Bibli Elkartea

Itun Zaharra
Hasiera
Irteera
Lebitarrena
Zenbakiak
Deuteronomioa
Josue
Epaileak
1 Samuel
2 Samuel
1 Erregeak
2 Erregeak
Isaias
Jeremias
Ezekiel
Oseas
Joel
Amos
Abdias
Jonas
Mikeas
Nahum
Habakuk
Sofonias
Ageo
Zakarias
Malakias
Salmoak
Job
Esaera Zaharrak
Rut
Kantarik Ederrena
Kohelet
Negar Kantak
Ester
Daniel
Esdras
Nehemias
1 Kronikak
2 Kronikak
Liburu Deuterokanonikoak
Ester Grekoa
Judit
Tobit
1 Makabearrak
2 Makabearrak
Jakinduria
Ben Sirak
Baruk
Jeremiasen Gutuna
Daniel Grekoa
Itun Berria
Mateo
Markos
Lukas
Joan
Eginak
Erromatarrei
1 Korintoarrei
2 Korintoarrei
Galaziarrei
Efesoarrei
Filipoarrei
Kolosarrei
1 Tesalonikarrei
2 Tesalonikarrei
1 Timoteori
2 Timoteori
Titori
Filemoni
Hebrearrei
Santiago
1 Pedro
2 Pedro
1 Joan
2 Joan
3 Joan
Judas
Apokalipsia


BIBLIJA.net   - Biblia interneten
Bilatu erreferentzia     Bilatu hitza
Pasartea:   

Menu trinkotua
 EAB Hautatu bertsio guztien artean   Bertsioaz Laguntza
Hizkuntza

Job 1,13-22

Job :Sarrera 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

Satanek Job lehenengoz probatu
13 Egun batez, Joben seme-alabak bazkaltzen ari ziren anaia zaharrenaren etxean.
14 Etorri zitzaion mezulari bat Jobi eta esan zion:
–Idiak goldean ari ziren eta astemeak inguruan larrean. 15 Sabeo-talde
1,15 Sabeo-talde: Sabeoek, 1,17 tx.eko kaldearrek bezala, tribu nomadak adierazten dituzte, basamortuko bide-lapurrak, beste zehaztasunik gabe.
batek, bat-batean etorri, morroiak sarraskitu eta ganadua eraman du. Neuk bakarrik ihes egin ahal izan dut zuri berria emateko.
1,15 bidelapurrak Ep 6,3-6; 1 Sm 27,8-9.
16 Artean hizketan ari zela, beste batek etorri eta esan zion:
–Tximista sartu da eta ardiak eta artzainak kiskali ditu. Neuk bakarrik ihes egin ahal izan dut zuri berria emateko.
1,16 Tximista 2 Erg 1,10-14; Lk 9,54.
17 Hark amaitu baino lehen, beste batek iritsi eta esan zuen:
–Kaldear batzuek, hiru taldetan, zure gameluengana oldartu eta eraman egin dituzte, eta morroiak sarraskitu. Neuk bakarrik ihes egin ahal izan dut zuri berria emateko.
18 Oraindik hizketan ari zela, beste batek etorri eta esan zuen:
– Zure seme-alabak anaia zaharrenaren etxean bazkaltzen ari zirela, 19 basamortutik etorritako haize-eraso bortitzak lau aldeetatik astindu du etxea. Eta lurrera erortzean, guztiak hil ditu. Neuk bakarrik ihes egin ahal izan dut zuri berria emateko.
20 Orduan, jaiki, bere jantzia urratu eta ilea zeharo moztu zuen Jobek. Gero, lurreraino ahuspeztuz, otoitz egin zuen,
1,20 atsekabe-zeinuak 2,12; Lb 10,6+; Jos 7,6; Ez 27,30-31.
21 esanez:

«Biluzik irten nintzen
amaren sabeletik,
biluzik itzuliko naiz
lurraren sabelera
1,21 biluzik itzuliko naiz lurraren sabelera: H.h., biluzik itzuliko naiz hara.
Jaunak eman dit eta Jaunak kendu.
Bedeinkatua Jaunaren izena!»
1,21 Biluzik irten, itzuliko Sal 49,18; Koh 5,14; Si 40,1; 1 Tm 6,7.

22 Halaz guztiz, Jobek ez zuen bekaturik egin eta ez zion Jainkoari bidegabekeriarik egotzi.
1,22 ez zuen bekatu egin 2,10.
 
Bibli Elkarte Batuak ] [ Espainiako Bibli Elkartea ] [ Idatz ] [ EAB Elkartea ]

Programaren azken eguneratzea: 2020-4-7