Svetopisemska družba Slovenije
       
Biblija.net
Stara zaveza
1 Mojzes
2 Mojzes
3 Mojzes
4 Mojzes
5 Mojzes
Jozue
Sodniki
Ruta
1 Samuel
2 Samuel
1 Kralji
2 Kralji
1 Kroniška
2 Kroniška
Ezra
Nehemija
Estera
Job
Psalmi
Pregovori
Pridigar
Visoka pesem
Izaija
Jeremija
Žalostinke
Ezekiel
Daniel
Ozej
Joel
Amos
Abdija
Jona
Mihej
Nahum
Habakuk
Sofonija
Agej
Zaharija
Malahija

Devterokanonične knjige

Tobit
Judita
Estera (grška)
1 Makabejci
2 Makabejci
Modrost
Sirah
Baruh
Jeremijevo pismo
Daniel (dodatki)

Nova zaveza

Matej
Marko
Luka
Janez
Apostolska dela
Rimljanom
1 Korinčanom
2 Korinčanom
Galačanom
Efežanom
Filipljanom
Kološanom
1 Tesaloničanom
2 Tesaloničanom
1 Timoteju
2 Timoteju
Titu
Filemonu
Hebrejcem
Jakob
1 Peter
2 Peter
1 Janez
2 Janez
3 Janez
Juda
Razodetje


Iskanje mesta     Iskanje besed
Odlomek:   

Kompaktni izpis
Zbirke:  SSP3  SSP-Op  ŽJ  JUB  EKU  CHR  DAL Izbiraj med vsemi zbirkami   O prevodih Navodila
Jezik

