Biblija.net Svetopisemska družba Slovenije

Iskanje mesta     Iskanje besed
Odlomek:   

Kompaktni izpis
Zbirke:  SSP3  SSP  SSP-Op  SSP-Ref  ŽJ  JUB  EKU  CHR  WLF  JAP  DAL  TRB  CEV  GNB  WEB  ASV  KJV  DHH  RVR95  SEG  L45  RUS  HKS  RCB  VLC  VUL  GWH  SSPm Izbiraj med zbirkami za izbrani jezik   O prevodih Navodila
Jezik

Efežanom 1,4-5

pred stvarjenjem sveta nas je izvolil v njem, da bi bili pred njegovim obličjem sveti in brezmadežni. V ljubezni nas je even as he chose us in him before the foundation of the world, that we would be holy and without blemish before him in love;
vnaprej
Ali brezmadežni v ljubezni. 5 Vnaprej nas je.
določil, naj bomo po Jezusu Kristusu njegovi posinovljeni otroci. Takšen je bil blagohotni sklep njegove volje,
having predestined us for adoption as children through Jesus Christ to himself, according to the good pleasure of his desire,

Izaija 53,1-11

53
Kdo bo veroval, kar smo slišali,
Ali temu, kar oznanjamo.
nad kom se je razodel Gospodov laket?
53
Who has believed our message? and to whom has the arm of Yahweh been revealed?
Pognal je kakor mladika pred njim,
Tj. pred Bogom.
kakor korenika iz suhe zemlje.
Ni imel podobe ne lepote, da bi ga hoteli videti,
ne zunanjosti, da bi si ga želeli.
For he grew up before him as a tender plant, and as a root out of a dry ground: he has no form nor comeliness; and when we see him, there is no beauty that we should desire him.
Bil je zaničevan in zapuščen od ljudi,
mož bolečin in znanec bolezni,
kakor tisti, pred katerim si zakrivajo obraz,
je bil zaničevan in nismo ga cenili.
He was despised, and rejected by men; a man of suffering, and acquainted with disease: and as one from whom men hide their face he was despised; and we didn’t respect him.

V resnici je nosil naše bolezni,
naložil si je naše bolečine,
mi pa smo ga imeli za zadetega,
udarjenega od Boga in ponižanega.
Surely he has borne our sickness, and carried our suffering; yet we considered him plagued, struck by God, and afflicted.
On pa je bil ranjen zaradi naših prestopkov,
strt zaradi naših krivd.
Kazen za naš mir je padla nanj,
po njegovih ranah smo bili ozdravljeni.
But he was pierced for our transgressions, he was crushed for our iniquities; the punishment that brought our peace was on him; and by his wounds we are healed.
Mi vsi smo tavali kakor ovce,
obrnili smo se vsak na svojo pot,
Gospod pa je naložil nanj
krivdo nas vseh.
All we like sheep have gone astray; everyone has turned to his own way; and Yahweh has laid on him the iniquity of us all.

Bil je mučen, a se je uklonil
in ni odprl svojih ust,
kakor jagnje, ki ga peljejo v zakol,
in kakor ovca, ki umolkne pred tistimi, ki jo strižejo,
in ne odpre svojih ust.
He was oppressed, yet when he was afflicted he didn’t open his mouth; as a lamb that is led to the slaughter, and as a sheep that before its shearers is mute, so he didn’t open his mouth.
Iz zatiranja in iz obsodbe je bil vzet,
kdo premišlja o njegovem rodu?
Kajti bil je odrezan iz dežele živih,
zadet zaradi prestopka mojega ljudstva.
By oppression and judgment he was taken away; and as for his generation, who among them considered that he was cut off out of the land of the living for the disobedience of my people to whom the stroke was due?
Dali so mu grob pri krivičnih,
gomilo
Tako Q; MT in v svojih smrtih.
pri bogatem,
čeprav ni storil nobenega nasilja
in ni bilo zvijače v njegovih ustih.
They made his grave with the wicked, and with a rich man in his death; although he had done no violence, neither was any deceit in his mouth.

10 Gospodu je bilo po volji, da ga stre z bridkostjo:
če dá svoje življenje v daritev za greh,
bo videl potomce in bo podaljšal svoje dni,
Gospodova volja bo uspevala po njegovi roki.
10 Yet it pleased Yahweh to bruise him; he has put him to grief: when you shall make his soul an offering for sin, he shall see his seed, he shall prolong his days, and the pleasure of Yahweh shall prosper in his hand.
11 Za muko svoje duše bo videl luč,
Tako Q; manjka v MT.
se sitil,
s svojim spoznanjem bo moj pravični služabnik
opravičil številne,
njihove krivde bo naložil nase.
11 He shall see of the travail of his soul, and shall be satisfied: by the knowledge of himself shall my righteous servant justify many; and he shall bear their iniquities.

