Societat Bblica de Catalunya

Antic Testament
Pentateuc
Gènesi
Èxode
Levtic
Nombres
Deuteronomi
Llibres profètics
Josuè
Jutges
1r Samuel
2n Samuel
1r Reis
2n Reis
Isaïes
Jeremies
Ezequiel
Osees
Joel
Ams
Abdies
Jonàs
Miquees
Nahum
Habacuc
Sofonies
Ageu
Zecaries
Malaquies
Escrits
Salms
Job
Proverbis
Rut
Càntic
Cohèlet
Lamentacions
Ester
Daniel
Esdres
Nehemies
1r Cròniques
2n Cròniques
Llibres deuterocanònics
Ester grec
Judit
Tobit
1r Macabeus
2n Macabeus
Saviesa
Siràcida
Baruc
Carta Jeremies
Daniel grec
Nou Testament
Mateu
Marc
Lluc
Joan
Fets Apòstols
Romans
1a Corintis
2a Corintis
Gàlates
Efesis
Filipencs
Colossencs
1a Tesalonic.
2a Tesalonic.
1a Timoteu
2a Timoteu
Titus
Filèmon
Hebreus
Jaume
1a Pere
2a Pere
1a Joan
2a Joan
3a Joan
Judes
Apocalipsi


BIBLIJA.net   - La Bblia a Internet
Buscar Referència     Buscar Paraula
Passatge:   

Men compacte
 BCI Escollir entre totes les versions   Sobre les versions Ajuda
Idioma

Isaïes 11

Isaïes :Introducci 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66

El descendent de David
11
1Un rebrot naixerà
de la soca de Jessè,
brotarà un plan
de les seves arrels.
2L'Esperit del Senyor
reposarà damunt d'ell:
esperit de saviesa i d'enteniment,
esperit de consell i de fortalesa,
esperit de coneixement
i de reverència pel Senyor;
3esperit que li inspiri
com reverenciar-lo.
No jutjarà per les aparences
ni decidirà pel que senti a dir;
4farà justcia als desvalguts,
sentenciarà amb rectitud
a favor dels pobres.
La seva paraula serà un flagell
en el pas,
una sentència
que farà morir el malvat.
5S'armarà de justcia,
se cenyirà de fidelitat.
6El llop conviurà amb l'anyell,
la pantera jaurà amb el cabrit;
menjaran junts el vedell i el lle,
i un nen petit els guiarà.
7La vaca i l'ssa pasturaran juntes,
jauran plegades les seves cries.
El lle menjarà palla com el bou,
8l'infant de llet jugarà
vora el cau de l'escur,
el nen ficarà la mà
a l'amagatall de la serp.
9Ning no serà dolent ni farà mal
en tota la muntanya santa,
perquè el pas serà ple
del coneixement del Senyor,
com l'aigua cobreix
la conca del mar.
10Aquell dia, el rebrot de Jessè
s'alarà com a bandera
entre els pobles;
les nacions li demanaran consell,
i el lloc on habitarà serà gloris.
El retorn dels deportats
11Aquell dia,
el Senyor tornarà a mostrar
el seu poder
per rescatar la resta del seu poble:
els qui quedin
per Assria i per Egipte,
a Patrs, Etiòpia i Elam,
a Xinar, Hamat i les illes.
12Alarà un estendard
sobre les nacions,
per reunir els dispersats d'Israel
i aplegar els deportats de Judà
de les quatre parts de la terra.
13Aleshores s'acabarà
l'enveja d'Efraïm contra Judà
i l'enemistat de Judà contra Efraïm:
Efraïm ja no envejarà Judà
ni Judà serà enemic d'Efraïm.
14Junts es llanaran
sobre els filisteus, a occident,
i saquejaran els nòmades d'orient:
estendran el seu domini
sobre Edom i Moab,
i els ammonites
seran els seus vassalls.
15Llavors el Senyor eixugarà
la llengua del mar d'Egipte
i amenaarà amb la seva mà
el riu Eufrates:
el seu alè ardent
el dividirà en set rierols,
que es podran passar
sense descalar-se.
16S'obrirà una ruta
per a la resta del poble
que sobreviurà entre els assiris,
com la ruta
que trobaren els israelites
quan van pujar de la terra d'Egipte.

Copyright © 1993 Associaci Bblica de Catalunya, Editorial Claret i Societats Bbliques Unides

Darrera actualitzaci del programa: 7/4/2020