Ezekiel 40-41

Ezekiel :1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Ezekielova postava
Videnje novega templja
40
V petindvajsetem letu našega izgnanstva, v začetku leta, desetega v mesecu, v štirinajstem letu po zavzetju mesta, prav ta dan, je bila Gospodova roka nad menoj in pripeljal me je tja: v Božjih videnjih me je pripeljal v Izraelovo deželo in me odložil na zelo visoko goro. Na njej je bila stavba, podobna mestu, proti jugu. Ko me je pripeljal tja, sem zagledal moža, ki je bil videti kakor iz brona. V roki je imel laneno vrvico in merilno palico, stal pa je pri vratih. Mož me je ogovoril: »Sin človekov, pozorno glej in napeto poslušaj; vtisni si v srce vse, kar ti pokažem! Kajti zato si bil pripeljan sem, da ti to razkažem. Oznani Izraelovi hiši vse, kar vidiš.«
Obzidje
Glej, zunaj templja je bilo krog in krog obzidje. V moževi roki je bila merilna palica, šest komolcev dolga: komolec je znašal komolec in eno dlan. Izmeril je širino zidu: eno palico, in višino: eno palico.
Vzhodna vrata
Potem je šel k vratom, ki so gledala proti vzhodu, se povzpel po stopnicah in izmeril prag pri vratih: eno palico v globino.
Hebr. dodaja in prag eno palico v globino.
Nato čuvajnico: eno palico dolga in eno palico široka; in prostor med čuvajnicami: pet komolcev; pa še prag pri vratih poleg veže na notranji strani vrat: eno palico. Potem je izmeril vežo pri vratih:
Hebr. dodaja od znotraj eno palico; izmeril je vežo pri vratih.
osem komolcev, in njena opornika: dva komolca. Veža pri vratih je bila na notranji strani. 10 Pri vzhodnih vratih so bile čuvajnice: po tri na eni in tri na drugi strani; vse tri so bile enako velike. Tudi oporni zidovi na eni in na drugi strani so merili enako. 11 Potem je izmeril širino vhoda pri vratih: deset komolcev, in globino vhoda: trinajst komolcev. 12 Pred čuvajnicami je bila pregrada: en komolec; in en komolec na drugi strani; čuvajnice pa šest komolcev na eni in na drugi strani. 13 Zmeril je tudi vrata od strehe čuvajnice do nasprotne strehe: širina je znašala petindvajset komolcev; vhodi pa so si stali nasproti. 14 Nato je izmeril
Db. naredil.
vežo: dvajset
Tako gr.; hebr. šestdeset.
komolcev; krog in krog veže pri vratih je bil dvor.
Hebr. nejasno.
15 Od prednje strani vhodnih vrat do veže na notranji strani vrat je bilo petdeset komolcev. 16 Čuvajnice in njihovi oporniki so imeli zamrežena okna na notranji strani vrat, krog in krog. Tudi veža je imela okna na notranji strani, krog in krog. Na opornikih so bile palme.
Zunanji dvor
17 Zatem me je peljal na zunanji dvor; tam so bile sobe in tlak, položen krog in krog po dvoru: trideset sob je bilo na tlaku. 18 Tlak je bil na obeh straneh vrat, enako dolg kakor vrata; to je bil spodnji tlak. 19 Izmeril je širino dvora
širino dvora tako gr.; manjka v hebr.
od spodnjih vrat do zunanje strani notranjega dvora: sto komolcev, proti vzhodu in proti severu.
Severna vrata
20 Potem je izmeril vrata, ki so gledala proti severu in peljala
in peljala: dodano.
na zunanji dvor, njihovo dolžino in širino. 21 Njihove čuvajnice, po tri na eni in tri na drugi strani, njihovi oporniki in veža so merili enako kot pri prvih vratih: dolgi so bili petdeset komolcev, široki pa petindvajset komolcev. 22 Njihova okna, veža in palme so bili enako veliki kot pri vratih, ki so gledala proti vzhodu. Do njih je vodilo sedem stopnic, na njihovi notranji strani pa je bila veža. 23 Nasproti severnih vrat so bila vrata v notranji dvor, kakor na vzhodni strani. Od enih do drugih vrat je nameril sto komolcev.
Južna vrata
24 Potem me je peljal proti jugu; tam so bila vrata proti jugu. Izmeril je njihove opornike in vežo: merili so enako kakor prej omenjeni. 25 Vrata in njihova veža so imeli okna krog in krog, enaka prej omenjenim oknom; dolžina je znašala petdeset komolcev, širina pa petindvajset komolcev. 26 Do njih je vodilo sedem stopnic. Njihova veža je bila na notranji strani,
