Biblija.net Svetopisemska družba Slovenije

Iskanje mesta     Iskanje besed
Odlomek:   

Kompaktni izpis
Zbirke:  SSP3  SSP  SSP-Op  SSP-Ref  ŽJ  JUB  EKU  CHR  WLF  JAP  DAL  TRB  CEV  GNB  WEB  ASV  KJV  DHH  RVR95  SEG  L45  RUS  HKS  RCB  VLC  VUL  GWH  SSPm Izbiraj med zbirkami za izbrani jezik   O prevodih Navodila
Jezik

Matej 1,22-23

22 Vse to pa se je zgodilo, da se je izpolnilo, kar je Gospod rekel po preroku:
22 Now all this has happened, that it might be fulfilled which was spoken by the Lord through the prophet, saying,
23 Glej, devica bo spočela in rodila sina
in imenovali ga bodo Emanuel,
kar v prevodu pomeni Bog z nami.
23 “Behold, the virgin shall be with child,
And shall bring forth a son.
They shall call his name Immanuel;”
Which is, being interpreted, “God with us.”

Izaija 9,5-6

Kajti dete nam je rojeno,
sin nam je dan.
Oblast je na njegovih ramah,
imenuje se:
Čudoviti svetovalec,
Ali Čudoviti, Svetovalec ali Tisti, ki snuje čudovite reči.
Močni Bog,
Ali Močni, Bog.
Večni Oče,
Ali Oče večnosti.
Knez miru.
For all the armor of the armed man in the noisy battle, and the garments rolled in blood, will be for burning, fuel for the fire.
Oblast se bo širila
in miru ne bo konca
na Davidovem prestolu in v njegovem kraljestvu.
Vzpostavil ga bo in utrdil
s pravico in pravičnostjo
od zdaj in na veke.
Gorečnost Gospoda nad vojskami bo to naredila.
For to us a child is born. To us a son is given; and the government will be on his shoulders. His name will be called Wonderful, Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace.

Janez 1,1-5

Evangelij po Janezu
Uvod
Beseda se je učlovečila
1
V začetku je bila Beseda in Beseda je bila pri Bogu in Beseda je bila Bog.
The Gospel According to John
1
In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God.
Ta je bila v začetku pri Bogu. The same was in the beginning with God.
Vse je nastalo po njej in brez nje ni nastalo nič, kar je nastalo. All things were made through him. Without him was not anything made that has been made.
V njej je bilo življenje
Ali … nič. Kar je nastalo, 4 je bilo življenje v njej.
in življenje je bilo luč ljudi.
In him was life, and the life was the light of men.
In luč sveti v temi, a tema je ni sprejela.
Ali doumela, zgrabila, se … polastila, premagala.
The light shines in the darkness, and the darkness hasn’t overcome
The word translated “overcome” (katelaben) can also be translated “comprehended.” It refers to getting a grip on an enemy to defeat him.
it.

