Sveto pismo za mobilne naprave Svetopisemska družba Slovenije - Nepridobitna družba za prevajanje in širjenje Svetega pisma       
O našem poslanstvu ...Sveto pismo na spletu ...Naša dobrodelna dejavnost ...Spletna svetopisemska knjigarna ...Povezave z drugimi bibličnimi družbami in Cerkvami ...Svetopisemska družba na Facebooku  Svetopisemska družba na YouTube
Stara zaveza
1 Mojzes
2 Mojzes
3 Mojzes
4 Mojzes
5 Mojzes
Jozue
Sodniki
Ruta
1 Samuel
2 Samuel
1 Kralji
2 Kralji
1 Kroniška
2 Kroniška
Ezra
Nehemija
Estera
Job
Psalmi
Pregovori
Pridigar
Visoka pesem
Izaija
Jeremija
Žalostinke
Ezekiel
Daniel
Ozej
Joel
Amos
Abdija
Jona
Mihej
Nahum
Habakuk
Sofonija
Agej
Zaharija
Malahija

Devterokanonične knjige

Tobit
Judita
Estera (grška)
1 Makabejci
2 Makabejci
Modrost
Sirah
Baruh
Jeremijevo pismo
Daniel (dodatki)

Nova zaveza

Matej
Marko
Luka
Janez
Apostolska dela
Rimljanom
1 Korinčanom
2 Korinčanom
Galačanom
Efežanom
Filipljanom
Kološanom
1 Tesaloničanom
2 Tesaloničanom
1 Timoteju
2 Timoteju
Titu
Filemonu
Hebrejcem
Jakob
1 Peter
2 Peter
1 Janez
2 Janez
3 Janez
Juda
Razodetje


BIBLIJA.net   - Sveto pismo za vsakogar
Iskanje mesta     Iskanje besed
Odlomek:   

Kompaktni izpis
Zbirke:  SSP3  ŽJ  SSP  SSP-Op  SSP-Ref  JUB  EKU  CHR  WLF  JAP  DAL  TRB Izbiraj med vsemi zbirkami   O prevodih Navodila
JezikPodpri nas nič te ne stane
Podpri Sveto pismo
nič te ne stane :)

Abdija 1

Abdija :1

Abdija
Bog bo sodil Edómu
1
Abdíjevo videnje.

Tako govori Gospod BOG o Edómu.
Sporočilo smo slišali od GOSPODA,
glasnik je bil poslan med narode:
»Vzdignite se! Vzdignimo se v boj proti njemu!«
Db. proti njej.
Glej, naredil te bom majhnega med narodi,
silno boš zaničevan.
Prevzetnost tvojega srca te je zapeljala –
njega, ki prebiva v skalnatih votlinah,
ki ima visoko svoj sedež,
ki pravi v svojem srcu:
»Kdo me bo potegnil na zemljo?«
Čeprav bi se vzdignil kakor orel,
čeprav bi postavil svoje gnezdo med zvezde,
bi te od tam potegnil dol,
govori GOSPOD.

Če bi prišli k tebi tatovi
ali nočni razbojniki,
kako bi onemel:
mar ne bi pokradli le, kolikor bi jim zadostovalo?
In če bi prišli k tebi trgači,
mar ne bi pustili paberka?
Kako pa so preiskali Ezava,
iztaknili njegove zaklade!
Preganjali so te do meje,
vsi ljudje v zavezi s teboj, so te prevarali,
premagali so te ljudje, ki so v miru s teboj,
tisti pri kruhu s teboj so ti nastavili past,
razumnosti ni v njem.
Mar ne bom tisti dan, govori GOSPOD,
pogubil modrih iz Edóma,
razumnosti z Ezavovega pogorja?
Tvoji junaki se bodo zbali, o Temán,
tako da bo vsak iztrebljen z Ezavovega pogorja.
Edómova krivda
10 Zaradi nasilja nad tvojim bratom Jakobom
te bo zagrnila sramota
in iztrebljen boš za vselej.
11 Na dan, ko si stal ob strani,
na dan, ko so tujci plenili njegovo imetje,
ko so drugorodci vstopali skozi njegova vrata
in za Jeruzalem metali žreb,
si bil tudi ti kakor eden izmed njih.
12 Ne bi bil smel gledati na dan svojega brata,
na dan njegovega zloma;
ne se veseliti nad sinovi Juda
na dan njihove pogube;
ne se širokoustiti
na dan stiske.
13 Ne bi bil smel iti skozi vrata mojega ljudstva
na dan njegove pogube,
ne še ti gledati njegove bede
na dan njegovega propada,
ne segati po njegovem imetju
na dan njegovega propada.
14 Ne bi se bil smel postavljati na razpotja,
da bi iztrebljal njegove begunce,
ne izročati njegovih preživelih
na dan stiske.
GOSPODOV dan
15 Kajti dan GOSPODOV je blizu nad vsemi narodi.
Kakor si storil ti, se bo storilo tebi,
tvoje ravnanje se bo obrnilo na tvojo glavo.
16 Kakor ste na moji sveti gori pili vi,
bodo vztrajno pili vsi narodi,
pili, požirali
in postajali, kakor da jih ni.
17 Na gori Sion pa bodo ubežniki,
to bo sveti kraj,
hiša Jakobova bo dobila v last tiste,
ki so jo imeli v lasti.
18 Hiša Jakobova bo postala ogenj,
hiša Jožefova plamen,
hiša Ezavova pa strnje:
požgali jo bodo in požrli,
od hiše Ezavove ne bo nihče preživel,
kajti GOSPOD je govoril.
Novi Izrael
19 Podedovali bodo Negeb, Ezavovo pogorje,
in Šéfelo, Filistejo,
podedovali bodo ozemlje Efrájima in ozemlje Samarije,
Benjamin in Gileád:
20 izgnanci tukajšnje vojske Izraelovih sinov
bodo zasedli Kánaan do Sarepte,
izgnanci iz Jeruzalema, ki so v Sefarádu,
pa bodo zasedli mesta v Negebu.
21 Rešitelji bodo šli na goro Sion,
da bodo vladali
Ali sodili.
Ezavovi gori.
In kraljestvo bo GOSPODOVO.

Slovenski standardni prevod, © 1996, 2003 Svetopisemska družba Slovenije

Kupi Sveto pismo v obliki e-knjige ali si naloži brezplačno svetopisemsko literaturo!

Pobuda za redno branje Svetega pisma
Berem
Besedo
Nova zaveza v sodobnem jeziku. Brezplačno na voljo v elektronskih formatih.
Življenje
z Jezusom
Zadnja sprememba programa:  7.4.2020, do zdaj izpisanih odlomkov: 61.330.708, danes: 24.314
Čas izvajanja programa: 0.03s