Tako gr.; hebr. … nasproti katerih je bila njihova veža.
na njenih opornikih so bile palme, po ena na eni in na drugi strani. 27 Vrata na notranji dvor proti jugu: od enih vrat proti jugu do drugih je nameril sto komolcev.
Južna vrata v notranji dvor
28 Zatem me je peljal na notranji dvor skozi južna vrata in izmeril južna vrata: merila so enako kakor prej omenjena. 29 Njihove čuvajnice, oporniki in veža so merili enako kot prej omenjeni. Vrata in njihova veža so imeli okna krog in krog; dolžina je znašala petdeset komolcev, širina pa petindvajset komolcev. 30 Krog in krog so bile veže, po petindvajset komolcev dolge in pet komolcev široke.
Vrstica manjka v nekaterih rkp.
31 Veža pri vratih je gledala na zunanji dvor. Na njenih opornikih so bile palme, stopnišče pa je imelo osem stopnic.
Vzhodna vrata v notranji dvor
32 Tedaj me je peljal na notranji dvor na vzhodni strani in izmeril vrata: iste mere kakor pri prejšnjih. 33 Njihove čuvajnice, oporniki in veža so merili enako kakor pri prejšnjih. Vrata in njihova veža so imeli okna krog in krog; dolžina je znašala petdeset komolcev, širina pa petindvajset komolcev. 34 Njihova veža je gledala na zunanji dvor. Na njenih opornikih so bile na obeh straneh palme, stopnišče pa je imelo osem stopnic.
Severna vrata v notranji dvor
35 Peljal me je še k severnim vratom in jih izmeril: iste mere kakor pri prejšnjih. 36 Imela so čuvajnice, oporne zidove in vežo; okna so bila krog in krog. Dolžina je znašala petdeset komolcev, širina pa petindvajset komolcev. 37 Njihova veža je gledala na zunanji dvor. Na njenih opornikih so bile na obeh straneh palme, stopnišče pa je imelo osem stopnic.
Pomožni prostori
38 Poleg veže pri vratih je bila soba z vhodom; tam so izpirali žgalno daritev. 39 V veži pri vratih sta bili po dve mizi na eni in dve mizi na drugi strani, da so na njih klali žgalno daritev, daritev za greh in spravno daritev. 40 Tudi zunaj ob strani, severno za tega, ki se vzpenja proti vhodu vrat, sta bili dve mizi; in na drugi strani veže pri vratih sta bili tudi dve mizi: 41 štiri mize na eni in štiri mize na drugi strani vrat, torej osem miz, na katerih so klali daritvene živali.
daritvene živali: dodano.
42 Še štiri mize iz klesanih kamnov so bile za žgalno daritev, poldrugi komolec dolge, poldrugi komolec široke in en komolec visoke. Nanje so polagali orodje, s katerim so klali žrtve za žgalno in klavno daritev. 43 Obdajali so jih dlan veliki kavlji, na notranji strani. Na mize so polagali meso za daritev.
44 Zatem me je peljal na notranji dvor, tam sta bili dve sobi:
Tako gr.; hebr. nejasno.
ena ob severnih vratih s pročeljem proti jugu in druga ob južnih vratih s pročeljem proti severu. 45 Rekel mi je: Ta soba, ki ima pročelje proti jugu, je za duhovnike, ki skrbijo za tempelj. 46 Soba pa, ki ima pročelje proti severu, je za duhovnike, ki skrbijo za oltar. To so Cadókovi sinovi, ki se edini med Levijevimi sinovi smejo bližati Gospodu, da mu služijo. 47 Potem je izmeril dvor: dolžina je bila sto komolcev in širina sto komolcev, torej oblika kvadrata. Pred templjem pa je bil oltar.
Glavni vhod v svetišče
48 Nato me je peljal v tempeljsko preddverje in izmeril preddverna opornika:
preddverna opornika tako gr.; manjka v hebr.
pet komolcev na eni in pet komolcev na drugi strani. Vrata so bila široka štirinajst komolcev, zid ob straneh vrat pa
štirinajst … pa tako gr.; manjka v hebr.
tri komolce na eni in tri komolce na drugi strani. 49 Preddverje je bilo dvajset komolcev dolgo in dvanajst
Tako gr.; hebr. enajst.
komolcev široko. Do njega je vodilo deset stopnic. Ob opornikih sta bila stebra, eden na eni in drugi na drugi strani.
Glavna tempeljska prostora
41
