Svetopisemska družba Slovenije
       
Biblija.net
Stara zaveza
1 Mojzes
2 Mojzes
3 Mojzes
4 Mojzes
5 Mojzes
Jozue
Sodniki
Ruta
1 Samuel
2 Samuel
1 Kralji
2 Kralji
1 Kroniška
2 Kroniška
Ezra
Nehemija
Estera
Job
Psalmi
Pregovori
Pridigar
Visoka pesem
Izaija
Jeremija
Žalostinke
Ezekiel
Daniel
Ozej
Joel
Amos
Abdija
Jona
Mihej
Nahum
Habakuk
Sofonija
Agej
Zaharija
Malahija

Devterokanonične knjige

Tobit
Judita
Estera (grška)
1 Makabejci
2 Makabejci
Modrost
Sirah
Baruh
Jeremijevo pismo
Daniel (dodatki)

Nova zaveza

Matej
Marko
Luka
Janez
Apostolska dela
Rimljanom
1 Korinčanom
2 Korinčanom
Galačanom
Efežanom
Filipljanom
Kološanom
1 Tesaloničanom
2 Tesaloničanom
1 Timoteju
2 Timoteju
Titu
Filemonu
Hebrejcem
Jakob
1 Peter
2 Peter
1 Janez
2 Janez
3 Janez
Juda
Razodetje


Iskanje mesta     Iskanje besed
Odlomek:   

Kompaktni izpis
Zbirke:  SSP3  SSP-Op  ŽJ  JUB  EKU  CHR  DAL Izbiraj med vsemi zbirkami   O prevodih Navodila
Jezik

Izaija 44

Izaija :1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66

Ne boj se, Izrael
44
Zdaj pa poslušaj, Jakob, moj služabnik,
Izrael, ki sem ga izvolil!
Tako govori Gospod, ki te je naredil,
te oblikoval od materinega telesa in ti pomaga:
Ne boj se, moj služabnik, Jakob,
Ješurún,
Ime pomeni ‘iskreni, pravi’; vzdevek za Izrael.
ki sem ga izvolil!
Kajti razlil bom vodo po žejni deželi,
potoke po izsušeni zemlji.
Razlil bom svojega duha na tvoj zarod
in svoj blagoslov na tvoje potomce.
Rastli bodo kakor sredi trave,
kakor vrbe ob potokih vodá.
Ta bo dejal: »Gospodov sem!«
drugi si bo dal ime po Jakobu,
oni si bo napisal na roko: »Gospodova last«
in si dal ime »Izrael«.
Samo Gospod je Bog
Tako govori Gospod, Izraelov kralj,
in njegov odkupitelj, Gospod nad vojskami:
Jaz sem prvi in jaz sem poslednji,
razen mene ni Boga!
Kdo je kakor jaz? Naj zakliče,
naj oznani in mi razloži:
odkar sem ustanovil starodavno ljudstvo,
prihodnje reči in tiste, ki prihajajo,
naj jim oznanijo.
Ne plašite se in ne bojte se!
Mar vam nisem to zdavnaj dal slišati in oznanil?
Vi ste moje priče:
ali je še kakšen Bog razen mene?
Ni je skale, ne poznam je.
Bedni malikovalci
Vsi izdelovalci malikov so zmedeni, njihovi ljubljenci nič ne koristijo. Njihove priče ne vidijo nič in ne vedo ničesar, zato bodo osramočeni. 10 Kdor upodobi boga ali ulije malika, nima od tega nobene koristi. 11 Glejte, vsi, ki ga častijo, bodo osramočeni, umetniki so samo ljudje. Vsi naj se zbero in se postavijo: hkrati bodo prestrašeni in osramočeni.
12 Kdor obdeluje železo s sekačem in se trudi z mehom, ga oblikuje s kladivi in obdeluje s svojim močnim laktom, postane lačen in je brez moči, ne pije vode in omaga. 13 Kdor obdeluje les, napne vrvico, ga začrtuje s svinčnikom, obdeluje z dleti in očrtuje s šestilom. Tako ga izdela podobnega možu, krasnemu človeku, da dobi svoj prostor v hiši. 14 Poseka si cedre, vzame cipreso ali hrast, ki se mu odebeli med gozdnim drevjem, vsadi cedro in dež ji daje, da zraste. 15 Človek jih uporablja za kurjavo, vzame jih in se ogreje, kuri z njimi in peče kruh. Naredi pa si tudi boga in ga časti, izdela iz njih malika in se mu klanja. 16 Polovico pokuri v ognju, od ostale polovice jé meso, speče pečenko in se nasiti. Tudi ogreje se in pravi: »Ah, ogrel sem se, čutim toploto.« 17 Iz ostanka pa si naredi malika za boga, pada predenj in se mu priklanja. Moli k njemu in pravi: »Reši me, kajti ti si moj bog!«
18 Ne spoznajo in ne razumejo, kajti njihove oči so zaslepljene, da ne spregledajo, in njihova srca, da ne doumejo. 19 Nihče si ne vzame k srcu, nima spoznanja ne razumnosti, da bi dejal: Polovico sem pokuril v ognju, na žerjavici sem spekel kruh, spekel sem meso in ga pojedel, iz ostanka pa naj naredim gnusobo, naj se priklanjam pred lesenim štorom? 20 Kdor se veseli pepela, ga je zapeljalo sprijeno srce. Ta ne rešuje svojega življenja in ne reče: »Mar ni prevara v moji desni?«
Bog bo rešil svoje ljudstvo
21 Spomni se na te reči, Jakob,
Izrael, saj si ti moj služabnik!
Upodobil sem te za služabnika, ti si moj,
Izrael, ne bom te pozabil.
22 Tvoje prestopke sem izbrisal kakor oblak
in tvoje grehe kakor meglice,
vrni se k meni, saj sem te odkupil.

