Domaa stran Svetopisemska druba Slovenije - Nepridobitna druba za prevajanje in irjenje Svetega pisma       
O naem poslanstvu ...Sveto pismo na spletu ...Naa dobrodelna dejavnost ...Spletna svetopisemska knjigarna ...Povezave z drugimi biblinimi drubami in Cerkvami ...Svetopisemska druba na Facebooku  Svetopisemska druba na YouTube

[ Mobilno ]

Stara zaveza
1 Mojzes
2 Mojzes
3 Mojzes
4 Mojzes
5 Mojzes
Jozue
Sodniki
Ruta
1 Samuel
2 Samuel
1 Kralji
2 Kralji
1 Kroniška
2 Kroniška
Ezra
Nehemija
Estera
Job
Psalmi
Pregovori
Pridigar
Visoka pesem
Izaija
Jeremija
Žalostinke
Ezekiel
Daniel
Ozej
Joel
Amos
Abdija
Jona
Mihej
Nahum
Habakuk
Sofonija
Agej
Zaharija
Malahija

Devterokanonične knjige

Tobit
Judita
Estera (grška)
1 Makabejci
2 Makabejci
Modrost
Sirah
Baruh
Jeremijevo pismo
Daniel (dodatki)

Nova zaveza

Matej
Marko
Luka
Janez
Apostolska dela
Rimljanom
1 Korinčanom
2 Korinčanom
Galačanom
Efežanom
Filipljanom
Kološanom
1 Tesaloničanom
2 Tesaloničanom
1 Timoteju
2 Timoteju
Titu
Filemonu
Hebrejcem
Jakob
1 Peter
2 Peter
1 Janez
2 Janez
3 Janez
Juda
Razodetje


BIBLIJA.net   - Sveto pismo na internetu
Iskanje mesta     Iskanje besed
Odlomek:   

Kompaktni izpis
Zbirke:  SSP3  ŽJ  SSP  SSP-Op  SSP-Ref  JUB  EKU  CHR  WLF  JAP  DAL  TRB Izbiraj med vsemi zbirkami   O prevodih Navodila
JezikPodpri nas nič te ne stane
Podpri Sveto pismo
nič te ne stane :)

Sodniki 10,6-18

Sodniki :1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Amónci stiskajo Izraelce
Izraelovi sinovi so spet delali, kar je hudo v GOSPODOVIH očeh. Služili so Báalom in Astartam, bogovom Aráma, bogovom Sidóna, bogovom Moába, bogovom Amónovih sinov in bogovom Filistejcev. GOSPODA pa so zapustili in mu niso služili. Tedaj se je vnela GOSPODOVA jeza zoper Izraela in izročil jih je v roke Filistejcev in v roke Amónovih sinov. Stiskali in zatirali so Izraelove sinove v tistem letu in tako celih osemnajst let vse Izraelove sinove, ki so bivali onkraj Jordana v deželi Amoréjcev, ki je v Gileádu. Amónovi sinovi so šli čez Jordan, da bi se bojevali tudi z Judom, Benjaminom in Efrájimovo hišo. Silno so stiskali Izraela.
10 Tedaj so Izraelovi sinovi klicali h GOSPODU in rekli: »Grešili smo proti tebi. Zapustili smo svojega Boga in služili Báalom.« 11 GOSPOD pa je rekel Izraelovim sinovom: »Mar nisem jaz premagal Egipčanov, Amoréjcev, Amónovih sinov, Filistejcev, 12 Sidóncev, Amalečanov in Maóncev,
Gr. Midjáncev.
ko so vas stiskali? Klicali ste k meni in rešil sem vas iz njihovih rok. 13 Ker pa ste me zapustili in služili drugim bogovom, vas odslej ne bom več reševal. 14 Pojdite in kličite k bogovom, ki ste si jih izvolili! Ti naj vas rešujejo v času vaše stiske.« 15 Izraelovi sinovi pa so rekli GOSPODU: »Grešili smo. Stori z nami povsem, kakor je dobro v tvojih očeh! Toda prosimo te, reši nas ta dan!« 16 In odpravili so iz svoje srede tuje bogove in služili GOSPODU. In njegovo srce ni moglo več odlašati zaradi Izraelove bede.
17 Amónovi sinovi so bili vpoklicani in so se utaborili v Gileádu; Izraelovi sinovi so se zbrali in utaborili v Micpi. 18 Ljudstvo in gileádski knezi so rekli drug drugemu: »Kdo je mož, ki bo začel vojno proti Amónovim sinovom? Ta bodi poglavar vsem gileádskim prebivalcem.«

Slovenski standardni prevod, © 1996, 2003 Svetopisemska družba Slovenije

Kupi Sveto pismo v obliki e-knjige ali si naloi Brezplačno svetopisemsko literaturo!

Pobuda za redno branje Svetega pisma
Berem
Besedo
Nova zaveza v sodobnem jeziku. Brezplačno na voljo v elektronskih formatih.
Življenje
z Jezusom
Zadnja sprememba programa:  11.1.2019, do zdaj izpisanih odlomkov: 6.932.581, danes: 107.445
Čas izvajanja programa: 0.04s