Societat Bíblica de Catalunya

Antic Testament
Pentateuc
Gènesi
Èxode
Levític
Nombres
Deuteronomi
Llibres profètics
Josuè
Jutges
1r Samuel
2n Samuel
1r Reis
2n Reis
Isaïes
Jeremies
Ezequiel
Osees
Joel
Amós
Abdies
Jonàs
Miquees
Nahum
Habacuc
Sofonies
Ageu
Zecaries
Malaquies
Escrits
Salms
Job
Proverbis
Rut
Càntic
Cohèlet
Lamentacions
Ester
Daniel
Esdres
Nehemies
1r Cròniques
2n Cròniques
Llibres deuterocanònics
Ester grec
Judit
Tobit
1r Macabeus
2n Macabeus
Saviesa
Siràcida
Baruc
Carta Jeremies
Daniel grec
Nou Testament
Mateu
Marc
Lluc
Joan
Fets Apòstols
Romans
1a Corintis
2a Corintis
Gàlates
Efesis
Filipencs
Colossencs
1a Tesalonic.
2a Tesalonic.
1a Timoteu
2a Timoteu
Titus
Filèmon
Hebreus
Jaume
1a Pere
2a Pere
1a Joan
2a Joan
3a Joan
Judes
Apocalipsi


BIBLIJA.net   - La Bíblia a Internet
Buscar Referència     Buscar Paraula
Passatge:   

Menú compacte
 BCI Escollir entre totes les versions   Sobre les versions Ajuda
Idioma

Salms 145

Salms :Introducció 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150

T'exalçaré, Déu meu i rei meu
145 (144)
Lloança. Del recull de David.
Àlef
T'exalçaré, Déu meu i rei meu,
beneiré el teu nom per sempre.
Bet
Et beneiré dia rere dia,
lloaré el teu nom per sempre més.
Guímel
El Senyor és gran i digne de tota lloança.
La seva grandesa no té límits.
Dàlet
Que a cada generació et lloïn pel que has fet,
que anunciïn les teves proeses.
He
Que expliquin la teva gloriosa majestat
i jo celebraré els teus prodigis.
Vau
Que parlin del teu poder temible
i jo contaré les grandeses del Senyor.
Zain
Que recordin que és immensa la teva bondat
i aclamin els teus favors.
Het
El Senyor és compassiu i benigne,
lent per al càstig, gran en l'amor.
Tet
El Senyor és bo per a tothom,
estima entranyablement tot el que ell ha creat.
Iod
10 Que t'enalteixin les teves criatures,
que et beneeixin, Senyor, els teus fidels;
Caf
11 que proclamin la glòria del teu regne
i parlin de la teva potència;
Làmed
12 que facin conèixer a tothom les teves gestes,
la majestat gloriosa del teu regne.
Mem
13 El teu regne s'estén a tots els segles,
el teu imperi, a totes les generacions.
Nun
Totes les paraules del Senyor són fidels,
les seves obres són obres d'amor.
Sàmec
14 El Senyor sosté els qui estan a punt de caure;
els qui han ensopegat, ell els redreça.
Ain
15 Tothom posa els ulls en tu, mirant esperançat,
i al seu temps els dónes l'aliment.
Pe
16 Tan bon punt obres la mà
sacies de bon grat tots els vivents.
Sade
17 Són camins de bondat, els del Senyor,
les seves obres són obres d'amor.
Cof
18 El Senyor és a prop dels qui l'invoquen,
dels qui l'invoquen amb sinceritat.
Reix
19 Satisfà el desig dels seus fidels,
escolta el seu crit d'auxili i els salva.
Xin
20 El Senyor guarda els qui l'estimen,
però farà desaparèixer els injustos.
Tau
21 Que els meus llavis lloïn el Senyor,
que tothom beneeixi el seu sant nom
per sempre més!

Copyright © 1993 Associació Bíblica de Catalunya, Editorial Claret i Societats Bíbliques Unides

Darrera actualització del programa: 7/4/2020