Svetopisemska družba Slovenije
       
Biblija.net
Knjige v SSP3:

Stara zaveza
1 Mojzes
2 Mojzes
3 Mojzes
4 Mojzes
5 Mojzes
Jozue
Sodniki
Ruta
1 Samuel
2 Samuel
1 Kralji
2 Kralji
1 Kroniška
2 Kroniška
Ezra
Nehemija
Estera
Job
Psalmi
Pregovori
Pridigar
Visoka pesem
Izaija
Jeremija
Žalostinke
Ezekiel
Daniel
Ozej
Joel
Amos
Abdija
Jona
Mihej
Nahum
Habakuk
Sofonija
Agej
Zaharija
Malahija

Devterokanonične knjige

Tobit
Judita
Estera (grška)
1 Makabejci
2 Makabejci
Modrost
Sirah
Baruh
Jeremijevo pismo
Daniel (dodatki)

Nova zaveza

Matej
Marko
Luka
Janez
Apostolska dela
Rimljanom
1 Korinčanom
2 Korinčanom
Galačanom
Efežanom
Filipljanom
Kološanom
1 Tesaloničanom
2 Tesaloničanom
1 Timoteju
2 Timoteju
Titu
Filemonu
Hebrejcem
Jakob
1 Peter
2 Peter
1 Janez
2 Janez
3 Janez
Juda
Razodetje


Iskanje mesta     Iskanje besed
Odlomek:   

Kompaktni izpis
Zbirke:  SSP3  SSP-Op  ŽJ  JUB  EKU  CHR  DAL Izbiraj med vsemi zbirkami   O prevodih Navodila
Jezik

Razodetje 7,4

Razodetje :1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

In slišal sem število zaznamovanih, sto štiriinštirideset tisoč zaznamovanih iz vseh rodov Izraelovih sinov:
4
sto štiriinštirideset tisoč zaznamovanih: število 144.000 ima simbolni pomen: 12 × 12 × 1000 pomeni velikansko, neštevno množico, obenem pa jasno kaže na dvanajst rodov (novega) Izraela. Janez prevzema judovsko izročilo, po katerem bo na koncu časov obnovljena zveza dvanajstih rodov; novi Izrael, ki ga sestavljajo kristjani iz judovstva in poganstva, ohranja odrešenjsko zgodovinsko nepreslednost s starim Izraelom. Po Ezekielovem videnju bodo zaznamovani s črko tav, zadnjo črko hebr. alfabeta, ki so jo pisali v obliki križa; krščansko izročilo ga zato enači s Kristusovim monogramom. Po eni razlagi se Janezovo videnje nanaša na celotni novi Izrael, po drugi pa le na mučence. – iz vseh rodov Izraelovih sinov: pričujoči seznam dvanajstih rodov Izraela je dokaj nenavaden; na prvo mesto v njem ni postavljen Ruben, najstarejši Jakobov sin, ampak Juda: iz njegovega rodu pa izvira Jezus. Danov rod ni omenjen zaradi nezvestobe Bogu, o kateri pričuje SZ, poleg tega pa naj bi po izročilu prve Cerkve (Irenej, Proti herezijam 5.30.2; Hipolit, O antikristu 14) iz tega rodu izšel sam antikrist. Število dvanajstih rodov je kljub temu ohranjeno zaradi pridružitve Manásejevega rodu, ki ga običajno štejejo za Jožefovo potomstvo.

Slovenski standardni prevod, © 1996, 2003 Svetopisemska družba Slovenije

Slovenski standardni prevod, © 1996, 1997 Svetopisemska družba Slovenije


Kratki videi o Svetem pismu
Projekt
Sveto pismo
Nova zaveza v sodobnem jeziku. Brezplačno na voljo v elektronskih formatih.
Življenje
z Jezusom
Zadnja sprememba programa:  7.4.2020, do zdaj izpisanih odlomkov: 83.235.975, danes: 26.618
Čas izvajanja programa: 0.01s

To visoko-kakovostno Sveto pismo je odlicno darilo za posebne priložnosti kot so poroke, obletnice, svete birme, rojstni dnevi, .. Zaradi dodatnih pripomockov (razlage, opombe, reference, indeks,...) bo prejemnik lažje razumel vsebino te najbolj brane knjige na Svetu.

Podpri nas, nic te ne stane

Naloži si sveto pismo v elektronski obliki za svoj e-bralnik.

Si težko vzameš cas za branje Božje besede? Zakaj ji torej ne prisluhneš?

Poznaš osnovno sporocilo Svetega pisma? Vstopi v dramo Svetega pisma!

Nekaj nasvetov za branje Svetega pisma.

Ne veš, kako se lotiti branja Svetega pisma? Zate smo pripravili nekaj bralnih nacrtov, ki ti bodo pomagali narediti prve korake.