Bibli Elkartea

Itun Zaharra
Hasiera
Irteera
Lebitarrena
Zenbakiak
Deuteronomioa
Josue
Epaileak
1 Samuel
2 Samuel
1 Erregeak
2 Erregeak
Isaias
Jeremias
Ezekiel
Oseas
Joel
Amos
Abdias
Jonas
Mikeas
Nahum
Habakuk
Sofonias
Ageo
Zakarias
Malakias
Salmoak
Job
Esaera Zaharrak
Rut
Kantarik Ederrena
Kohelet
Negar Kantak
Ester
Daniel
Esdras
Nehemias
1 Kronikak
2 Kronikak
Liburu Deuterokanonikoak
Ester Grekoa
Judit
Tobit
1 Makabearrak
2 Makabearrak
Jakinduria
Ben Sirak
Baruk
Jeremiasen Gutuna
Daniel Grekoa
Itun Berria
Mateo
Markos
Lukas
Joan
Eginak
Erromatarrei
1 Korintoarrei
2 Korintoarrei
Galaziarrei
Efesoarrei
Filipoarrei
Kolosarrei
1 Tesalonikarrei
2 Tesalonikarrei
1 Timoteori
2 Timoteori
Titori
Filemoni
Hebrearrei
Santiago
1 Pedro
2 Pedro
1 Joan
2 Joan
3 Joan
Judas
Apokalipsia


BIBLIJA.net   - Biblia interneten
Bilatu erreferentzia     Bilatu hitza
Pasartea:   

Menu trinkotua
 EAB Hautatu bertsio guztien artean   Bertsioaz Laguntza
Hizkuntza

Deuteronomioa 6,4-9

Deuteronomioa :Sarrera 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

4 «ENTZUN, ISRAEL: Jauna da gure Jainkoa, Jauna bat bakarra da
6,4 Entzun, Israel: 6,4-9 tx.ek judu zintzoek egunero errezatzen duten Xema (Entzun) deituriko otoitza biltzen dute. Hebreerazko eskuizkribuetan txatal honetako lehen eta azken hitzak letra handiz ematen dira, esaldiaren garrantzia azpimarratzeko. // Jauna da gure Jainkoa, Jauna bat bakarra da: Honela ere itzul daiteke: Jauna gure Jainkoa da Jaun bakarra.
!
6,4 Entzun, Israel Mt 22,37 par. // Jauna bat bakarra 4,35.39; 1 Ko 8,4.
5 Maita ezazu Jauna zeure Jainkoa bihotz-bihotzez, gogo osoz eta indar guztiz.
6,5 Maitatu Jauna 5,10; 7,9; 10,12; 11,1.13.22; 13,4; 19,8-9; 30,6.16.20; Jos 22,5; 23,11; Sal 31,24. // bihotz-bihotzez 4,29+.
6 Izan beti gogoan gaur ematen dizkizudan agindu guztiok;
6,6-9 Ik. 11,18-21.
6,6 gaur ematen… 4,8+.
7 irakatsi behin eta berriro zeure seme-alabei; mintzatu haietaz etxean zaudela nahiz bidean zoazela, oheratzean nahiz jaikitzean;
6,7 irakatsi seme-alabei 11,19. Ik. 4,9+.
8 lot itzazu seinale bezala eskumuturrean eta oroigarri bezala
6,8 seinale… oroigarri bezala: Ik. Ir 13,9 oh. Judu zintzoek legearekiko atxikimenduaren seinaletzat bekokian eta eskumuturrean legeko hitzak idatziak zituzten pergamino-zatiak lotzeko ohitura hartu zuten (ik. Mt 23,5).
bekokian, 9 eta idatzi etxeko ate-alboetan eta hiri-sarreran.
 
Bibli Elkarte Batuak ] [ Espainiako Bibli Elkartea ] [ Idatz ] [ EAB Elkartea ]

Programaren azken eguneratzea: 2020-4-7