Svetopisemska družba Slovenije
       
Biblija.net
Stara zaveza
1 Mojzes
2 Mojzes
3 Mojzes
4 Mojzes
5 Mojzes
Jozue
Sodniki
Ruta
1 Samuel
2 Samuel
1 Kralji
2 Kralji
1 Kroniška
2 Kroniška
Ezra
Nehemija
Estera
Job
Psalmi
Pregovori
Pridigar
Visoka pesem
Izaija
Jeremija
Žalostinke
Ezekiel
Daniel
Ozej
Joel
Amos
Abdija
Jona
Mihej
Nahum
Habakuk
Sofonija
Agej
Zaharija
Malahija

Devterokanonične knjige

Tobit
Judita
Estera (grška)
1 Makabejci
2 Makabejci
Modrost
Sirah
Baruh
Jeremijevo pismo
Daniel (dodatki)

Nova zaveza

Matej
Marko
Luka
Janez
Apostolska dela
Rimljanom
1 Korinčanom
2 Korinčanom
Galačanom
Efežanom
Filipljanom
Kološanom
1 Tesaloničanom
2 Tesaloničanom
1 Timoteju
2 Timoteju
Titu
Filemonu
Hebrejcem
Jakob
1 Peter
2 Peter
1 Janez
2 Janez
3 Janez
Juda
Razodetje


Iskanje mesta     Iskanje besed
Odlomek:   

Kompaktni izpis
Zbirke:  SSP3  SSP-Op  ŽJ  JUB  EKU  CHR  DAL Izbiraj med vsemi zbirkami   O prevodih Navodila
Jezik

