Sveto pismo za mobilne naprave Svetopisemska družba Slovenije - Nepridobitna družba za prevajanje in širjenje Svetega pisma       
O našem poslanstvu ...Sveto pismo na spletu ...Naša dobrodelna dejavnost ...Spletna svetopisemska knjigarna ...Povezave z drugimi bibličnimi družbami in Cerkvami ...Svetopisemska družba na Facebooku  Svetopisemska družba na YouTube
Stara zaveza
1 Mojzes
2 Mojzes
3 Mojzes
4 Mojzes
5 Mojzes
Jozue
Sodniki
Ruta
1 Samuel
2 Samuel
1 Kralji
2 Kralji
1 Kroniška
2 Kroniška
Ezra
Nehemija
Estera
Job
Psalmi
Pregovori
Pridigar
Visoka pesem
Izaija
Jeremija
Žalostinke
Ezekiel
Daniel
Ozej
Joel
Amos
Abdija
Jona
Mihej
Nahum
Habakuk
Sofonija
Agej
Zaharija
Malahija

Devterokanonične knjige

Tobit
Judita
Estera (grška)
1 Makabejci
2 Makabejci
Modrost
Sirah
Baruh
Jeremijevo pismo
Daniel (dodatki)

Nova zaveza

Matej
Marko
Luka
Janez
Apostolska dela
Rimljanom
1 Korinčanom
2 Korinčanom
Galačanom
Efežanom
Filipljanom
Kološanom
1 Tesaloničanom
2 Tesaloničanom
1 Timoteju
2 Timoteju
Titu
Filemonu
Hebrejcem
Jakob
1 Peter
2 Peter
1 Janez
2 Janez
3 Janez
Juda
Razodetje


BIBLIJA.net   - Sveto pismo za vsakogar
Iskanje mesta     Iskanje besed
Odlomek:   

Kompaktni izpis
Zbirke:  SSP3  ŽJ  SSP  SSP-Op  SSP-Ref  JUB  EKU  CHR  WLF  JAP  DAL  TRB Izbiraj med vsemi zbirkami   O prevodih Navodila
JezikPodpri nas nič te ne stane
Podpri Sveto pismo
nič te ne stane :)

Ezekiel 30

Ezekiel :1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

GOSPODOV dan nad Egiptom
30
Zgodila se mi je beseda GOSPODOVA, rekoč: Sin človekov, prerokuj in reci: Tako govori Gospod BOG:
Vpijte: »Gorje, kakšen dan!«
Kajti blizu je dan,
blizu je GOSPODOV dan.
Oblačen dan bo,
usoden
Dodano.
čas za narode.
Meč bo prišel nad Egipt,
preplah bo v Etiopiji,
Ali Nubiji; db. Kušu; podobno v v. 30,5.9.
ko bodo v Egiptu padali pobiti,
ko bodo pobrali njegovo bogastvo
in bodo razdejani njegovi temelji.
Etiopija, Put, Lud, vsa mešanica ljudstev,
Dodano.
Kub in sinovi dežele zaveze z njim vred padejo pod mečem.

Tako govori GOSPOD:
Podporniki Egipta bodo padli
in njegova ponosna moč se bo sesula.
Od Migdóla do Siéne
bodo padli v njem pod mečem,
govori Gospod BOG.
Opustošeni bodo sredi opustošenih dežel,
njihova mesta bodo med razdejanimi mesti.
Tedaj bodo spoznali, da sem jaz GOSPOD,
ko bom zanetil ogenj v Egiptu
in bodo uničeni vsi njegovi zavezniki.
Tisti dan bodo odšli moji sli na ladjah in prestrašili brezskrbno Etiopijo. Preplah bo med njimi ob usodnem
Dodano.
dnevu za Egipt; glej, že prihaja.

10 Tako govori Gospod BOG:
Naredil bom konec egiptovskemu blišču
z roko babilonskega kralja Nebukadnezarja.
11 On in njegovo ljudstvo z njim, najhujši med narodi,
bodo prišli opustošit deželo.
Izdrli bodo svoje meče zoper Egipt
in napolnili deželo s pobitimi.
12 Posušil bom nilske rokave
in prodal deželo v roke hudobnežem.
Opustošil bom deželo in kar jo napolnjuje,
z rokami tujcev.
Jaz, GOSPOD, sem govoril.

13 Tako govori Gospod BOG:
Uničil bom malike,
ugonobil memfiške nične bogove;
kneza ne bo več v egiptovski deželi,
poslal bom strah v egiptovsko deželo.
14 Opustošil bom Patrós,
zanetil ogenj v Coanu
in izvršil sodbe nad Nojem.
15 Izlil bom svoj srd na Sin,
Ali na Peluzo.
egiptovsko trdnjavo,
in iztrebil množico iz Noja.
16 Zanetil bom ogenj v Egiptu,
Sin
Ali Peluza.
bo stokal v bolečinah,
No bo prebit
in Memfis napaden pri belem dnevu.
17 Mladeniči iz Ona in Pi Beseta bodo padli pod mečem,
sama pa bosta šla v izgnanstvo.
18 V Tahpanhésu se bo dan stemnil,
ko bom tam zlomil egiptovske jarme
Gr., sir., lat. žezla.
in naredil konec njegovi ponosni moči.
Oblak ga bo pokril
in njegova naselja bodo šla v ujetništvo.
19 Tako bom izvršil sodbo nad Egiptom
in spoznali bodo, da sem jaz GOSPOD.
20 V enajstem letu, v prvem mesecu, sedmega v mesecu se mi je zgodila GOSPODOVA beseda, rekoč: 21 Sin človekov, zlomil sem laket faraonu, egiptovskemu kralju, in glej, niso ga obvezali, da bi ozdravel, niso deli nanj povoja in ga obvezali, da bi se okrepil in mogel prijeti za meč. 22 Zato tako govori Gospod BOG: Glej, proti faraonu, egiptovskemu kralju sem, polomil mu bom oba lakta, zdravega in zlomljenega, in mu izbil meč iz roke. 23 Egipčane bom razkropil med narode in jih razsejal po deželah. 24 Okrepil bom roki babilonskega kralja in mu dal svoj meč v roko. Faraonovi roki pa bom polomil, da bo smrtno ranjen stokal pred njim. 25 Da, okrepil bom roki babilonskega kralja, faraonovi roki pa bosta omahnili. Tedaj bodo spoznali, da sem jaz GOSPOD, kajti dal bom svoj meč v roko babilonskemu kralju, da bo z njim zamahnil nad egiptovsko deželo. 26 Egipčane pa bom razkropil med narode in jih razsejal po deželah. Tedaj bodo spoznali, da sem jaz GOSPOD.

Slovenski standardni prevod, © 1996, 2003 Svetopisemska družba Slovenije

Kupi Sveto pismo v obliki e-knjige ali si naloži brezplačno svetopisemsko literaturo!

Pobuda za redno branje Svetega pisma
Berem
Besedo
Nova zaveza v sodobnem jeziku. Brezplačno na voljo v elektronskih formatih.
Življenje
z Jezusom
Zadnja sprememba programa:  7.4.2020, do zdaj izpisanih odlomkov: 65.934.709, danes: 34.791
Čas izvajanja programa: 0.04s