Societat Bíblica de Catalunya

Antic Testament
Pentateuc
Gènesi
Èxode
Levític
Nombres
Deuteronomi
Llibres profètics
Josuè
Jutges
1r Samuel
2n Samuel
1r Reis
2n Reis
Isaïes
Jeremies
Ezequiel
Osees
Joel
Amós
Abdies
Jonàs
Miquees
Nahum
Habacuc
Sofonies
Ageu
Zecaries
Malaquies
Escrits
Salms
Job
Proverbis
Rut
Càntic
Cohèlet
Lamentacions
Ester
Daniel
Esdres
Nehemies
1r Cròniques
2n Cròniques
Llibres deuterocanònics
Ester grec
Judit
Tobit
1r Macabeus
2n Macabeus
Saviesa
Siràcida
Baruc
Carta Jeremies
Daniel grec
Nou Testament
Mateu
Marc
Lluc
Joan
Fets Apòstols
Romans
1a Corintis
2a Corintis
Gàlates
Efesis
Filipencs
Colossencs
1a Tesalonic.
2a Tesalonic.
1a Timoteu
2a Timoteu
Titus
Filèmon
Hebreus
Jaume
1a Pere
2a Pere
1a Joan
2a Joan
3a Joan
Judes
Apocalipsi


BIBLIJA.net   - La Bíblia a Internet
Buscar Referència     Buscar Paraula
Passatge:   

Menú compacte
 BCI Escollir entre totes les versions   Sobre les versions Ajuda
Idioma

Daniel 12%2C1-3

Daniel :Introducció 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Salvació del poble de Déu
12
»"En aquell temps s'alçarà Miquel, el gran àngel que fa costat als fills del teu poble. Hi haurà un temps de tribulació com no n'hi ha hagut cap des que existeixen les nacions fins aquell moment. Però en aquell moment serà salvat el teu poble, tots els qui es trobin inscrits en el llibre. Molts dels qui dormen a la pols de la terra es desvetllaran, els uns per a la vida eterna, els altres per a l'oprobi, per a la reprovació eterna. Els assenyats resplendiran com la llum del firmament, els qui n'hauran portat molts per camins de justícia brillaran com les estrelles per sempre.
»"I tu, Daniel, guarda en secret aquestes paraules i segella el llibre fins als temps darrers. Molts l'escrutaran i el seu coneixement augmentarà.
Conclusió
»Llavors jo, Daniel, vaig veure dos homes més, drets, un a cada vora del riu. L'un dels dos va preguntar a l'home vestit de lli que estava damunt les aigües del riu:
»--Quan vindrà la fi d'aquestes coses extraordinàries?
»L'home vestit de lli que estava damunt les aigües del riu va alçar cap al cel la mà dreta i la mà esquerra, i vaig sentir que jurava pel qui viu pels segles dels segles:
»--Un temps, dos temps i la meitat d'un temps. Quan s'haurà acabat completament la força del poble sant, tot això es complirà.
»Jo ho vaig sentir, però no ho vaig entendre. Vaig preguntar, doncs:
»--Senyor, com serà l'acabament de tot això?
»Ell em va respondre:
»--Vés-te'n, Daniel, perquè tot això serà un secret guardat i segellat fins als temps darrers. 10 Molts seran rentats, blanquejats i purificats al gresol, però els malvats persistiran en la seva maldat; ningú d'ells no ho comprendrà, però els assenyats sí que ho entendran. 11 A partir del moment en què serà abolit el sacrifici perpetu i erigida l'abominació devastadora, passaran mil dos-cents noranta dies.
12 »"Feliç el qui sàpiga esperar i arribi a mil tres-cents trenta-cinc dies!
13 »"Tu vés-te'n fins que arribi la fi. Descansaràs i després t'aixecaràs per rebre la teva recompensa el darrer dia.

Copyright © 1993 Associació Bíblica de Catalunya, Editorial Claret i Societats Bíbliques Unides

Darrera actualització del programa: 10/10/2016
visitor stats