Biblija.net Svetopisemska družba Slovenije

Iskanje mesta     Iskanje besed
Odlomek:   

Kompaktni izpis
Zbirke:  SSP3  SSP  SSP-Op  SSP-Ref  ŽJ  JUB  EKU  CHR  WLF  JAP  DAL  TRB  CEV  GNB  WEB  ASV  KJV  DHH  RVR95  SEG  L45  RUS  HKS  RCB  VLC  VUL  GWH  SSPm Izbiraj med zbirkami za izbrani jezik   O prevodih Navodila
Jezik

Hebrejcem 10,14

14 Z eno samo daritvijo je torej za vselej naredil popolne tiste, ki so posvečeni. 14 For by one offering he has perfected forever those who are being sanctified.

Efežanom 2,19-22

19 Potemtakem niste več tujci in priseljenci, temveč sodržavljani svetih in domačini pri Bogu. 19 So then you are no longer strangers and foreigners, but you are fellow citizens with the saints, and of the household of God,
20 Sezidani ste na temelju apostolov in prerokov. Vogalni kamen pa je sam Kristus Jezus, 20 being built on the foundation of the apostles and prophets, Christ Jesus himself being the chief cornerstone;
21 v katerem se zedinja celotna zgradba, tako da raste v svet tempelj v Gospodu. 21 in whom the whole building, fitted together, grows into a holy temple in the Lord;
22 Vanj se z drugimi tudi vi vzidavate za Božje bivališče v Duhu. 22 in whom you also are built together for a habitation of God in the Spirit.

Rimljanom 5,1

Sadovi opravičenja
5
Ker smo torej opravičeni iz vere, živimo
Različica živimo (velelnik).
v miru z Bogom po našem Gospodu Jezusu Kristusu,
5
Being therefore justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ;

1 Peter 2,9-10

Vi pa ste izvoljeni rod, kraljevsko duhovništvo, svet narod, ljudstvo za Božjo last, da bi oznanjali odlike tistega, ki vas je poklical iz teme v svojo čudovito luč.
But you are a chosen race, a royal priesthood, a holy nation, a people for God’s own possession, that you may show forth the excellencies of him who called you out of darkness into his marvelous light:
10 Nekdaj niste bili ljudstvo,
zdaj pa ste Božje ljudstvo;
niste našli usmiljenja,
zdaj pa ste našli usmiljenje.
10 who in time past were no people, but now are God’s people, who had not obtained mercy, but now have obtained mercy.

Apostolska dela 2,42-47

Življenje prvih vernikov
42 Bili so stanovitni v nauku apostolov in v občestvu,
Ali v skupnosti ali v enodušnosti.
v lomljenju kruha in v molitvah.
42 They continued steadfastly in the apostles’ teaching and fellowship, in the breaking of bread, and prayer.
43 Vse pa je v duši navdajal strah, zakaj po apostolih se je dogajalo veliko čudežev in znamenj. 43 Fear came on every soul, and many wonders and signs were done through the apostles.
44 Vsi verniki so se družili med seboj in imeli vse skupno: 44 All who believed were together, and had all things in common.
45 prodajali so premoženje in imetje ter od tega delili vsem, kolikor je kdo potreboval. 45 They sold their possessions and goods, and distributed them to all, according as anyone had need.
46 Dan za dnem so se enodušno in vztrajno zbirali v templju, lomili kruh po domovih ter uživali hrano z veselim in preprostim srcem. 46 Day by day, continuing steadfastly with one accord in the temple, and breaking bread at home, they took their food with gladness and singleness of heart,
47 Hvalili so Boga in vsi ljudje so jih imeli radi. Gospod pa jim je vsak dan pridruževal te, ki so našli odrešenje. 47 praising God, and having favor with all the people. The Lord added to the assembly day by day those who were being saved.

Slovenski standardni prevod, © 1996, 2023 Svetopisemska družba Slovenije

Distribucija in zadnja različica besedila: www.ebible.org

Iskanje po Svetem pismu | O zbirkah | Navodila | Kratice | Teme Svetega pisma | Prejemanje odlomkov | Vaš odziv
       
Domača stran Svetopisemske družbe Slovenije
Zadnja sprememba programa:  7.4.2020