Societat Bíblica de Catalunya

Antic Testament
Pentateuc
Gènesi
Èxode
Levític
Nombres
Deuteronomi
Llibres profètics
Josuè
Jutges
1r Samuel
2n Samuel
1r Reis
2n Reis
Isaïes
Jeremies
Ezequiel
Osees
Joel
Amós
Abdies
Jonàs
Miquees
Nahum
Habacuc
Sofonies
Ageu
Zecaries
Malaquies
Escrits
Salms
Job
Proverbis
Rut
Càntic
Cohèlet
Lamentacions
Ester
Daniel
Esdres
Nehemies
1r Cròniques
2n Cròniques
Llibres deuterocanònics
Ester grec
Judit
Tobit
1r Macabeus
2n Macabeus
Saviesa
Siràcida
Baruc
Carta Jeremies
Daniel grec
Nou Testament
Mateu
Marc
Lluc
Joan
Fets Apòstols
Romans
1a Corintis
2a Corintis
Gàlates
Efesis
Filipencs
Colossencs
1a Tesalonic.
2a Tesalonic.
1a Timoteu
2a Timoteu
Titus
Filèmon
Hebreus
Jaume
1a Pere
2a Pere
1a Joan
2a Joan
3a Joan
Judes
Apocalipsi


BIBLIJA.net   - La Bíblia a Internet
Buscar Referència     Buscar Paraula
Passatge:   

Menú compacte
 BCI Escollir entre totes les versions   Sobre les versions Ajuda
Idioma

Isaïes 11

Isaïes :Introducció 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66

El descendent de David
11
Un rebrot naixerà
de la soca de Jessè,
brotarà un plançó
de les seves arrels.
L'Esperit del Senyor
reposarà damunt d'ell:
esperit de saviesa i d'enteniment,
esperit de consell i de fortalesa,
esperit de coneixement
i de reverència pel Senyor;
esperit que li inspiri
com reverenciar-lo.
No jutjarà per les aparences
ni decidirà pel que senti a dir;
farà justícia als desvalguts,
sentenciarà amb rectitud
a favor dels pobres.
La seva paraula serà un flagell
en el país,
una sentència
que farà morir el malvat.
S'armarà de justícia,
se cenyirà de fidelitat.
El llop conviurà amb l'anyell,
la pantera jaurà amb el cabrit;
menjaran junts el vedell i el lleó,
i un nen petit els guiarà.
La vaca i l'óssa pasturaran juntes,
jauran plegades les seves cries.
El lleó menjarà palla com el bou,
l'infant de llet jugarà
vora el cau de l'escurçó,
el nen ficarà la mà
a l'amagatall de la serp.
Ningú no serà dolent ni farà mal
en tota la muntanya santa,
perquè el país serà ple
del coneixement del Senyor,
com l'aigua cobreix
la conca del mar.
10 Aquell dia, el rebrot de Jessè
s'alçarà com a bandera
entre els pobles;
les nacions li demanaran consell,
i el lloc on habitarà serà gloriós.
El retorn dels deportats
11 Aquell dia,
el Senyor tornarà a mostrar
el seu poder
per rescatar la resta del seu poble:
els qui quedin
per Assíria i per Egipte,
a Patrós, Etiòpia i Elam,
a Xinar, Hamat i les illes.
12 Alçarà un estendard
sobre les nacions,
per reunir els dispersats d'Israel
i aplegar els deportats de Judà
de les quatre parts de la terra.
13 Aleshores s'acabarà
l'enveja d'Efraïm contra Judà
i l'enemistat de Judà contra Efraïm:
Efraïm ja no envejarà Judà
ni Judà serà enemic d'Efraïm.
14 Junts es llançaran
sobre els filisteus, a occident,
i saquejaran els nòmades d'orient:
estendran el seu domini
sobre Edom i Moab,
i els ammonites
seran els seus vassalls.
15 Llavors el Senyor eixugarà
la llengua del mar d'Egipte
i amenaçarà amb la seva mà
el riu Eufrates:
el seu alè ardent
el dividirà en set rierols,
que es podran passar
sense descalçar-se.
16 S'obrirà una ruta
per a la resta del poble
que sobreviurà entre els assiris,
com la ruta
que trobaren els israelites
quan van pujar de la terra d'Egipte.

Copyright © 1993 Associació Bíblica de Catalunya, Editorial Claret i Societats Bíbliques Unides

Darrera actualització del programa: 7/4/2020