Biblija.net Svetopisemska družba Slovenije

Iskanje mesta     Iskanje besed
Odlomek:   

Kompaktni izpis
Zbirke:  SSP3  SSP  SSP-Op  SSP-Ref  ŽJ  JUB  EKU  CHR  WLF  JAP  DAL  TRB  CEV  GNB  WEB  ASV  KJV  DHH  RVR95  SEG  L45  RUS  HKS  RCB  VLC  VUL  GWH  SSPm Izbiraj med zbirkami za izbrani jezik   O prevodih Navodila
Jezik

1 Mojzes 1,27, 3,1-7

27 Bog je ustvaril človeka po svoji podobi, po Božji podobi ga je ustvaril, moškega in žensko je ustvaril. 27 God created man in his own image. In God’s image he created him; male and female he created them.

Psalmi 8,3-6


Iz ust otročičev in dojenčkov
si postavil trdnjavo
Gr., lat. si pripravil hvalo.
zaradi svojih nasprotnikov,
da brzdaš sovražnika in maščevalca.
When I consider your heavens, the work of your fingers,
The moon and the stars, which you have ordained;

Ko gledam nebo, delo tvojih prstov,
luno in zvezde, ki si jih utrdil:
What is man, that you think of him?
The son of man, that you care for him?
Kaj je človek, da se ga spominjaš,
sin človekov, da ga obiskuješ?
For you have made him a little lower than God,
Hebrew: Elohim
And crowned him with glory and honor.
Naredil si ga malo nižjega od Boga,
Ali le malo nižjega od angelov.
s slavo in častjo si ga ovenčal.
You make him ruler over the works of your hands.
You have put all things under his feet:

Rimljanom 5,12.19

Adam in Kristus
12 Kakor je torej po enem človeku prišel na svet greh in po grehu smrt in je tako smrt prišla na vse ljudi, ker so vsi grešili …;
12 Therefore, as sin entered into the world through one man, and death through sin; and so death passed to all men, because all sinned.
19 Kakor so namreč zaradi neposlušnosti enega človeka mnogi postali grešniki, tako bodo tudi zaradi poslušnosti enega mnogi postali pravični. 19 For as through the one man’s disobedience many were made sinners, even so through the obedience of the one will many be made righteous.

Izaija 59,1-2

Bog zaslišuje svoje ljudstvo
59
Glejte, Gospodova roka ni prekratka, da bi ne mogel odrešiti,
in njegovo uho ni gluho, da bi ne mogel slišati.
59
Behold, Yahweh’s hand is not shortened, that it can’t save; neither his ear heavy, that it can’t hear:
Pač pa so vaše krivde postale pregrade
med vami in vašim Bogom,
vaši grehi so zagrnili njegovo obličje
pred vami, da ne sliši.
but your iniquities have separated between you and your God, and your sins have hidden his face from you, so that he will not hear.

Rimljanom 3,23

23 saj so vsi grešili in so brez Božje slave, 23 for all have sinned, and fall short of the glory of God;

Efežanom 2,1-3

Od smrti k življenju
2
Tudi vi ste bili mrtvi zaradi svojih prestopkov in grehov,
2
You were made alive when you were dead in transgressions and sins,
v katerih ste nekoč živeli na način tega sveta, ko ste sledili poglavarju oblasti zraka; ta duh zdaj deluje v sinovih neposlušnosti. in which you once walked according to the course of this world, according to the prince of the powers of the air, the spirit who now works in the children of disobedience;
Sicer pa smo nekoč tudi mi vsi živeli tako kot oni v svojih mesenih poželenjih; počenjali smo, kar sta hotela meso in razum, in smo bili po naravi otroci jeze kakor drugi. among whom we also all once lived in the lust of our flesh, doing the desires of the flesh and of the mind, and were by nature children of wrath, even as the rest.

1 Janez 4,10

10 Ljubezen je v tem – ne v tem, da bi bili mi vzljubili Boga. On nas je vzljubil in poslal svojega Sina v spravno daritev za naše grehe. 10 In this is love, not that we loved God, but that he loved us, and sent his Son as the atoning sacrifice
“atoning sacrifice” is from the Greek “hilasmos,” an appeasing, propitiating, or the means of appeasement or propitiation-- the sacrifice that turns away God’s wrath because of our sin.
for our sins.

Slovenski standardni prevod, © 1996, 2023 Svetopisemska družba Slovenije

Distribucija in zadnja različica besedila: www.ebible.org

Iskanje po Svetem pismu | O zbirkah | Navodila | Kratice | Teme Svetega pisma | Prejemanje odlomkov | Vaš odziv
       
Domača stran Svetopisemske družbe Slovenije
Zadnja sprememba programa:  7.4.2020