Societat Bíblica de Catalunya

Antic Testament
Pentateuc
Gènesi
Èxode
Levític
Nombres
Deuteronomi
Llibres profètics
Josuè
Jutges
1r Samuel
2n Samuel
1r Reis
2n Reis
Isaïes
Jeremies
Ezequiel
Osees
Joel
Amós
Abdies
Jonàs
Miquees
Nahum
Habacuc
Sofonies
Ageu
Zecaries
Malaquies
Escrits
Salms
Job
Proverbis
Rut
Càntic
Cohèlet
Lamentacions
Ester
Daniel
Esdres
Nehemies
1r Cròniques
2n Cròniques
Llibres deuterocanònics
Ester grec
Judit
Tobit
1r Macabeus
2n Macabeus
Saviesa
Siràcida
Baruc
Carta Jeremies
Daniel grec
Nou Testament
Mateu
Marc
Lluc
Joan
Fets Apòstols
Romans
1a Corintis
2a Corintis
Gàlates
Efesis
Filipencs
Colossencs
1a Tesalonic.
2a Tesalonic.
1a Timoteu
2a Timoteu
Titus
Filèmon
Hebreus
Jaume
1a Pere
2a Pere
1a Joan
2a Joan
3a Joan
Judes
Apocalipsi


BIBLIJA.net   - La Bíblia a Internet
Buscar Referència     Buscar Paraula
Passatge:   

Menú compacte
 BCI Escollir entre totes les versions   Sobre les versions Ajuda
Idioma

Salms 94

Salms :Introducció 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150

Déu de justícia, resplendeix
94 (93)
Déu de justícia, Senyor,
Déu de justícia, resplendeix!
Aixeca't, jutge de la terra,
dóna als orgullosos la paga que es mereixen.
Fins quan els injustos, Senyor,
fins quan s'alegraran del seu triomf,
i els amics de males arts es vantaran,
proferint paraules insolents?
Trepitgen el teu poble, Senyor,
oprimeixen la teva heretat,
maten immigrants i viudes,
assassinen els orfes,
i encara diuen: «El Senyor no ho veu,
el Déu de Jacob no ho entén.»
Estúpids, enteneu-ho d'una vegada!
Insensats, no ho voleu comprendre?
El qui ha fet l'orella, no hi sentirà?
El qui ha format l'ull, no hi veurà?
10 ¿Podrà callar el qui reprèn els pobles
i ensenya als homes la saviesa?
11 El Senyor sap que els pensaments de l'home
no s'aguanten més que el fum.
12 Feliç l'home que tu eduques, Senyor,
que instrueixes amb la llei que has donat;
13 el guardes en pau els dies de desgràcia,
mentre a l'injust ja li caven la fossa!
14 El Senyor no abandona el seu poble,
no es desentén de la seva heretat:
15 tornaran a ser justes les sentències,
els homes rectes les aprovaran.
16 Qui s'alça a defensar-me contra els injustos?
Qui es posa a favor meu contra els amics de males arts?
17 Si no m'hagués defensat el Senyor,
ja em veia en el silenci del sepulcre.
18 Quan m'adono que estic a punt de caure,
el teu amor em sosté, Senyor;
19 i quan creix el neguit dintre meu,
el teu consol és la meva delícia.
20 ¿T'avindries amb un tribunal corromput,
que sentencia contra la llei,
21 un tribunal que es conjura contra la vida del just
i condemna a mort l'innocent?
22 El Senyor ha estat el meu castell;
el meu Déu, la meva roca de refugi.
23 Ha fet caure damunt d'ells els maleficis;
els destruirà amb el mateix mal que tramaven;
el Senyor, el nostre Déu, els destruirà.

Copyright © 1993 Associació Bíblica de Catalunya, Editorial Claret i Societats Bíbliques Unides

Darrera actualització del programa: 7/4/2020