Societat Bíblica de Catalunya

Antic Testament
Pentateuc
Gènesi
Èxode
Levític
Nombres
Deuteronomi
Llibres profètics
Josuè
Jutges
1r Samuel
2n Samuel
1r Reis
2n Reis
Isaïes
Jeremies
Ezequiel
Osees
Joel
Amós
Abdies
Jonàs
Miquees
Nahum
Habacuc
Sofonies
Ageu
Zecaries
Malaquies
Escrits
Salms
Job
Proverbis
Rut
Càntic
Cohèlet
Lamentacions
Ester
Daniel
Esdres
Nehemies
1r Cròniques
2n Cròniques
Llibres deuterocanònics
Ester grec
Judit
Tobit
1r Macabeus
2n Macabeus
Saviesa
Siràcida
Baruc
Carta Jeremies
Daniel grec
Nou Testament
Mateu
Marc
Lluc
Joan
Fets Apòstols
Romans
1a Corintis
2a Corintis
Gàlates
Efesis
Filipencs
Colossencs
1a Tesalonic.
2a Tesalonic.
1a Timoteu
2a Timoteu
Titus
Filèmon
Hebreus
Jaume
1a Pere
2a Pere
1a Joan
2a Joan
3a Joan
Judes
Apocalipsi


BIBLIJA.net   - La Bíblia a Internet
Buscar Referència     Buscar Paraula
Passatge:   

Menú compacte
 BCI Escollir entre totes les versions   Sobre les versions Ajuda
Idioma

Apocalipsi 16

Apocalipsi :Introducció 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Les set copes
16
Aleshores vaig sentir una veu forta que, del temple estant, deia als set àngels:
--Aneu i aboqueu per la terra les set copes dels càstigs de Déu.
El primer se'n va anar i va abocar la seva copa per la terra, i als homes que portaven l'encuny de la bèstia i que adoraven la seva estàtua, els van sortir unes úlceres dolentes i malignes.
El segon va buidar la seva copa pel mar, i l'aigua es va tornar sang, una sang de cadàver, i tots els animals que viuen al mar van morir.
El tercer va vessar la seva copa pels rius i per les fonts d'aigua, i es van convertir en sang. Llavors vaig sentir l'àngel de les aigües que deia:
--Tu, el qui ets i el qui eres, el Sant, ets just donant aquestes sentències. Ells havien vessat la sang del poble sant i dels profetes, i ara tu els has fet beure sang. Realment s'ho mereixien!
També vaig sentir que l'altar deia:
--Ben cert, Senyor, Déu de l'univers, les teves sentències són justes, no van mai errades.
El quart àngel va abocar la seva copa pel sol, i al sol li fou concedit de cremar els homes amb foc. Els homes s'abrusaven per la gran xardor i blasfemaven contra el nom de Déu, que té poder sobre aquestes plagues, però no es van convertir ni li donaren glòria.
10 El cinquè àngel va buidar la seva copa damunt el tron de la bèstia, i el reialme de la bèstia quedà cobert de tenebres. La gent es mossegava la llengua de dolor, 11 i blasfemava contra el Déu del cel a causa del sofriment i de les úlceres, però no es van convertir de la seva manera de viure.
12 El sisè àngel va vessar la seva copa sobre l'Eufrates, el gran riu, i l'aigua del riu es va eixugar, deixant via lliure als reis que havien de venir de sol ixent. 13 I vaig veure sortir de les boques del drac, de la bèstia i del fals profeta tres esperits impurs com granotes: 14 eren tres esperits diabòlics capaços de fer miracles i anaren a trobar els reis de tota la terra per convocar-los a la batalla del gran dia del Déu de l'univers. 15-16 Els van convocar al lloc que en hebreu es diu Harmagedon.
Mira, jo vinc com un lladre. Feliç el qui vetlla sense treure's els vestits perquè no se n'hagi d'anar nu i li vegin les vergonyes!
17 El setè àngel va abocar la seva copa per l'espai. Llavors, de dintre el temple, del tron de Déu, va sortir una veu forta que deia:
--Ja s'ha complert!
18 Van esclatar llamps i tronades, i la terra tremolava de la manera més horrible que mai ha tremolat des que l'home viu en aquest món. 19 La gran ciutat va quedar partida en tres trossos, i totes les ciutats dels pagans es van esfondrar. Déu es recordà de la gran Babilònia i li passà la copa del vi dels seus càstigs. 20 Les illes van fugir, desaparegueren les muntanyes, 21 i una gran calamarsada de pedres de quintar va caure sobre els homes. Però els homes encara blasfemaven contra Déu per la plaga de la pedregada, que havia estat gran i terrible.

Copyright © 1993 Associació Bíblica de Catalunya, Editorial Claret i Societats Bíbliques Unides

Darrera actualització del programa: 7/4/2020