Societat Bíblica de Catalunya

Antic Testament
Pentateuc
Gènesi
Èxode
Levític
Nombres
Deuteronomi
Llibres profètics
Josuè
Jutges
1r Samuel
2n Samuel
1r Reis
2n Reis
Isaïes
Jeremies
Ezequiel
Osees
Joel
Amós
Abdies
Jonàs
Miquees
Nahum
Habacuc
Sofonies
Ageu
Zecaries
Malaquies
Escrits
Salms
Job
Proverbis
Rut
Càntic
Cohèlet
Lamentacions
Ester
Daniel
Esdres
Nehemies
1r Cròniques
2n Cròniques
Llibres deuterocanònics
Ester grec
Judit
Tobit
1r Macabeus
2n Macabeus
Saviesa
Siràcida
Baruc
Carta Jeremies
Daniel grec
Nou Testament
Mateu
Marc
Lluc
Joan
Fets Apòstols
Romans
1a Corintis
2a Corintis
Gàlates
Efesis
Filipencs
Colossencs
1a Tesalonic.
2a Tesalonic.
1a Timoteu
2a Timoteu
Titus
Filèmon
Hebreus
Jaume
1a Pere
2a Pere
1a Joan
2a Joan
3a Joan
Judes
Apocalipsi


BIBLIJA.net   - La Bíblia a Internet
Buscar Referència     Buscar Paraula
Passatge:   

Menú compacte
 BCI Escollir entre totes les versions   Sobre les versions Ajuda
Idioma

Salms 83

Salms :Introducció 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150

Déu meu, no et quedis en silenci
83 (82)
Càntic. Salm del recull d'Assaf.
Déu meu, no et quedis en silenci,
sense dir res, impassible!
¿No veus com s'avaloten els teus enemics,
com alcen el cap els qui et detesten?
Tramen un complot contra el teu poble,
conspiren contra el teu tresor
i diuen: «Suprimim-lo d'entre les nacions,
que caigui en l'oblit el nom d'Israel!»
Conspiren tots alhora,
lliguen pactes contra tu
els nòmades d'Edom i d'Ismael,
Moab i els fills d'Agar,
Guebal, Ammon i Amalec,
els filisteus i els habitants de Tir;
fins Assur s'ha aliat amb ells
i fa costat als fills de Lot. Pausa
10 Tracta'ls com a Madian i Sisserà,
com tractares Jabín en el Quixon;
11 foren desfets a Endor
i serviren de fems per als camps.
12 Tracta els seus nobles com Oreb i Zeeb,
i els seus capitans, com Zèbah i Salmunnà,
13 ells que van dir: «Apoderem-nos-en,
de la possessió de Déu!»
14 Escampa'ls, Déu meu, com llavor de card,
com la palla a mercè del vent.
15 Com un foc que s'abranda en els boscos,
com un incendi que devora muntanyes,
16 persegueix-los amb la teva tempesta,
desconcerta'ls amb el teu huracà.
17 Cobreix-los la cara de vergonya,
fins que cerquin el teu nom, Senyor.
18 S'enduran la confusió d'una desfeta,
desconcertats i avergonyits per sempre,
19 i sabran que tu ets l'únic Senyor,
l'Altíssim sobre tota la terra.

Copyright © 1993 Associació Bíblica de Catalunya, Editorial Claret i Societats Bíbliques Unides

Darrera actualització del programa: 7/4/2020