Bibli Elkartea

Itun Zaharra
Hasiera
Irteera
Lebitarrena
Zenbakiak
Deuteronomioa
Josue
Epaileak
1 Samuel
2 Samuel
1 Erregeak
2 Erregeak
Isaias
Jeremias
Ezekiel
Oseas
Joel
Amos
Abdias
Jonas
Mikeas
Nahum
Habakuk
Sofonias
Ageo
Zakarias
Malakias
Salmoak
Job
Esaera Zaharrak
Rut
Kantarik Ederrena
Kohelet
Negar Kantak
Ester
Daniel
Esdras
Nehemias
1 Kronikak
2 Kronikak
Liburu Deuterokanonikoak
Ester Grekoa
Judit
Tobit
1 Makabearrak
2 Makabearrak
Jakinduria
Ben Sirak
Baruk
Jeremiasen Gutuna
Daniel Grekoa
Itun Berria
Mateo
Markos
Lukas
Joan
Eginak
Erromatarrei
1 Korintoarrei
2 Korintoarrei
Galaziarrei
Efesoarrei
Filipoarrei
Kolosarrei
1 Tesalonikarrei
2 Tesalonikarrei
1 Timoteori
2 Timoteori
Titori
Filemoni
Hebrearrei
Santiago
1 Pedro
2 Pedro
1 Joan
2 Joan
3 Joan
Judas
Apokalipsia


BIBLIJA.net   - Biblia interneten
Bilatu erreferentzia     Bilatu hitza
Pasartea:   

Menu trinkotua
Bertsioak:  EAB  DHH  DHHn  RVR95  RVR95n  BCI  CEV  GNB  WEB  ASV  KJV  SEG  L45  RUS  VLC  VUL  SSP  SSP-Op  SSP-Ref  SSP3  JUB  EKU  CHR  DAL Hautatu hizkuntza honetarako bertsioen multzo standardean   Bertsioaz Laguntza
Hizkuntza

Salmoak 84

Salmoak :Sarrera 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150

84. (83.) SALMOA
Jainkoarekin bizitzeko irrika. Erromes-kanta
84
1 Koru-zuzendariarentzat. «Dolareak» doinuan. Koreren semeen
84,1 Koreren semeak: Ik. 42,1 oh.
salmoa.

2 Bai maitagarria zure egoitza, Jaun ahalguztiduna!
3 Urtzen daukat barrena zure tenpluko atarien irrikaz.
Bihotza eta naizen guztia
poz-oihuz ari zait, oi Jainko, Jainko bizia.
84,3 tenpluaren irrikaz 42,2-3; 122,1.

4 Txolarreak badu etxea, bai enarak ere kumeentzat habia,
zure aldareen ondoan, Jaun ahalguztiduna,
ene errege eta ene Jainko!
84,4 ene errege eta ene Jainko 5,3+.
5 Zorionekoak zure etxean bizi direnak, etengabe zu goresten!
84,5 zure etxean bizi direnak 23,6+.

6 Zorionekoak zuregan dutenak beren indarra
eta bihotz barruko konfiantza
84,6 bihotz barruko konfiantza: Arameerazko itzulpenen arabera; hebreerazkoak eta bideak bihotzean dio, agian Jerusalemerako erromes-bideak adieraziz.
!
7 Ibar lehorra igarotzean, iturburutik edaten dute:
lehen euriek ur-begiz baitute estaltzen
84,7 Tx.eko testua iluna da eta itzulpena ez erabat segurua.
.
8 Gero eta kementsuago doaz, Jainkoa Sionen ikusi arte.

9 Jauna, Jainko ahalguztiduna, entzun nire otoitza,
makur belarria, Jakoben Jainkoa!
10 Oi Jainko, begira onez gure babeskiari,
zeuk aukeraturiko erregeari
84,10 zeuk aukeraturiko erregea: Ik. 2,2 oh. Babeskia ere erregearen irudia da. Zenbaitek babeski hitza Jainkoarekin lotzen du (ik. 12. tx.).
.
11 Hobe da egun bat zure atarietan
mila egun beste edonon baino;
nahiago dut zure tenpluko ate ondoan egon
gaiztoen etxapean bizi baino.

12 Bai, Jainko Jauna dugu eguzki eta babeski,
Jaunak egiten mesede eta ohore,
hark ez zoriona ukatzen prestu jokatzen dutenei.
84,12 Jauna babeski 3,4+.
13 Jaun ahalguztiduna, zorionekoa zuregan konfiantza duena!
84,13 zuregan konfiantza 9,11+.
 
Bibli Elkarte Batuak ] [ Espainiako Bibli Elkartea ] [ Idatz ] [ EAB Elkartea ]

Programaren azken eguneratzea: 2020-4-7