Societat Bíblica de Catalunya

Antic Testament
Pentateuc
Gènesi
Èxode
Levític
Nombres
Deuteronomi
Llibres profètics
Josuè
Jutges
1r Samuel
2n Samuel
1r Reis
2n Reis
Isaïes
Jeremies
Ezequiel
Osees
Joel
Amós
Abdies
Jonàs
Miquees
Nahum
Habacuc
Sofonies
Ageu
Zecaries
Malaquies
Escrits
Salms
Job
Proverbis
Rut
Càntic
Cohèlet
Lamentacions
Ester
Daniel
Esdres
Nehemies
1r Cròniques
2n Cròniques
Llibres deuterocanònics
Ester grec
Judit
Tobit
1r Macabeus
2n Macabeus
Saviesa
Siràcida
Baruc
Carta Jeremies
Daniel grec
Nou Testament
Mateu
Marc
Lluc
Joan
Fets Apòstols
Romans
1a Corintis
2a Corintis
Gàlates
Efesis
Filipencs
Colossencs
1a Tesalonic.
2a Tesalonic.
1a Timoteu
2a Timoteu
Titus
Filèmon
Hebreus
Jaume
1a Pere
2a Pere
1a Joan
2a Joan
3a Joan
Judes
Apocalipsi


BIBLIJA.net   - La Bíblia a Internet
Buscar Referència     Buscar Paraula
Passatge:   

Menú compacte
 BCI Escollir entre totes les versions   Sobre les versions Ajuda
Idioma

Daniel 8

Daniel :Introducció 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

La visió del marrà i el boc
8
«L'any tercer del regnat de Baltasar, jo, Daniel, vaig tenir una altra visió, a més de la que havia tingut al començament.
»Em trobava en visió a la ciutadella de Susa, a la província d'Elam. En la visió em veia vora el riu Ulai. Alçant la mirada vaig veure un marrà a la vora del riu; tenia dues grans banyes, l'una més alta que l'altra, però la més alta havia crescut la darrera. Vaig veure que el marrà envestia cap a ponent, cap al nord i cap al sud; cap bèstia no resistia la seva envestida ni tenia qui la salvés del seu poder. Feia el que volia i s'anava engrandint més i més. Mentre jo pensava en això que veia, va arribar de ponent un boc que passava rabent per tot el món sense tocar a terra. El boc tenia entre els dos ulls una banya impressionant. Es va acostar al marrà de dues banyes que jo havia vist a la vora del riu i es llançà contra ell amb totes les forces. Jo vaig veure com s'hi atansava i l'atacava enfurismat. Li va trencar les dues banyes, i el marrà no va ser capaç de resistir. El boc el va tirar a terra, el va trepitjar i ningú no va salvar el marrà.
»El boc va créixer extraordinàriament; però, en plena força, la seva gran banya es va trencar. En lloc d'ella van sorgir quatre banyes més, totes impressionants, orientades als quatre punts cardinals. D'una d'elles, de la més petita, va sortir una banya que va créixer desmesuradament cap al sud, cap a l'orient i cap al país esplèndid. 10 Va créixer fins als estols celestials, fins a les estrelles, en va fer caure a terra una part i els va trepitjar. 11 Desafià fins i tot el mateix cap dels estols celestials; suprimí el sacrifici perpetu i soscavà els fonaments del seu santuari. 12 Perversament feren acampar un exèrcit on abans s'oferia el sacrifici perpetu. Ensorraren la veritat. Tot això va fer, i va triomfar. 13 Llavors vaig sentir un del poble sant que parlava, i un altre que li preguntava:
»--Quan durarà això que hem vist en la visió: la supressió del sacrifici perpetu, la profanació devastadora, el santuari traït i l'estol celestial trepitjat?
14 »Aquell li respongué:
»--Durarà dos mil tres-cents capvespres i matins; després el santuari serà purificat.
15 »Mentre jo, Daniel, contemplava la visió i cercava de comprendre-la, es presentà davant meu algú amb aspecte d'home. 16 Vaig sentir també una veu humana d'enmig de l'Ulai que cridava:
»--Gabriel, fes comprendre la visió a aquest Daniel.
17 »Es va atansar al lloc on jo estava, i quan arribà, vaig prosternar-me, esglaiat, amb el front a terra. Ell em va dir:
»--Has d'entendre, fill d'home, que la visió és per als temps finals.
18 »Tan bon punt em va parlar, vaig quedar desmaiat de cara a terra. Ell em tocà i em va fer posar dret al mateix lloc on era. 19 Després em digué:
»--Jo et faré conèixer el que succeirà passat el temps d'indignació, perquè ja n'està fixada la fi. 20 El marrà amb les dues banyes que tu has vist, representa els reis de Mèdia i Pèrsia. 21 El boc pelut és l'imperi de Grècia, i la gran banya que té entre els dos ulls n'és el primer rei. 22 Les quatre banyes que van sorgir després que la banya es trenqués són els quatre regnes que sortiran d'aquella nació, però que no seran tan forts com el primer. 23 Al final d'aquells regnats, quan els perversos hauran arribat al seu punt més alt, vindrà un rei insolent i molt intrigant. 24 El seu poder es consolidarà, però no per mèrits propis. Destruirà de manera increïble. Triomfarà en tot allò que faci. Destruirà gent poderosa i el poble dels àngels sants.
25 »"Amb la seva astúcia aconseguirà el que es proposi. Ensuperbit en el seu cor, destruirà molta gent que es creia segura. Es rebel·larà contra el sobirà dels sobirans, però serà abatut sense la intervenció de ningú.
26 »"La visió dels capvespres i dels matins que ha estat explicada és verídica, però tu mantén-la secreta, perquè es complirà al cap de molt temps.
27 »Jo, Daniel, vaig perdre les forces i vaig caure malalt durant uns quants dies. Després em vaig llevar per complir la meva tasca al servei del rei. Però estava trasbalsat per la visió, no la podia comprendre.

Copyright © 1993 Associació Bíblica de Catalunya, Editorial Claret i Societats Bíbliques Unides

Darrera actualització del programa: 7/4/2020