Bibli Elkartea

Itun Zaharra
Hasiera
Irteera
Lebitarrena
Zenbakiak
Deuteronomioa
Josue
Epaileak
1 Samuel
2 Samuel
1 Erregeak
2 Erregeak
Isaias
Jeremias
Ezekiel
Oseas
Joel
Amos
Abdias
Jonas
Mikeas
Nahum
Habakuk
Sofonias
Ageo
Zakarias
Malakias
Salmoak
Job
Esaera Zaharrak
Rut
Kantarik Ederrena
Kohelet
Negar Kantak
Ester
Daniel
Esdras
Nehemias
1 Kronikak
2 Kronikak
Liburu Deuterokanonikoak
Ester Grekoa
Judit
Tobit
1 Makabearrak
2 Makabearrak
Jakinduria
Ben Sirak
Baruk
Jeremiasen Gutuna
Daniel Grekoa
Itun Berria
Mateo
Markos
Lukas
Joan
Eginak
Erromatarrei
1 Korintoarrei
2 Korintoarrei
Galaziarrei
Efesoarrei
Filipoarrei
Kolosarrei
1 Tesalonikarrei
2 Tesalonikarrei
1 Timoteori
2 Timoteori
Titori
Filemoni
Hebrearrei
Santiago
1 Pedro
2 Pedro
1 Joan
2 Joan
3 Joan
Judas
Apokalipsia


BIBLIJA.net   - Biblia interneten
Bilatu erreferentzia     Bilatu hitza
Pasartea:   

Menu trinkotua
 EAB Hautatu bertsio guztien artean   Bertsioaz Laguntza
Hizkuntza

Mikeas 3

Mikeas :Sarrera 1 2 3 4 5 6 7

Buruzagien aurka
3
1 Zuei diotsuet,
Jakoben ondorengoen buruzagioi,
Israelgo agintarioi:
«Ez al dagokizue zuei
zuzenbideaz arduratzea?
3,1 zuzenbidearen arduradun Os 5,1+.
2 Baina ez: ongia gorroto
eta gaizkia maite duzue.
Larrua kentzen diozue jendeari,
eta hezur hutsetan uzten».
3,2 ongia gorroto, gaizkia maite Ik. Is 5,20; Am 5,15.
3 Nire herriaren haragia jaten dute,
larrua kentzen diote,
eta hezurrak apurtzen;
eltzerako haragia
3,3 haragia: Grekozko itzulpenaren arabera erantsia.
bezala
puskatzen dute,
lapikorako okela bezala.
3,3 jendea xehatu Is 3,15; Ez 34,10.
4 Beraz, Jaunak ez die entzungo,
oihu egingo diotenean;
aurpegia gorde egingo die orduan,
beren egintza gaiztoengatik.
3,4 ez die entzungo 3,7; Is 1,15; 59,2; Jr 11,11.
Herria engainatzen duten profeten aurka
5 Honela dio Jaunak
nire herria desbideratzen duten
profetei buruz:
«Jatekoa ematen dietenei
bakea iragartzen diete;
ahora ezer ematen
ez dietenei, berriz, gerra santua.
3,5 herria desbideratzen duten profetak Jr 14,13-16; 23,13-22; Ez 13,10.16.
6 Horregatik, ikuskarien ordez
gau beltza izango dute,
igarpenen ordez iluna.
Eguzkia sartu egingo da
profeta horientzat,
eta eguna ilundu».
3,6 ikuskarien ordez iluna Za 13,4-5. Ik. Jr 23,12.
7 Ikusleak lotsatu egingo dira,
igarleak ahalkez gorrituko;
ahoa itxi egingo dute denek
3,7 ahoa itxi egingo dute denek: H.h., denek biboteak estaliko dituzte.
,
ez baitute
Jainkoaren erantzunik izango.
8 Ni, ordea,
Jaunaren espirituaz betea nago,
haren indar, zuzentasun
eta kemenaz betea,
Jakoben ondorengoei
beren errebeldia
eta Israeli bere bekatua adierazteko.
Jerusalemen hondamendia iragarri
9 Entzun hau,
Jakoben herriaren buruzagiok,
Israelgo agintariok,
zuzentasuna higuintzen
eta zuzenbidea okertzen duzuenok:
3,9 zuzenbidea okertu Am 2,6-7+; 5,7+.
10 odolaz eraikitzen duzue Sion,
bidegabekeriaz Jerusalem.
3,10 odolaz hiria eraiki Hab 2,12+.
11 Buruzagiek eskupekoaren truke
epaitzen dute,
apaizek soldatagatik irakasten,
profetek diru-ordainetan iragartzen;
eta, halere,
Jaunarengan babesten dira, esanez:
«Ez al dugu, bada, Jauna geurekin?
Zoritxarrak ez gaitu joko».
3,11 arduradunen saldukeria 7,3; Is 1,23; Ez 13,19. // Jauna gurekin Ik. 2,7; Jr 7,3-10. // Zoritxarrik ez Jr 5,12.
12 Horregatik, zuen erruz,
goldalur bihurtuko da Sion,
harri-pila Jerusalem,
baso tenpluaren mendia.
3,12 Jr 16,18 tx.ean aipatua. Ik. 1,6.
 
Bibli Elkarte Batuak ] [ Espainiako Bibli Elkartea ] [ Idatz ] [ EAB Elkartea ]

Programaren azken eguneratzea: 2016-10-10
visitor stats