23 Vriskajte, nebesa, saj je bil Gospod na delu,
vzklikajte, o globočine zemlje!
Zaženite vrisk, o gore,
gozd in vsa drevesa v njem,
kajti Gospod je odkupil Jakoba
in se poveličal v Izraelu.
Bog je gospodar sveta in zgodovine
24 Tako govori Gospod, ki te je odkupil
in te oblikoval od materinega telesa:
Jaz sem, Gospod, ki sem vse naredil,
ki sem sam razpel nebo,
razprostrl zemljo –
kdo je bil z menoj?
25 Razdiram znamenja čarovnikov,
vedeževalce razkrinkavam,
modrece odrivam nazaj
in otopevam njihovo učenost.
26 Povzdigujem besedo svojega služabnika
in izpolnjujem načrt svojih glasnikov.
O Jeruzalemu pravim: »Naseljen bo!«
o Judovih mestih: »Pozidana bodo!«
in njihove razvaline bom vzdignil.
27 Globini morja pravim: »Usahni,
tvoje tokove bom posušil.«
28 O Kiru pravim: »Moj pastir!«
vso mojo voljo bo izpolnil.
O Jeruzalemu bo dejal: »Naj bo pozidan!«
in o templju: »Naj bo postavljen!«

Slovenski standardni prevod, © 1996, 2003 Svetopisemska družba Slovenije


Kratki videi o Svetem pismu
Projekt
Sveto pismo
Nova zaveza v sodobnem jeziku. Brezplačno na voljo v elektronskih formatih.
Življenje
z Jezusom
Zadnja sprememba programa:  7.4.2020, do zdaj izpisanih odlomkov: 99.631.926, danes: 26.255
Čas izvajanja programa: 0.03s

NOVO! Nova Zaveza s prostorom

To visoko-kakovostno Sveto pismo je odlicno darilo za posebne priložnosti kot so poroke, obletnice, svete birme, rojstni dnevi, .. Zaradi dodatnih pripomockov (razlage, opombe, reference, indeks,...) bo prejemnik lažje razumel vsebino te najbolj brane knjige na Svetu.

Podpri nas, nic te ne stane

Naloži si sveto pismo v elektronski obliki za svoj e-bralnik.

Si težko vzameš cas za branje Božje besede? Zakaj ji torej ne prisluhneš?

Poznaš osnovno sporocilo Svetega pisma? Vstopi v dramo Svetega pisma!

Nekaj nasvetov za branje Svetega pisma.

Ne veš, kako se lotiti branja Svetega pisma? Zate smo pripravili nekaj bralnih nacrtov, ki ti bodo pomagali narediti prve korake.