Janez 14,6.10-30

Jezus mu je dejal: »Jaz sem pot, resnica in življenje. Nihče ne pride k Očetu drugače kot po meni.
Jesus said to him, “I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father, except through me.
10 Mar ne veruješ, da sem jaz v Očetu in Oče v meni? Besed, ki vam jih govorim, ne govorim sam od sebe; ampak Oče, ki ostaja
Ali prebiva.
v meni, opravlja svoja dela.
10 Don’t you believe that I am in the Father, and the Father in me? The words that I tell you, I speak not from myself; but the Father who lives in me does his works.
11 Verujte mi, da sem jaz v Očetu in Oče v meni; če pa tega ne verujete, verujte zaradi del samih. 11 Believe me that I am in the Father, and the Father in me; or else believe me for the very works’ sake.
12 Resnično, resnično, povem vam: Kdor veruje vame, bo dela, ki jih jaz opravljam, tudi sam opravljal, in še večja kot ta bo opravljal, ker grem jaz k Očetu. 12 Most assuredly I tell you, he who believes in me, the works that I do, he will do also; and greater works than these will he do; because I am going to my Father.
13 Kar koli boste prosili v mojem imenu, bom storil, da bo Oče poveličan v Sinu. 13 Whatever you will ask in my name, that will I do, that the Father may be glorified in the Son.
14 Če me
Manjka v nekaterih rkp.
boste kaj prosili v mojem imenu, bom jaz to storil.«
14 If you will ask anything in my name, I will do it.
Jezus obljubi Svetega Duha
15 »Če me ljubite, se boste držali
Različica se držite.
mojih zapovedi;
15 If you love me, keep my commandments.
16 jaz pa bom prosil Očeta in dal vam bo drugega Tolažnika,
Ali Pomočnika, Zagovornika, Posrednika, Prijatelja; podobno v v. 26; 15,26; 16,7.
da bo ostal pri vas vekomaj:
16 I will pray to the Father, and he will give you another Counselor,
Greek Parakleton: Counselor, Helper, Intercessor, Advocate, and Comfortor.
that he may be with you forever,—
17 Duha resnice, ki ga svet ne more prejeti, ker ga ne vidi in ne pozna. Vi ga poznate, ker ostaja
Ali prebiva.
pri vas in bo
Različica je.
v vas.
17 the Spirit of truth, whom the world can’t receive; for it doesn’t see him, neither knows him. You know him, for he lives with you, and will be in you.
18 Ne bom vas zapustil sirot, prišel bom k vam. 18 I will not leave you orphans. I will come to you.
19 Še malo in svet me ne bo več videl, vi pa me boste videli, ker jaz živim in živeli boste tudi vi. 19 Yet a little while, and the world will see me no more; but you will see me. Because I live, you will live also.
20 Tisti dan boste spoznali, da sem jaz v svojem Očetu in vi v meni in jaz v vas. 20 In that day you will know that I am in my Father, and you in me, and I in you.
21 Kdor ima moje zapovedi in se jih drži, ta me ljubi; kdor pa me ljubi, tega bo ljubil moj Oče, in tudi jaz ga bom ljubil in se mu razodel.« 21 One who has my commandments, and keeps them, that person is one who loves me. One who loves me will be loved by my Father, and I will love him, and will reveal myself to him.”
22 Juda (ne Iškarijot) mu je rekel: »Gospod, kaj se je zgodilo, da se hočeš razodeti nam, ne pa svetu?«
22 Judas (not Iscariot) said to him, “Lord, what has happened that you are about to reveal yourself to us, and not to the world?”
23 Jezus je odgovoril in mu rekel: »Če me kdo ljubi, se bo držal moje besede in moj Oče ga bo ljubil. Prišla bova k njemu in prebivala pri njem.
23 Jesus answered him, “If a man loves me, he will keep my word. My Father will love him, and we will come to him, and make our home with him.
24 Kdor me ne ljubi, se ne drži mojih besed; in beseda, ki jo slišite, ni moja, ampak od Očeta, ki me je poslal. 24 He who doesn’t love me doesn’t keep my words. The word which you hear isn’t mine, but the Father’s who sent me.
25 To sem vam povedal med tem, ko še ostajam
Ali prebivam.
pri vas.
25 I have said these things to you, while still living with you.
26 Tolažnik pa, Sveti Duh, ki ga bo Oče poslal v mojem imenu, on vas bo učil vsega in spomnil vsega, kar sem vam povedal. 26 But the Counselor, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, he will teach you all things, and will remind you of all that I said to you.
27 Mir vam zapuščam, svoj mir vam dajem. Ne dajem vam ga, kakor ga daje svet. Vaše srce naj se ne vznemirja in ne plaši. 27 Peace I leave with you. My peace I give to you; not as the world gives, give I to you. Don’t let your heart be troubled, neither let it be fearful.
28 Slišali ste, da sem vam rekel: ›Odhajam in pridem k vam.‹ Če bi me ljubili, bi se razveselili, da grem k Očetu, saj je Oče večji od mene. 28 You heard how I told you, ‘I go away, and I come to you.’ If you loved me, you would have rejoiced, because I said ‘I am going to my Father;’ for the Father is greater than I.
29 In zdaj sem vam povedal, preden se zgodi, da boste verovali, ko se zgodi. 29 Now I have told you before it happens so that, when it happens, you may believe.
30 Ne bom več veliko govoril z vami, kajti vladar tega sveta
Tj. hudič.
prihaja. Meni sicer ne more nič,
Db. In v meni nima nič.
30 I will no more speak much with you, for the prince of the world comes, and he has nothing in me.

