Sveto pismo za mobilne naprave Svetopisemska družba Slovenije - Nepridobitna družba za prevajanje in širjenje Svetega pisma       
O našem poslanstvu ...Sveto pismo na spletu ...Naša dobrodelna dejavnost ...Spletna svetopisemska knjigarna ...Povezave z drugimi bibličnimi družbami in Cerkvami ...Svetopisemska družba na Facebooku  Svetopisemska družba na YouTube
Stara zaveza
1 Mojzes
2 Mojzes
3 Mojzes
4 Mojzes
5 Mojzes
Jozue
Sodniki
Ruta
1 Samuel
2 Samuel
1 Kralji
2 Kralji
1 Kroniška
2 Kroniška
Ezra
Nehemija
Estera
Job
Psalmi
Pregovori
Pridigar
Visoka pesem
Izaija
Jeremija
Žalostinke
Ezekiel
Daniel
Ozej
Joel
Amos
Abdija
Jona
Mihej
Nahum
Habakuk
Sofonija
Agej
Zaharija
Malahija

Devterokanonične knjige

Tobit
Judita
Estera (grška)
1 Makabejci
2 Makabejci
Modrost
Sirah
Baruh
Jeremijevo pismo
Daniel (dodatki)

Nova zaveza

Matej
Marko
Luka
Janez
Apostolska dela
Rimljanom
1 Korinčanom
2 Korinčanom
Galačanom
Efežanom
Filipljanom
Kološanom
1 Tesaloničanom
2 Tesaloničanom
1 Timoteju
2 Timoteju
Titu
Filemonu
Hebrejcem
Jakob
1 Peter
2 Peter
1 Janez
2 Janez
3 Janez
Juda
Razodetje


BIBLIJA.net   - Sveto pismo za vsakogar
Iskanje mesta     Iskanje besed
Odlomek:   

Kompaktni izpis
Zbirke:  SSP3  ŽJ  SSP  SSP-Op  SSP-Ref  JUB  EKU  CHR  WLF  JAP  DAL  TRB Izbiraj med vsemi zbirkami   O prevodih Navodila
JezikPodpri nas nič te ne stane
Podpri Sveto pismo
nič te ne stane :)

Sodniki 2,6-3,6

Sodniki :1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Józuetova smrt in pokop
(Joz 24,28–31)
Ko je Józue odslovil ljudstvo, so Izraelovi sinovi odšli vsak v svojo dediščino, da bi prejeli deželo v last. Ljudstvo je služilo GOSPODU vse Józuetove dni in vse dni starešin, ki so Józueta preživeli in še videli vsa velika GOSPODOVA dela, ki jih je storil v prid Izraelu.
Umrl pa je Nunov sin Józue, GOSPODOV služabnik, star sto deset let. Pokopali so ga na ozemlju njegove dediščine, v Timnát Heresu, na Efrájimskem pogorju, severno od gore Gáaš. 10 Tudi ves tisti rod se je pridružil svojim očetom. Za njim je nastopil drug rod, ki ni poznal GOSPODA in tudi ne njegovih del, ki jih je storil v prid Izraelu.
Izraelova nezvestoba in kazen
11 Izraelovi sinovi so delali, kar je hudo v GOSPODOVIH očeh, in služili Báalom. 12 Zapustili so GOSPODA, Boga svojih očetov, ki jih je izpeljal iz egiptovske dežele, ter hodili za drugimi bogovi, za bogovi ljudstev, ki so prebivali okoli njih, in jih molili. Tako so razjezili GOSPODA. 13 Zapustili so GOSPODA in služili Báalu in Astartam. 14 Tedaj se je vnela GOSPODOVA jeza zoper Izraela in dal jih je v roke roparjem, ki so jih oropali; in prodal jih je v roke njihovih sovražnikov okoli njih, in niso se mogli več ustavljati svojim sovražnikom. 15 Česar koli so se lotili, je bila vedno proti njim GOSPODOVA roka, kakor jim je GOSPOD govoril in kakor jim je GOSPOD zaprisegel. Bili so v hudi stiski.
16 GOSPOD jim je tedaj obudil sodnike, ki so jih reševali iz rok njihovih zatiralcev. 17 Vendar tudi sodnikov niso poslušali, ampak so se vlačugali z drugimi bogovi in jih molili. Hitro so se obrnili s poti, po kateri so hodili njihovi očetje, ki so poslušali GOSPODOVE zapovedi; oni pa niso tako delali. 18 Kadar koli jim je GOSPOD obudil sodnike, je bil GOSPOD s sodnikom in reševal jih je iz rok njihovih sovražnikov vse sodnikove dni. Kajti milo se je storilo GOSPODU zaradi njihovega stokanja pred njihovimi zatiralci in napadalci. 19 Ko pa je sodnik umrl, so se vrnili na staro pot in delali huje od svojih očetov. Hodili so za drugimi bogovi, jim služili in jih molili. Niso opustili svojega početja in svoje napačne poti. 20 Zato se je vnela GOSPODOVA jeza zoper Izraela in je rekel: »Ker je ta narod prekršil mojo zavezo, ki sem jo zapovedal njegovim očetom, in ni poslušal mojega glasu, 21 tudi jaz ne bom več preganjal izpred njegovega obličja nobenega izmed narodov, ki jih je pustil Józue, ko je umrl. 22 Po njih hočem preizkusiti Izraela, ali se bodo držali GOSPODOVE poti in hodili po njej, kakor so se je držali njihovi očetje, ali ne.« 23 Zato je GOSPOD pustil te narode, ne da bi jih takoj pregnal, in jih ni izročil Józuetu v roke.
3
To pa so narodi, ki jih je GOSPOD pustil, da bi po njih preizkusil Izraela v vsem, česar še niso poznali glede vojskovanja v Kánaanu. To se je zgodilo, da bi si rodovi Izraelovih sinov pridobili znanje glede vojskovanja, ki ga prej še niso poznali: pet filistejskih vladarjev, vsi Kánaanci, Sidónci in Hivéjci, ki so prebivali na libanonskem pogorju, od gore Báal Hermon do Lebó Hamáta. Po teh naj bi preizkusil Izraela in spoznal, ali bodo poslušali GOSPODOVE zapovedi, ki jih je po Mojzesu zapovedal njihovim očetom. Tako so Izraelovi sinovi prebivali sredi Kánaancev, Hetejcev, Amoréjcev, Perizéjcev, Hivéjcev in Jebusejcev. Jemali so njihove hčere za žene, dajali svoje hčere njihovim sinovom ter služili njihovim bogovom.

Slovenski standardni prevod, © 1996, 2003 Svetopisemska družba Slovenije

Kupi Sveto pismo v obliki e-knjige ali si naloži brezplačno svetopisemsko literaturo!

Pobuda za redno branje Svetega pisma
Berem
Besedo
Nova zaveza v sodobnem jeziku. Brezplačno na voljo v elektronskih formatih.
Življenje
z Jezusom
Zadnja sprememba programa:  11.1.2019, do zdaj izpisanih odlomkov: 49.811.771, danes: 65.119
Čas izvajanja programa: 0.04s