Societat Bíblica de Catalunya

Antic Testament
Pentateuc
Gènesi
Èxode
Levític
Nombres
Deuteronomi
Llibres profètics
Josuè
Jutges
1r Samuel
2n Samuel
1r Reis
2n Reis
Isaïes
Jeremies
Ezequiel
Osees
Joel
Amós
Abdies
Jonàs
Miquees
Nahum
Habacuc
Sofonies
Ageu
Zecaries
Malaquies
Escrits
Salms
Job
Proverbis
Rut
Càntic
Cohèlet
Lamentacions
Ester
Daniel
Esdres
Nehemies
1r Cròniques
2n Cròniques
Llibres deuterocanònics
Ester grec
Judit
Tobit
1r Macabeus
2n Macabeus
Saviesa
Siràcida
Baruc
Carta Jeremies
Daniel grec
Nou Testament
Mateu
Marc
Lluc
Joan
Fets Apòstols
Romans
1a Corintis
2a Corintis
Gàlates
Efesis
Filipencs
Colossencs
1a Tesalonic.
2a Tesalonic.
1a Timoteu
2a Timoteu
Titus
Filèmon
Hebreus
Jaume
1a Pere
2a Pere
1a Joan
2a Joan
3a Joan
Judes
Apocalipsi


BIBLIJA.net   - La Bíblia a Internet
Buscar Referència     Buscar Paraula
Passatge:   

Menú compacte
 BCI Escollir entre totes les versions   Sobre les versions Ajuda
Idioma

Siràcida 24,1-2.8-12

Siràcida :Introducció 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

Elogi de la Saviesa (24)
Proclama de la Saviesa
24
La Saviesa fa l'elogi d'ella mateixa,
enmig del seu poble proclama la seva glòria.
Pren la paraula en l'assemblea de l'Altíssim,
es glorifica davant el seu poder.
Llavors el creador de l'univers em va donar una ordre,
el qui m'havia creat m'indicà on havia de residir.
Em digué: "Vés a habitar entre els descendents de Jacob,
pren Israel com a heretat teva."
Abans que el temps comencés, em va crear,
i mai més no deixaré d'existir.
10 Oficiava a la tenda santa, davant de Déu;
per això m'he establert a la muntanya de Sió.
11 Així m'ha fet reposar a la ciutat estimada,
a Jerusalem, on exerceixo el meu poder.
12 M'he arrelat en un poble gloriós,
en la possessió del Senyor tinc la meva heretat.

Copyright © 1993 Associació Bíblica de Catalunya, Editorial Claret i Societats Bíbliques Unides

Darrera actualització del programa: 7/4/2020