Hebrejcem 4,14-15

Jezus je najvišji véliki duhovnik
14 Trdno se torej držimo veroizpovedi, ker imamo veličastnega vélikega duhovnika, ki je šel skozi nebesa, Jezusa, Božjega Sina.
14 Having then a great high priest, who has passed through the heavens, Jesus, the Son of God, let us hold tightly to our confession.
15 Nimamo namreč vélikega duhovnika, ki ne bi mogel sočustvovati z našimi slabostmi, marveč takega, ki je kakor mi preizkušan
Ali skušan.
v vsem, vendar brez greha.
15 For we don’t have a high priest who can’t be touched with the feeling of our infirmities, but one who has been in all points tempted like we are, yet without sin.

1 Korinčanom 15,3-4

Izročil sem vam predvsem to, kar sem sam prejel: Kristus je umrl za naše grehe, kakor je v Pismih. For I delivered to you first of all that which I also received: that Christ died for our sins according to the Scriptures,
Pokopan je bil in tretji dan je bil obujen, kakor je v Pismih. that he was buried, that he was raised on the third day according to the Scriptures,

Rimljanom 1,3-4

za evangelij o njegovem Sinu, ki se je po mesu rodil iz Davidovega rodu, concerning his Son, who was born of the seed of David according to the flesh,
po duhu
Ali Duhu.
svetosti pa je po obujenju od mrtvih postavljen
Db. določen.
za Božjega Sina v moči. To je Jezus Kristus, naš Gospod,
who was declared to be the Son of God with power, according to the Spirit of holiness, by the resurrection from the dead, Jesus Christ our Lord,

Apostolska dela 1,9-11

Po teh besedah se je vzdignil pred njihovimi očmi in oblak ga je zastrl njihovim pogledom.
When he had said these things, as they were looking, he was taken up, and a cloud received him out of their sight.
10 Ko so po njegovem odhodu strmeli v nebo, glej, sta stala pri njih dva moža v belih oblačilih, 10 While they were looking steadfastly into the sky as he went, behold, two men stood by them in white clothing,
11 ki sta rekla: »Možje Galilejci, kaj stojite in gledate v nebo? Ta Jezus, ki je bil vzet od vas v nebo, bo prišel prav tako, kakor ste ga videli iti v nebo.« 11 who also said, “You men of Galilee, why do you stand looking into the sky? This Jesus, who was received up from you into the sky will come back in the same way as you saw him going into the sky.”

1 Timoteju 6,14-15

14 Ohrani zapoved brez madeža in brez graje do pojavitve našega Gospoda Jezusa Kristusa, 14 that you keep the commandment without spot, blameless, until the appearing of our Lord Jesus Christ;
15 ki jo bo ob svojem času pokazal blaženi in edini vladar, kralj nad kraljujočimi in Gospod nad gospodujočimi, 15 which in its own times he will show, who is the blessed and only Ruler, the King of kings, and Lord of lords;

Titu 2,13

13 ko pričakujemo, da se bosta uresničila blaženo upanje in pojavitev slave vélikega Boga in našega odrešenika Jezusa Kristusa, 13 looking for the blessed hope and appearing of the glory of our great God and Savior, Jesus Christ;

Slovenski standardni prevod, © 1996, 2023 Svetopisemska družba Slovenije

Distribucija in zadnja različica besedila: www.ebible.org

Iskanje po Svetem pismu | O zbirkah | Navodila | Kratice | Teme Svetega pisma | Prejemanje odlomkov | Vaš odziv
       
Domača stran Svetopisemske družbe Slovenije
Zadnja sprememba programa:  7.4.2020