Agej 1,1-2,23

Agej :1 2

Agej
Obnovitev templja
1
V drugem letu kralja Dareja, v šestem mesecu, prvi dan meseca, se je Gospodova beseda po preroku Ageju zgodila Zerubabélu, Šealtiélovemu sinu, upravitelju Judeje, in Ješúu, Jocadákovemu sinu, vélikemu duhovniku, rekoč: »Tako govori Gospod nad vojskami: To ljudstvo pravi: ›Ni še prišel čas, da bi zidali Gospodovo hišo!‹« Gospodova beseda pa se je zgodila po preroku Ageju, rekoč: »Za vas same pa je čas, da prebivate v svojih hišah z deščenim obojem, medtem ko je ta hiša v razvalinah? In zdaj, tako govori Gospod nad vojskami: Premislite v srcu svoje poti: veliko sejete, a malo pospravite, jeste, a se ne nasitite, pijete, a se ne odžejate, oblačite se, a se ne ogrejete, in kdor dela za plačo, spravlja denar v luknjasto mošnjo.
Tako govori Gospod nad vojskami: Premislite v srcu svoje poti. Pojdite v gore, pripeljite lesa in sezidajte hišo, da se je bom veselil in bom proslavljen, govori Gospod. Veliko ste pričakovali, a glejte, malo je; kar ste prinesli v hišo, sem vam odpihnil. Zakaj neki, govori Gospod nad vojskami. Zaradi moje hiše, ki je zapuščena, vi pa tekate vsak za svojo hišo. 10 Zato vam nebo zadržuje roso in zemlja zadržuje svoj pridelek. 11 Poklical sem sušo na zemljo in na gore, na žito in na mošt, na novo olje in na vse, kar rodi zemlja, na ljudi in na živino in na vsak trud vaših rok.«
12 Zerubabél, Šealtiélov sin, upravitelj Judeje, in Ješúa, Jocadákov sin, véliki duhovnik, in ves ostanek ljudstva so poslušali glas Gospoda, svojega Boga, in besede preroka Ageja, kakor ga je poslal Gospod, njihov Bog, in ljudstvo se je balo Gospoda. 13 Tedaj je Agej, Gospodov poslanec, po Gospodovem naročilu dejal ljudstvu in rekel: »Jaz sem z vami, govori Gospod14 In Gospod je obudil duha Zerubabéla, Šealtiélovega sina, upravitelja Judeje, in duha Ješúa, Jocadákovega sina, vélikega duhovnika, in duha vsega ostanka ljudstva. Prišli so in se lotili dela pri hiši Gospoda nad vojskami, svojega Boga. 15 To je bilo štiriindvajseti dan šestega meseca, v drugem letu kralja Dareja.
Slava novega templja
2
Enaindvajseti dan sedmega meseca se je zgodila Gospodova beseda po preroku Ageju, rekoč: »Povej vendar Zerubabélu, Šealtiélovemu sinu, upravitelju Judeje, in Ješúu, Jocadákovemu sinu, vélikemu duhovniku, in vsemu ostanku ljudstva in reci: ›Kdo je ostal med vami, ki je videl to hišo v njeni prvi slavi? In kakšno jo vidite zdaj? Ali ni v vaših očeh kakor nič? Zdaj pa pogum, Zerubabél, govori Gospod, pogum, Ješúa, Jocadákov sin, véliki duhovnik, pogum, vse ljudstvo v deželi, govori Gospod! Delajte, kajti jaz sem z vami, govori Gospod nad vojskami! Po besedi, ki sem se vam z njo zavezal, ko ste šli iz Egipta, ostaja moj duh v vaši sredi; ne bojte se! Kajti tako govori Gospod nad vojskami: Še malo časa in stresel bom nebo in zemljo, morje in kopno. Pretresel bom vse narode, prišli bodo zakladi vseh narodov in to hišo bom napolnil s slavo,
Ali s (svojim) veličastvom.
govori Gospod nad vojskami. Moje je srebro in moje je zlato, govori Gospod nad vojskami. Slava te poslednje hiše bo večja, kakor je bila slava prve, govori Gospod nad vojskami, in na tem kraju bom delil mir, govori Gospod nad vojskami.‹«
Tempelj prinaša blagoslov
10 Štiriindvajseti dan devetega meseca, v drugem letu Dareja, se je zgodila Gospodova beseda po preroku Ageju, rekoč: 11 »Tako govori Gospod nad vojskami: Vprašaj vendar duhovnike o postavi in reci: 12 ›Glej, nekdo nese posvečeno meso v krajcu svojega oblačila, pa se s svojim krajcem dotakne kruha, zelenjave, vina, olja ali kakega drugega živeža: ali postanejo te reči posvečene?‹« Duhovniki so odgovorili in rekli: »Ne!« 13 Nato jim je Agej rekel: »Če se kdo, ki je postal nečist z dotikom mrliča, dotakne vseh teh reči, ali postanejo nečiste?« Duhovniki so odgovorili in rekli: »Postanejo nečiste!« 14 Agej pa je odgovoril in rekel: »Tako je s tem ljudstvom in tako je s tem narodom pred mojim obličjem, govori Gospod, tako je z vsakim delom njihovih rok in s tem, kar tam darujejo: Nečisto je! 15 In zdaj premislite v svojem srcu od tega dne in v prihodnje: preden se je v Gospodovem templju polagal kamen na kamen, 16 se jim je dogajalo, da je kdo prišel h kopi žita, ki bi morala dati dvajset mernikov, pa jih je dala le deset; prišel je v stiskalnico, da bi zajel petdeset veder, pa jih je bilo le dvajset. 17 Udarjal sem vas s snetjo, z rjo in s točo pri vsakem delu vaših rok, pa vas ni bilo k meni, govori Gospod. 18 Vzemite si k srcu od tega dne in v prihodnje, od štiriindvajsetega dne devetega meseca, od dne, ko so bili položeni temelji Gospodovega templja, vzemite si k srcu: 19 mar je še seme v kašči? In trta in smokva, granatovec in oljčno drevo še naprej ne obrodijo? Od tega dne bom blagoslavljal!«
Obljuba Zerubabélu
20 Gospodova beseda se je drugič zgodila Ageju, štiriindvajseti dan meseca, rekoč: 21 »Povej Zerubabélu, upravitelju Judeje, in reci: Stresel bom nebo in zemljo: 22 prevrnil bom kraljevske prestole in zlomil bom moč kraljestev narodov. Prevrnil bom vozove in njihove voznike, da bodo padli konji in njihovi jezdeci, vsak pod mečem svojega brata. 23 Tisti dan, govori Gospod nad vojskami, te bom vzel, moj služabnik Zerubabél, Šealtiélov sin, govori Gospod, in te bom postavil kakor pečat, kajti tebe sem izvolil, govori Gospod nad vojskami.«

Slovenski standardni prevod, © 1996, 2023 Svetopisemska družba Slovenije


Kratki videi o Svetem pismu
Projekt
Sveto pismo
Nova zaveza v sodobnem jeziku. Brezplacno na voljo v elektronskih formatih.
Življenje
z Jezusom
Zadnja sprememba programa:  7.4.2020, do zdaj izpisanih odlomkov: 116.348.479, danes: 9.309
Cas izvajanja programa: 0.03s

NOVO! Nova Zaveza s prostorom

To visoko-kakovostno Sveto pismo je odlicno darilo za posebne priložnosti kot so poroke, obletnice, svete birme, rojstni dnevi, .. Zaradi dodatnih pripomockov (razlage, opombe, reference, indeks,...) bo prejemnik lažje razumel vsebino te najbolj brane knjige na Svetu.

Podpri nas, nic te ne stane

Naloži si sveto pismo v elektronski obliki za svoj e-bralnik.

Si težko vzameš cas za branje Božje besede? Zakaj ji torej ne prisluhneš?

Poznaš osnovno sporocilo Svetega pisma? Vstopi v dramo Svetega pisma!

Nekaj nasvetov za branje Svetega pisma.

Ne veš, kako se lotiti branja Svetega pisma? Zate smo pripravili nekaj bralnih nacrtov, ki ti bodo pomagali narediti prve korake.