je rekel: »Kaj tako premišljujete v svojih srcih? Jezus v duhu takoj spozna, da sami pri sebi tako mislijo, in jim reče: »Kaj to v srcu mislite?

Slovenski standardni prevod, © 1996, 2003 Svetopisemska družba Slovenije

Ekumenska izdaja, © 1974 United Bible Societies (Združene biblične družbe), © 2018 Svetopisemska družba Slovenije

Kupi Sveto pismo v obliki e-knjige ali si naloži brezplačno svetopisemsko literaturo!

Pobuda za redno branje Svetega pisma
Berem
Besedo
Nova zaveza v sodobnem jeziku. Brezplačno na voljo v elektronskih formatih.
Življenje
z Jezusom
Zadnja sprememba programa:  7.4.2020, do zdaj izpisanih odlomkov: 65.878.869, danes: 23.176
Čas izvajanja programa: 0.13s