Hebrejcem 2,9

Gledamo pa njega, ki je bil postavljen malo
Ali za malo časa.
nižje od angelov, Jezusa, kako je ovenčan s slavo in častjo, ker je pretrpel smrt,
Db. zaradi trpljenja smrti.
da bi po Božji milosti okusil smrt za vsakogar.
But we see him who has been made a little lower than the angels, Jesus, because of the suffering of death crowned with glory and honor, that by the grace of God he should taste of death for everyone.

Hebrejcem 4,15

15 Nimamo namreč vélikega duhovnika, ki ne bi mogel sočustvovati z našimi slabostmi, marveč takega, ki je kakor mi preizkušan
Ali skušan.
v vsem, vendar brez greha.
15 For we don’t have a high priest who can’t be touched with the feeling of our infirmities, but one who has been in all points tempted like we are, yet without sin.

2 Korinčanom 5,21

21 Njega, ki ni poznal greha, je zavoljo nas storil za greh,
Tj. za nosilca greha.
da bi mi postali Božja pravičnost v njem.
21 For him who knew no sin he made to be sin on our behalf; so that in him we might become the righteousness of God.

1 Korinčanom 15,1-4

Kristusovo vstajenje
15
Spominjam vas, bratje, na evangelij, ki sem vam ga oznanil in ste ga tudi sprejeli ter stojite trdni v njem.
15
Now I declare to you, brothers, the Gospel which I preached to you, which also you received, in which you also stand,
Po njem ste na poti rešitve, če se trdno držite besede, ki sem vam jo oznanil, razen če ste zaman sprejeli vero. by which also you are saved, if you hold firmly the word which I preached to you—unless you believed in vain.
Izročil sem vam predvsem to, kar sem sam prejel: Kristus je umrl za naše grehe, kakor je v Pismih. For I delivered to you first of all that which I also received: that Christ died for our sins according to the Scriptures,
Pokopan je bil in tretji dan je bil obujen, kakor je v Pismih. that he was buried, that he was raised on the third day according to the Scriptures,

Titu 3,5-6

nas je rešil, a ne zaradi del pravičnosti, ki bi jih storili mi, marveč po svojem usmiljenju, s kopeljo prerojenja in prenovitve po Svetem Duhu. not by works of righteousness, which we did ourselves, but according to his mercy, he saved us, through the washing of regeneration and renewing by the Holy Spirit,
Tega je po našem odrešeniku Jezusu Kristusu obilno izlil na nas, which he poured out on us richly, through Jesus Christ our Savior;

2 Timoteju 2,25

25 S krotkostjo mora vzgajati nasprotnike, da jim morda Bog le nakloni, da se bodo skesali in spoznali resnico, 25 in gentleness correcting those who oppose him: perhaps God may give them repentance leading to a full knowledge of the truth,

Rimljanom 10,13

13 In res: Kdor koli bo klical Gospodovo ime, bo rešen. 13 For, “Whoever will call on the name of the Lord will be saved.”

Rimljanom 1,16

Moč evangelija
16 Ne sramujem se evangelija, saj je vendar Božja moč v rešitev vsakomur, ki veruje, najprej Judu in potem Grku.
16 For I am not ashamed of the Gospel of Christ, for it is the power of God for salvation for everyone who believes; for the Jew first, and also for the Greek.

Efežanom 2,4-9

Toda Bog, ki je bogat v usmiljenju, nas je zaradi velike ljubezni, s katero nas je vzljubil, But God, being rich in mercy, for his great love with which he loved us,
čeprav smo bili zaradi prestopkov mrtvi, skupaj s Kristusom
skupaj s Kristusom različica v Kristusu.
oživil – po milosti ste bili namreč odrešeni –
even when we were dead through our trespasses, made us alive together with Christ (by grace you have been saved),
in z njim nas je obudil in nas posadil v nebesa
Db. v nebeška (področja).
v Kristusu Jezusu,
and raised us up with him, and made us to sit with him in the heavenly places in Christ Jesus,
da bi v prihajajočih vekih pokazal v svoji dobrosrčnosti do nas v Kristusu Jezusu čezmerno bogastvo svoje milosti. that in the ages to come he might show the exceeding riches of his grace in kindness toward us in Christ Jesus;
Z milostjo ste namreč odrešeni po veri, in to ni iz vas, ampak je Božji dar. for by grace you have been saved through faith, and that not of yourselves; it is the gift of God,
Niste odrešeni iz del, da se ne bi kdo hvalil. not of works, that no one would boast.

Slovenski standardni prevod, © 1996, 2023 Svetopisemska družba Slovenije

Distribucija in zadnja različica besedila: www.ebible.org

Iskanje po Svetem pismu | O zbirkah | Navodila | Kratice | Teme Svetega pisma | Prejemanje odlomkov | Vaš odziv
       
Domača stran Svetopisemske družbe Slovenije
Zadnja sprememba programa:  7.4.2020