Societat Bíblica de Catalunya

Antic Testament
Pentateuc
Gènesi
Èxode
Levític
Nombres
Deuteronomi
Llibres profètics
Josuè
Jutges
1r Samuel
2n Samuel
1r Reis
2n Reis
Isaïes
Jeremies
Ezequiel
Osees
Joel
Amós
Abdies
Jonàs
Miquees
Nahum
Habacuc
Sofonies
Ageu
Zecaries
Malaquies
Escrits
Salms
Job
Proverbis
Rut
Càntic
Cohèlet
Lamentacions
Ester
Daniel
Esdres
Nehemies
1r Cròniques
2n Cròniques
Llibres deuterocanònics
Ester grec
Judit
Tobit
1r Macabeus
2n Macabeus
Saviesa
Siràcida
Baruc
Carta Jeremies
Daniel grec
Nou Testament
Mateu
Marc
Lluc
Joan
Fets Apòstols
Romans
1a Corintis
2a Corintis
Gàlates
Efesis
Filipencs
Colossencs
1a Tesalonic.
2a Tesalonic.
1a Timoteu
2a Timoteu
Titus
Filèmon
Hebreus
Jaume
1a Pere
2a Pere
1a Joan
2a Joan
3a Joan
Judes
Apocalipsi


BIBLIJA.net   - La Bíblia a Internet
Buscar Referència     Buscar Paraula
Passatge:   

Menú compacte
 BCI Escollir entre totes les versions   Sobre les versions Ajuda
Idioma

Filèmon 1,1-25

Filèmon :Introducció 1

Carta a Filèmon
Salutació
1
Pau, presoner per causa de Jesucrist, i el germà Timoteu, a Filèmon, el nostre estimat col·laborador, a la germana Àpfia, a Arquip, company nostre en el combat, i a l'església que es reuneix a casa teva. Us desitgem la gràcia i la pau de part de Déu, el nostre Pare, i de Jesucrist, el Senyor.
Acció de gràcies i pregària per Filèmon
Dono gràcies al meu Déu i em recordo sempre de tu en les meves pregàries, ja que sento parlar de l'amor i de la fe que tens per Jesús, el Senyor, i a favor de tot el poble sant. Demano que la generositat de la teva fe sigui prou eficaç perquè donis a conèixer tot el bé que podem fer pel Crist. Germà, he tingut una gran alegria i un gran consol quan he sabut que el teu amor ha alleujat els cors dels sants fidels.
Súplica a favor d'Onèsim
Per això, encara que tindria en el Crist tota la llibertat de manar-te el que has de fer, prefereixo demanar-t'ho en nom de l'amor. Jo, Pau, ancià com sóc, i ara, a més, presoner per causa de Jesucrist, 10 et faig una súplica a favor d'Onèsim, el meu fill, que he engendrat en la fe estant a la presó. 11 En altre temps ell et va ser inútil, però ara ens és ben útil a tu i a mi. 12 Te'l torno a enviar, com si t'enviés el meu propi cor. 13 M'hauria agradat de retenir-lo al meu costat, perquè em servís en lloc teu mentre sóc a la presó per causa de l'evangeli, 14 però no he volgut fer res sense el teu consentiment: no desitjaria que fessis aquest favor per força, sinó de bon grat. 15 Qui sap si Onèsim es va separar un moment de tu perquè ara el recobris per sempre! 16 I no ja com un esclau, sinó molt més que això: com un germà estimat. Ho és moltíssim per a mi, però molt més ho ha de ser per a tu, tant humanament com en el Senyor.
17 Per tant, si em tens per germà en la fe, rep-lo com si fos jo mateix. 18 I si t'ha perjudicat o et deu alguna cosa, carrega-ho al meu compte. 19 Jo, Pau, t'escric ara amb la meva pròpia mà: t'ho pagaré jo mateix, tot i que podria recordar-te el deute que tens amb mi, i que és la teva mateixa persona. 20 Sí, germà, fes que en el Senyor pugui rebre de tu aquesta satisfacció. Per amor de Crist, dóna al meu cor aquest descans!
21 T'escric confiant en la teva obediència, segur que faràs encara més del que et demano. 22 D'altra banda, prepara'm allotjament, perquè espero que les vostres oracions obtindran que pugui venir-vos a trobar.
Cloenda
23 Et saluden Èpafres, company meu de presó en Jesucrist, 24 Marc, Aristarc, Demes i Lluc, els meus col·laboradors.
25 Que la gràcia de Jesucrist, el Senyor, sigui amb el vostre esperit.

Copyright © 1993 Associació Bíblica de Catalunya, Editorial Claret i Societats Bíbliques Unides

Darrera actualització del programa: 11/1/2019