Bibli Elkartea

Itun Zaharra
Hasiera
Irteera
Lebitarrena
Zenbakiak
Deuteronomioa
Josue
Epaileak
1 Samuel
2 Samuel
1 Erregeak
2 Erregeak
Isaias
Jeremias
Ezekiel
Oseas
Joel
Amos
Abdias
Jonas
Mikeas
Nahum
Habakuk
Sofonias
Ageo
Zakarias
Malakias
Salmoak
Job
Esaera Zaharrak
Rut
Kantarik Ederrena
Kohelet
Negar Kantak
Ester
Daniel
Esdras
Nehemias
1 Kronikak
2 Kronikak
Liburu Deuterokanonikoak
Ester Grekoa
Judit
Tobit
1 Makabearrak
2 Makabearrak
Jakinduria
Ben Sirak
Baruk
Jeremiasen Gutuna
Daniel Grekoa
Itun Berria
Mateo
Markos
Lukas
Joan
Eginak
Erromatarrei
1 Korintoarrei
2 Korintoarrei
Galaziarrei
Efesoarrei
Filipoarrei
Kolosarrei
1 Tesalonikarrei
2 Tesalonikarrei
1 Timoteori
2 Timoteori
Titori
Filemoni
Hebrearrei
Santiago
1 Pedro
2 Pedro
1 Joan
2 Joan
3 Joan
Judas
Apokalipsia


BIBLIJA.net   - Biblia interneten
Bilatu erreferentzia     Bilatu hitza
Pasartea:   

Menu trinkotua
 EAB Hautatu bertsio guztien artean   Bertsioaz Laguntza
Hizkuntza

Salmoak 113

Salmoak :Sarrera 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150

113. (112.) SALMOA
Behartsuaz errukitzen den Jainko gorenari gorazarrea
113
1 Aleluia!
113,1 113–118 Salmoek Hallel deituriko gorespen-kanta osatzen zuten. Toki berezia zuen Israelgo jai nagusietan, Pazkoan batez ere (ik. Mk 14,26 oh.).
Gora Jauna!

Goretsazue, Jaunaren zerbitzariok, goretsi Jaunaren izena!
113,1 Goretsazue… 134,1; 135,1; DnGr 1,85.
2 Bedeinkatua izan bedi Jaunaren izena orain eta beti!
3 Eguzkiaren sorlekutik sarlekura, goretsia izan bedi Jaunaren izena!
113,3 Eguzkiaren sorlekutik sarlekura 50,1; Ml 1,11. Ik. Is 59,19.
4 Jauna nazio guztien gainean garai,
haren ospea zeruak baino gorago.
113,4 zeruak baino gorago 57,6; 97,9.

5 Nor Jauna, gure Jainkoa, bezalakorik?
Gorenean du jarria tronua,
113,5 Nor Jauna bezalakorik? 35,10+.
6 baina makurtu egiten da, zerutik lurrera begiratzeko.
113,6 lurrera begiratzeko 11,4+; 138,6.
7 Gizagaixoa hautsetatik altxatzen du,
behartsua zaborretatik ateratzen
113,7 Gizagaixoa altxatu 107,41+.
8 eta handikien artean,
bere herriko nagusien artean, jartzen.
9 Emakume agorrari ohore ematen dio etxean,
haurrak eman eta ama zoriontsu egiten.

Aleluia! Gora Jauna!
113,9 agorra ama zoriontsu egin 1 Sm 2,5; Is 54,1.
 
Bibli Elkarte Batuak ] [ Espainiako Bibli Elkartea ] [ Idatz ] [ EAB Elkartea ]

Programaren azken eguneratzea: 2020-4-7