Societat Bíblica de Catalunya

Antic Testament
Pentateuc
Gènesi
Èxode
Levític
Nombres
Deuteronomi
Llibres profètics
Josuè
Jutges
1r Samuel
2n Samuel
1r Reis
2n Reis
Isaïes
Jeremies
Ezequiel
Osees
Joel
Amós
Abdies
Jonàs
Miquees
Nahum
Habacuc
Sofonies
Ageu
Zecaries
Malaquies
Escrits
Salms
Job
Proverbis
Rut
Càntic
Cohèlet
Lamentacions
Ester
Daniel
Esdres
Nehemies
1r Cròniques
2n Cròniques
Llibres deuterocanònics
Ester grec
Judit
Tobit
1r Macabeus
2n Macabeus
Saviesa
Siràcida
Baruc
Carta Jeremies
Daniel grec
Nou Testament
Mateu
Marc
Lluc
Joan
Fets Apòstols
Romans
1a Corintis
2a Corintis
Gàlates
Efesis
Filipencs
Colossencs
1a Tesalonic.
2a Tesalonic.
1a Timoteu
2a Timoteu
Titus
Filèmon
Hebreus
Jaume
1a Pere
2a Pere
1a Joan
2a Joan
3a Joan
Judes
Apocalipsi


BIBLIJA.net   - La Bíblia a Internet
Buscar Referència     Buscar Paraula
Passatge:   

Menú compacte
 BCI Escollir entre totes les versions   Sobre les versions Ajuda
Idioma

Salms 77

Salms :Introducció 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150

Que pugi a Déu el meu clam
77 (76)
Per al mestre de cor: a la tonada de «Jedutun». Del recull d'Assaf. Salm.
Que pugi a Déu el meu clam,
que pugi a Déu i que ell m'escolti.
Et cerco, Senyor, en dies de perill,
i a les nits no em canso d'alçar les mans a tu,
però la meva ànima no troba consol.
Quan recordo el que Déu havia fet, sospiro,
em sento defallir sempre que hi penso; Pausa
no arribo a aclucar els ulls,
i em torbo tant, que ni goso parlar.
Penso en les èpoques llunyanes,
recordo els temps antics;
de nit rumio dintre meu
i em pregunto a mi mateix:
«¿És que el Senyor ens ha abandonat per sempre,
ja no ens serà propici mai més?
¿Ha deixat per sempre d'estimar-nos,
s'ha desdit de les seves promeses?
10 ¿És que Déu s'ha oblidat de compadir,
i la indignació li endureix el cor?» Pausa
11 I exclamo: «És per això que sofreixo:
la mà de l'Altíssim ja no actua com abans!»
12 Recordo de nou les teves gestes, Senyor,
tots aquells fets meravellosos;
13 repasso dintre meu les teves obres
i penso en les teves proeses.
14 Déu meu, era sant el teu obrar;
quin déu era gran com ho era el nostre?
15 Tu, el Déu dels prodigis,
revelaves als pobles el teu poder.
16 Amb el teu braç vas rescatar el teu poble,
la fillada de Jacob i de Josep. Pausa
17 En veure't, Déu nostre, les ones,
en veure't, les ones s'arremolinaren,
s'esvalotaren les aigües abismals;
18 els núvols es desferen en aiguats,
van roncar les nuvolades,
brunzien les teves fletxes.
19 Amb el retruny del teu tro,
els llamps il·luminaven l'univers,
la terra tremolava i trontollava.
20 Pel mig de la mar et vas obrir camí,
i l'oceà es convertí en lloc de pas
de les teves petjades invisibles.
21 Vas conduir com un ramat el teu poble
sota el guiatge de Moisès i d'Aaron.

Copyright © 1993 Associació Bíblica de Catalunya, Editorial Claret i Societats Bíbliques Unides

Darrera actualització del programa: 7/4/2020