Societat Bíblica de Catalunya

Antic Testament
Pentateuc
Gènesi
Èxode
Levític
Nombres
Deuteronomi
Llibres profètics
Josuè
Jutges
1r Samuel
2n Samuel
1r Reis
2n Reis
Isaïes
Jeremies
Ezequiel
Osees
Joel
Amós
Abdies
Jonàs
Miquees
Nahum
Habacuc
Sofonies
Ageu
Zecaries
Malaquies
Escrits
Salms
Job
Proverbis
Rut
Càntic
Cohèlet
Lamentacions
Ester
Daniel
Esdres
Nehemies
1r Cròniques
2n Cròniques
Llibres deuterocanònics
Ester grec
Judit
Tobit
1r Macabeus
2n Macabeus
Saviesa
Siràcida
Baruc
Carta Jeremies
Daniel grec
Nou Testament
Mateu
Marc
Lluc
Joan
Fets Apòstols
Romans
1a Corintis
2a Corintis
Gàlates
Efesis
Filipencs
Colossencs
1a Tesalonic.
2a Tesalonic.
1a Timoteu
2a Timoteu
Titus
Filèmon
Hebreus
Jaume
1a Pere
2a Pere
1a Joan
2a Joan
3a Joan
Judes
Apocalipsi


BIBLIJA.net   - La Bíblia a Internet
Buscar Referència     Buscar Paraula
Passatge:   

Menú compacte
 BCI Escollir entre totes les versions   Sobre les versions Ajuda
Idioma

Gènesi 26,14-33

Gènesi :Introducció 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

14 Tenia ramats d'ovelles i cabres, bous i vaques, i molts servents.
Pacte d'Isaac i Abimèlec
Els filisteus, que l'envejaven, 15 havien cegat, omplint-los de terra, tots els pous excavats pels servents del seu pare Abraham, quan aquest encara vivia.
16 Abimèlec va dir a Isaac:
--Vés-te'n del nostre país, que t'has fet molt més poderós que nosaltres.
17 Isaac va partir d'allà, acampà a la vall de Guerar i s'hi va quedar. 18 Isaac tornà a obrir els pous que els servents havien excavat en vida del seu pare Abraham i que els filisteus havien cegat després de la seva mort, i els va donar els mateixos noms que el seu pare els havia donat. 19 Un dia, els servents d'Isaac van excavar un pou a la vall i van trobar una deu d'aigua viva. 20 Llavors els pastors de Guerar es posaren a discutir amb els pastors d'Isaac tot dient:
--Aquesta aigua és nostra!
Isaac li va donar el nom de pou d'Éssec (que vol dir «baralla»), perquè s'havien barallat amb ell. 21 Van excavar un altre pou i també van discutir. Isaac li va donar el nom de Sitnà (que vol dir «discussió»). 22 Es va allunyar d'allà i excavà un altre pou, que no va provocar discussions. Isaac li va posar el nom de Rehobot (que vol dir «espai ample»), perquè deia: «Ara sí que el Senyor ens ha donat un espai ample per a prosperar en el país.»
23 D'allà se'n va anar cap a Beerxeba. 24 Aquella mateixa nit el Senyor es va aparèixer a Isaac i li digué:
--Jo sóc el Déu del teu pare Abraham. No tinguis por, perquè jo sóc amb tu. Et beneiré i faré créixer el nombre dels teus descendents per amor del meu servent Abraham.
25 Isaac va aixecar un altar en aquell indret i va invocar-hi Déu amb el nom de «el Senyor». Va plantar-hi la seva tenda, i els seus servents hi excavaren un altre pou.
26 Abimèlec va venir des de Guerar a visitar-lo amb el seu amic Ahuzat i amb Picol, el cap del seu exèrcit. 27 Isaac els preguntà:
--Per què em veniu a trobar, si em detesteu i em vau treure del vostre territori?
28 Ells li respongueren:
--Hem vist clarament que el Senyor és amb tu i hem pensat que entre nosaltres i tu convé que hi hagi un pacte amb jurament. 29 Jura que no ens faràs cap mal. Nosaltres no t'hem pas tractat malament; sempre t'hem tractat bé i hem deixat que te n'anessis en pau, tu que ara ets el beneït del Senyor.
30 Isaac els va oferir un banquet, i van menjar i beure junts. 31 L'endemà es llevaren de bon matí i es van prestar jurament l'un a l'altre. Isaac els acomiadà i ells se'n van anar en pau.
32 Aquell mateix dia els servents d'Isaac vingueren a informar-lo que havien trobat aigua en el pou que havien excavat. 33 Isaac va donar al pou el nom de Xibà. Per això, encara avui, la ciutat s'anomena Beerxeba, que vol dir «pou del jurament».

Copyright © 1993 Associació Bíblica de Catalunya, Editorial Claret i Societats Bíbliques Unides

Darrera actualització del programa: 7/4/2020