Tedaj me je peljal v tempelj in izmeril opornike: šest komolcev so bili široki na eni in šest komolcev na drugi strani.
Hebr. dodaja širina šotora.
Vhod je bil širok deset komolcev, zid ob straneh vhoda pa pet komolcev na eni in pet komolcev na drugi strani. Izmeril je njegovo
Tj. tempeljsko.
dolžino: štirideset komolcev, in širino: dvajset komolcev. Potem je stopil v notranji prostor in izmeril opornik pri vhodu: dva komolca, širino vhoda: šest komolcev, in zid ob straneh
Tako gr.; hebr. in širino.
vhoda: sedem komolcev. Izmeril je tudi njegovo dolžino: dvajset komolcev, in širino: dvajset komolcev ob prednji tempeljski steni. Rekel mi je: »To je presveto.«
Prizidki
Nato je izmeril tempeljsko steno: šest komolcev, in širino stranskega prostora: štiri komolce krog in krog templja. Stranskih prostorov, s sobo nad sobo, je bilo po trideset v treh nadstropjih. V tempeljskem zidu so bili krog in krog zamiki za stranske prostore, ti so rabili za nosilce, tako da niso bili potrebni posegi v tempeljski zid. Stranski prostori so bili od nadstropja do nadstropja širši, ker se je od nadstropja do nadstropja večal zamik krog in krog templja. Zato se je stavba navzgor širila. Iz pritličja si lahko šel v srednje in potem v zgornje nadstropje.
Hebr. nejasno.
Videl sem tudi, da je okoli templja vzpetina. Temelji stranskih prostorov so merili celo palico, torej šest dolgih komolcev. Zunanji zid stranskega prostora je bil debel pet komolcev, enako tudi ploščad med stranskimi prostori ob templju. 10 Med sobami je bil dvajset komolcev širok prostor okoli templja, krog in krog. 11 Vhod v stranski prostor je bil s ploščadi, en vhod proti severu in drug vhod proti jugu. Širina prostora na ploščadi je znašala pet komolcev, krog in krog.
12 Poslopje, ki je na zahodu zapiralo tempeljsko dvorišče, je bilo sedemdeset komolcev široko. Zid poslopja je bil krog in krog debel pet komolcev, dolg pa je bil devetdeset komolcev.
13 Tedaj je izmeril tempelj: bil je sto komolcev dolg. Tudi zaprto dvorišče in poslopje z zidovi sta bili dolgi sto komolcev. 14 Tempeljsko pročelje in zaprto dvorišče sta bili široki sto komolcev.
15 Potem je izmeril dolžino poslopja, ki je zadaj zapiralo tempeljsko dvorišče, in njegove galerije na eni in na drugi strani: sto komolcev.
Tempeljska oprema
Glavni prostor, notranji prostor in zunanje preddverje
Tako gr.; hebr. dvoriščna preddverja.
16 so bili obiti z deskami.
so bili obiti z deskami tako gr.; hebr. pragi/podboji.
Okoli vseh treh so bila zamrežena okna, v presledkih. Nasproti praga je bil krog in krog od tal do oken lesen opaž. Okna so bila zagrnjena. 17 Od vhoda do notranjega prostora in zunaj, na vseh stenah krog in krog, znotraj in zunaj, so bili reliefi.
Db. mere.
18 Upodobljeni so bili kerubi in palme: po ena palma med dvema keruboma. Vsak kerub je imel dva obraza: 19 človeški obraz proti palmi na eni in obraz leviča proti palmi na drugi strani. Izdelani so bili po vsem templju krog in krog. 20 Od tal do višine nad vhodom so bili izdelani kerubi in palme na tempeljskih stenah.
21 Tempeljski podboji so bili četverokotni. Pred svetim prostorom je bil nekakšen 22 lesen oltar, tri komolce visok in dva komolca dolg.
Gr. dodaja in dva komolca širok.
Imel je vogale; njegov podstavek
Tako gr.; hebr. njegova dolžina.
in stene so bili leseni. Oni mi je rekel: »To je miza, ki stoji pred Gospodom23 Tempelj je imel dvojna vrata in sveti prostor 24 prav tako. Vsaka vrata so imela po dve vrtljivi vratnici: dve vratnici so imela ena in dve vratnici druga vrata. 25 Na njih, na tempeljskih vratih, so bili izdelani kerubi in palme, kakor so bili izdelani na stenah. Zunaj pred preddverjem je bil lesen napušč. 26 Zamrežena okna in palme so bili na eni in na drugi strani preddverja, na stranskih prostorih ob templju in na napuščih.

