Societat Bíblica de Catalunya

Antic Testament
Pentateuc
Gènesi
Èxode
Levític
Nombres
Deuteronomi
Llibres profètics
Josuè
Jutges
1r Samuel
2n Samuel
1r Reis
2n Reis
Isaïes
Jeremies
Ezequiel
Osees
Joel
Amós
Abdies
Jonàs
Miquees
Nahum
Habacuc
Sofonies
Ageu
Zecaries
Malaquies
Escrits
Salms
Job
Proverbis
Rut
Càntic
Cohèlet
Lamentacions
Ester
Daniel
Esdres
Nehemies
1r Cròniques
2n Cròniques
Llibres deuterocanònics
Ester grec
Judit
Tobit
1r Macabeus
2n Macabeus
Saviesa
Siràcida
Baruc
Carta Jeremies
Daniel grec
Nou Testament
Mateu
Marc
Lluc
Joan
Fets Apòstols
Romans
1a Corintis
2a Corintis
Gàlates
Efesis
Filipencs
Colossencs
1a Tesalonic.
2a Tesalonic.
1a Timoteu
2a Timoteu
Titus
Filèmon
Hebreus
Jaume
1a Pere
2a Pere
1a Joan
2a Joan
3a Joan
Judes
Apocalipsi


BIBLIJA.net   - La Bíblia a Internet
Buscar Referència     Buscar Paraula
Passatge:   

Menú compacte
 BCI Escollir entre totes les versions   Sobre les versions Ajuda
Idioma

Salms 111

Salms :Introducció 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150

De tot cor enalteixo el Senyor
111 (110)
Al·leluia!
Àlef
De tot cor enalteixo el Senyor,
Bet
amb els justos davant el poble.
Guímel
Les obres del Senyor són grans:
Dàlet
qui les estima les contempla.
He
La seva gesta és gloriosa i esplèndida,
Vau
la seva bondat dura per sempre.
Zain
El Senyor, compassiu i benigne,
Het
deixà un memorial dels seus prodigis.
Tet
Recordant-se per sempre del seu pacte,
Iod
va donar un aliment als qui el veneren.
Caf
Demostrà al poble la força del seu braç
Làmed
repartint-los la terra dels nadius.
Mem
La seva acció és irrevocable i és justa,
Nun
les seves decisions són fermes,
Sàmec
assegurades per sempre més,
Ain
establertes fidelment i amb rectitud.
Pe
Disposà de redimir el seu poble,
Sade
deixà establert un pacte per sempre.
Cof
El seu nom és sant i venerable.
Reix
10 Venerar el Senyor és primícia de saviesa,
Xin
són molt prudents els qui el veneren.
Tau
La lloança del Senyor dura per sempre.

Copyright © 1993 Associació Bíblica de Catalunya, Editorial Claret i Societats Bíbliques Unides

Darrera actualització del programa: 7/4/2020