Societat Bíblica de Catalunya

Antic Testament
Pentateuc
Gènesi
Èxode
Levític
Nombres
Deuteronomi
Llibres profètics
Josuè
Jutges
1r Samuel
2n Samuel
1r Reis
2n Reis
Isaïes
Jeremies
Ezequiel
Osees
Joel
Amós
Abdies
Jonàs
Miquees
Nahum
Habacuc
Sofonies
Ageu
Zecaries
Malaquies
Escrits
Salms
Job
Proverbis
Rut
Càntic
Cohèlet
Lamentacions
Ester
Daniel
Esdres
Nehemies
1r Cròniques
2n Cròniques
Llibres deuterocanònics
Ester grec
Judit
Tobit
1r Macabeus
2n Macabeus
Saviesa
Siràcida
Baruc
Carta Jeremies
Daniel grec
Nou Testament
Mateu
Marc
Lluc
Joan
Fets Apòstols
Romans
1a Corintis
2a Corintis
Gàlates
Efesis
Filipencs
Colossencs
1a Tesalonic.
2a Tesalonic.
1a Timoteu
2a Timoteu
Titus
Filèmon
Hebreus
Jaume
1a Pere
2a Pere
1a Joan
2a Joan
3a Joan
Judes
Apocalipsi


BIBLIJA.net   - La Bíblia a Internet
Buscar Referència     Buscar Paraula
Passatge:   

Menú compacte
 BCI Escollir entre totes les versions   Sobre les versions Ajuda
Idioma

Salms 89

Salms :Introducció 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150

Senyor, cantaré tota la vida els teus favors
89 (88)
Cant. D'Etan, l'ezrahita.
Senyor, cantaré tota la vida
els teus favors,
d'una generació a l'altra anunciaré
la teva fidelitat.
N'estic cert, el teu favor és indestructible,
mantens la fidelitat en el cel.
«He fet aliança amb el meu elegit,
jurant a David, el meu servent:
T'he creat per sempre una dinastia,
mantindré per tots els segles el teu tron.» Pausa
El cel celebra els teus prodigis, Senyor,
l'assemblea dels àngels canta la teva fidelitat.
Qui és comparable al Senyor dalt dels núvols?
Qui és com el Senyor entre els fills de Déu?
Déu és temible en el consell dels àngels,
és majestuós sobre tots els qui l'envolten.
Qui és com tu, Senyor, Déu de l'univers?
Senyor poderós, al teu voltant tot és fidelitat.
10 Domines l'arrogància de la mar,
amanseixes les onades quan s'encrespen.
11 Vas esbocinar el cadàver de Rahab,
el teu braç potent va dispersar els enemics.
12 Són teus el cel i la terra;
has format el món i tot el que s'hi mou.
13 Has creat el nord i el migdia;
el Tabor i l'Hermon aclamen el teu nom.
14 El teu braç és fort i potent,
la teva mà, poderosa i sublim.
15 El dret i la justícia sostenen el teu tron,
la lleialtat i l'amor et precedeixen.
16 Senyor, feliç el poble que t'aclama:
caminarà a la llum de la teva mirada,
17 celebrarà el teu nom tot el dia,
es gloriarà de la teva bondat.
18 De tu ve la glòria del nostre poder;
perquè ens estimes, podem alçar el front.
19 El nostre rei és del Sant d'Israel,
és del Senyor l'escut que ens protegeix.
20 Un dia, en una visió, vas parlar als teus fidels:
«He posat un noi per damunt d'un guerrer,
he enaltit un jove del poble.
21 M'he fixat en David, el meu servent,
i l'he ungit amb l'oli sant:
22 la meva mà el sostindrà per sempre,
el meu braç el farà invencible.
23 »No l'agafarà de sorpresa l'enemic
ni el venceran els injustos;
24 davant d'ell desfaré els adversaris,
derrotaré els qui l'odien.
25 »El meu amor serà amb ell fidelment,
en el meu nom aixecarà el seu front;
26 estendré el seu poder al fons dels mars,
a les aigües abismals el seu domini.
27 »Ell em dirà: "Ets el meu pare,
el meu Déu i la roca que em salva."
28 I jo el faré primogènit meu,
l'altíssim entre els reis de la terra.
29 Mantindré per sempre el meu amor,
la meva aliança amb ell serà perpètua.
30 Establiré per sempre la seva dinastia,
el seu tron durarà com el cel.
31 »Si els seus fills s'apartaven de la llei
i no seguien els meus decrets,
32 si violaven els meus preceptes
i no guardaven els meus manaments,
33 els demanaré comptes de les seves culpes,
castigaré amb flagells els seus pecats;
34 però persistiré en el meu amor,
no em desdiré de la meva fidelitat;
35 mantindré fermes les promeses,
no trencaré la meva aliança.
36 »Per la meva santedat, juro per sempre
de no faltar a la paraula donada a David:
37 "La seva dinastia es perpetuarà,
el seu tron subsistirà com el sol,
38 es mantindrà sempre com la lluna,
testimoni fidel dalt dels núvols."» Pausa
39 Però tu, disgustat amb el teu Ungit,
ara l'abandones i el rebutges;
40 trenques l'aliança amb el teu servent,
li tires per terra la corona;
41 derroques les seves muralles
i arrases les seves fortaleses,
42 tots els vianants el saquegen
i els seus veïns es riuen d'ell.
43 Sostens el braç dels seus adversaris,
omples de goig els seus enemics;
44 però a ell li esmusses l'espasa,
ja no el sostens en el combat.
45 Has esfondrat la seva glòria,
has fet caure per terra el seu tron;
46 escurces els seus anys de joventut,
i la vergonya li fa de mantell. Pausa
47 Fins quan estaràs amagat, Senyor,
i el teu enuig cremarà com el foc?
48 Recorda com en sóc, de fugisser!
Són poca cosa els homes que has creat.
49 Quin home ha viscut que no hagi de morir,
que s'escapi del poder de la mort? Pausa
50 On són els favors d'altre temps, Senyor,
que havies jurat a David per la teva fidelitat?
51 Recorda, Senyor, l'oprobi dels teus servents!
Són molts els pobles que he de suportar.
52 Els teus enemics insulten, Senyor,
insulten les petjades del teu Ungit.
53 Beneït sigui el Senyor per sempre!
Amén, amén!

Copyright © 1993 Associació Bíblica de Catalunya, Editorial Claret i Societats Bíbliques Unides

Darrera actualització del programa: 7/4/2020