2 Peter 3

2 Peter :1 2 3

Obljuba Gospodovega prihoda
3
Ljubi, to je že drugo pismo, ki vam ga pišem. V obeh sem skušal s tem, da sem vas spominjal, dramiti vaše iskreno razumevanje. Pomnite besede, ki so jih že prej povedali sveti preroki, in tudi zapoved Gospoda in Odrešenika, ki so jo posredovali vaši apostoli. Predvsem pa morate vedeti, da bodo v poslednjih dneh prišli taki, ki se bodo z norčavostjo
Ali brez vsake spoštljivosti.
norčevali iz vsega. Ti bodo živeli po svojih poželenjih in govorili: »Kje je njegov obljubljeni prihod? Odkar so namreč očetje zaspali,
Tj. umrli.
je vse ostalo tako, kakor je bilo od začetka stvarjenja.« Sami hočejo, da jim ostane skrito, da je nebo obstajalo že zdavnaj in da zemlja po Božji besedi obstaja iz vode in prek vode. Po teh prvinah
Dodano.
je bil tedanji svet preplavljen z vodo in tako pokončan. Sedanje nebo in zemljo pa ista beseda hrani za ogenj, ohranja ju za dan sodbe in pogubljenja brezbožnih ljudi.
Tega, ljubi, ne smete prezreti: pred Gospodom je en dan kakor tisoč let in tisoč let kakor en dan. Gospod ni počasen glede obljube, kakor nekateri mislijo, da je to počasnost. Ne, le potrpežljiv je z vami, ker noče, da bi se kdo pogubil, temveč da bi vsi dosegli spreobrnjenje. 10 Prišel pa bo Gospodov dan kakor tat. Tedaj bo nebo s hrumom prešlo, prvine se bodo v ognju razkrojile, zemlja in dela na njej pa bodo razkrita.
Različica sežgana.
11 Kako prav je torej, da živite sveto in res pobožno, če se bo vse to razkrojilo, 12 da čakate in pospešujete prihod
Ali in željno hrepenite po prihodu.
Božjega dne, zaradi katerega bo nebo zaplamenelo in prešlo in se bodo prvine razžarjene topile. 13 Mi pa po njegovi obljubi pričakujemo nova nebesa in novo zemljo, v katerih biva pravičnost.
14 Ljubi, ker to pričakujete, se potrudite, da vas najde v miru brez madeža in brez graje. 15 Potrpežljivost našega Gospoda cenite kot rešitev. Tako vam je pisal tudi naš ljubi brat Pavel, seveda v skladu z njemu dano modrostjo, 16 kakor piše tudi v vseh pismih, v katerih govori o tem. V njih so nekatere težkó umljive stvari, ki jih taki, ki niso poučeni in so neutrjeni, zlorabljajo. Tako delajo tudi z drugimi Pismi – v svojo pogubo. 17 Ker torej to vnaprej poznate, ljubi, se varujte, da vas blodnja pokvarjenih ne bo potegnila za sabo in da ne odpadete od svoje utrjenosti. 18 Rastite pa v milosti in spoznanju našega Gospoda in Odrešenika Jezusa Kristusa. Njemu slava zdaj in do dneva večnosti! Amen.
Manjka v nekaterih rkp.

Slovenski standardni prevod, © 1996, 2023 Svetopisemska družba Slovenije


Kratki videi o Svetem pismu
Projekt
Sveto pismo
Nova zaveza v sodobnem jeziku. Brezplacno na voljo v elektronskih formatih.
Življenje
z Jezusom
Zadnja sprememba programa:  7.4.2020, do zdaj izpisanih odlomkov: 125.437.995, danes: 10.474
Cas izvajanja programa: 0.06s

Beri Sveto pismo v vecji pisavi za 20% popusta!

To visoko-kakovostno Sveto pismo je odlicno darilo za posebne priložnosti kot so poroke, obletnice, svete birme, rojstni dnevi, .. Zaradi dodatnih pripomockov (razlage, opombe, reference, indeks,...) bo prejemnik lažje razumel vsebino te najbolj brane knjige na Svetu.

Podpri nas, nic te ne stane

Naloži si sveto pismo v elektronski obliki za svoj e-bralnik.

Si težko vzameš cas za branje Božje besede? Zakaj ji torej ne prisluhneš?

Poznaš osnovno sporocilo Svetega pisma? Vstopi v dramo Svetega pisma!

Nekaj nasvetov za branje Svetega pisma.

Ne veš, kako se lotiti branja Svetega pisma? Zate smo pripravili nekaj bralnih nacrtov, ki ti bodo pomagali narediti prve korake.