Biblija.net Svetopisemska družba Slovenije

Iskanje mesta     Iskanje besed
Odlomek:   

Kompaktni izpis
Zbirke:  SSP3  SSP  SSP-Op  SSP-Ref  ŽJ  JUB  EKU  CHR  WLF  JAP  DAL  TRB  CEV  GNB  WEB  ASV  KJV  DHH  RVR95  SEG  L45  RUS  HKS  RCB  VLC  VUL  GWH  SSPm Izbiraj med zbirkami za izbrani jezik   O prevodih Navodila
Jezik

Matej 28,18-20

18 Jezus je pristopil in jim spregovoril: »Dana mi je vsa oblast v nebesih in na zemlji. 18 Jesus came to them and spoke to them, saying, “All authority has been given to me in heaven and on earth.
19 Pojdite torej in naredite vse narode za moje učence:
Ali in poučite vse narode.
krščujte jih v ime Očeta in Sina in Svetega Duha
19 Therefore go, and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit,
20 in učite jih izpolnjevati vse, kar koli sem vam zapovedal! In glejte: jaz sem z vami vse dni do konca sveta.«
Ali veka.
20 teaching them to observe all things that I commanded you. Behold, I am with you always, even to the end of the age.” Amen.

Apostolska dela 2,38

38 Peter jim je odgovoril: »Spreobrnite se! Vsak izmed vas naj se dá v imenu Jezusa Kristusa krstiti v odpuščanje svojih grehov in prejeli boste dar Svetega Duha.
38 Peter said to them, “Repent, and be baptized, everyone of you, in the name of Jesus Christ for the forgiveness of sins, and you will receive the gift of the Holy Spirit.

2 Korinčanom 5,17

17 Če je torej kdo v Kristusu, je nova stvaritev. Staro je minilo. Glejte, nastalo je novo. 17 Therefore if anyone is in Christ, he is a new creation. The old things have passed away. Behold, all things have become new.

1 Korinčanom 11,25-26

25 Prav tako je vzel tudi kelih po večerji in rekel: »Ta kelih je nova zaveza v moji krvi.
Ali sklenjena z mojo krvjo.
Kolikorkrat boste pili, delajte to v moj spomin.«
25 In the same way he also took the cup, after supper, saying, “This cup is the new covenant in my blood. Do this, as often as you drink, in memory of me.”
26 Kajti kolikorkrat jeste ta kruh in pijete kelih, oznanjate Gospodovo smrt, dokler ne pride. 26 For as often as you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord’s death until he comes.

Matej 26,26-29

Postavitev Gospodove večerje
(Mr 14,22–26; Lk 22,15–20; 1 Kor 11,23–25)
26 Medtem ko so jedli, je Jezus vzel kruh, blagoslovil, razlomil, dal učencem in rekel: »Vzemite, jejte, to je moje telo.«
26 As they were eating, Jesus took bread, gave thanks for
TR reads “blessed” instead of “gave thanks for”
it, and broke it. He gave to the disciples, and said, “Take, eat; this is my body.”
27 Nato je vzel kelih, se zahvalil, jim ga dal in rekel: »Pijte iz njega vsi. 27 He took the cup, gave thanks, and gave to them, saying, “All of you drink it,
28 To je namreč moja kri zaveze,
Različica nove zaveze.
ki se preliva za mnoge v odpuščanje grehov.
28 for this is my blood of the new covenant, which is poured out for many for the remission of sins.
29 A povem vam: Odslej ne bom več pil od tega sadu vinske trte do tistega dne, ko bom z vami pil novega v kraljestvu svojega Očeta.« 29 But I tell you that I will not drink of this fruit of the vine from now on, until that day when I drink it anew with you in my Father’s Kingdom.”

Slovenski standardni prevod, © 1996, 2023 Svetopisemska družba Slovenije

Distribucija in zadnja različica besedila: www.ebible.org

Iskanje po Svetem pismu | O zbirkah | Navodila | Kratice | Teme Svetega pisma | Prejemanje odlomkov | Vaš odziv
       
Domača stran Svetopisemske družbe Slovenije
Zadnja sprememba programa:  7.4.2020