Societat Bíblica de Catalunya

Antic Testament
Pentateuc
Gènesi
Èxode
Levític
Nombres
Deuteronomi
Llibres profètics
Josuè
Jutges
1r Samuel
2n Samuel
1r Reis
2n Reis
Isaïes
Jeremies
Ezequiel
Osees
Joel
Amós
Abdies
Jonàs
Miquees
Nahum
Habacuc
Sofonies
Ageu
Zecaries
Malaquies
Escrits
Salms
Job
Proverbis
Rut
Càntic
Cohèlet
Lamentacions
Ester
Daniel
Esdres
Nehemies
1r Cròniques
2n Cròniques
Llibres deuterocanònics
Ester grec
Judit
Tobit
1r Macabeus
2n Macabeus
Saviesa
Siràcida
Baruc
Carta Jeremies
Daniel grec
Nou Testament
Mateu
Marc
Lluc
Joan
Fets Apòstols
Romans
1a Corintis
2a Corintis
Gàlates
Efesis
Filipencs
Colossencs
1a Tesalonic.
2a Tesalonic.
1a Timoteu
2a Timoteu
Titus
Filèmon
Hebreus
Jaume
1a Pere
2a Pere
1a Joan
2a Joan
3a Joan
Judes
Apocalipsi


BIBLIJA.net   - La Bíblia a Internet
Buscar Referència     Buscar Paraula
Passatge:   

Menú compacte
 BCI Escollir entre totes les versions   Sobre les versions Ajuda
Idioma

Isaïes 6

Isaïes :Introducció 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66

La vocació d'Isaïes
6
L'any de la mort del rei Ozies, vaig veure el Senyor assegut en un tron molt elevat. Els plecs del seu mantell omplien el santuari. Uns serafins l'assistien. Cada un tenia sis ales: dues per a cobrir-se la cara, dues per a cobrir-se els peus i dues per a volar. Cridaven l'un a l'altre:
--Sant, sant, sant és el Senyor de l'univers, tota la terra és plena de la seva glòria.
El ressò d'aquell crit feia tremolar els brancals de les portes, i el santuari s'omplia de fum. Jo vaig dir:
--Ai de mi! Estic perdut!
Jo, que sóc un home de llavis impurs
i visc enmig d'un poble
de llavis impurs,
he vist amb els meus ulls el Rei,
el Senyor de l'univers!
Aleshores volà cap a mi un dels serafins duent a la mà una brasa que havia pres amb uns molls de damunt l'altar. Em va tocar la boca i digué:
--Ara que això ha tocat
els teus llavis,
ha desaparegut la teva culpa,
ha estat esborrat el teu pecat.
Després vaig sentir la veu del Senyor que deia:
--Qui hi enviaré?
Qui ens hi anirà?
Li vaig respondre:
--Aquí em tens. Envia-m'hi.
Ell digué:
--Vés a dir a aquest poble:
"Escoltareu, però no entendreu;
mirareu, però no comprendreu."
10 Fes insensible el cor d'aquest poble,
fes sordes les seves orelles
i cecs els seus ulls.
Que els seus ulls no hi vegin,
que les seves orelles no hi sentin,
que el seu cor no comprengui.
Que no es converteixin
ni siguin guarits.
11 Jo vaig demanar:
--Fins quan, Senyor?
Ell em respongué:
--Fins que tot sigui devastat,
les viles despoblades,
les cases sense ningú,
les terres, un ermàs.
12 El Senyor allunyarà tothom
i el país quedarà abandonat.
13 I si sobreviu un home entre deu,
també serà consumit.
Serà com l'alzina o el roure tallats,
que tenen la soca i prou.
Però d'aquesta soca
en naixerà un rebrot sant.

Copyright © 1993 Associació Bíblica de Catalunya, Editorial Claret i Societats Bíbliques Unides

Darrera actualització del programa: 11/1/2019