Societat Bíblica de Catalunya

Antic Testament
Pentateuc
Gènesi
Èxode
Levític
Nombres
Deuteronomi
Llibres profètics
Josuè
Jutges
1r Samuel
2n Samuel
1r Reis
2n Reis
Isaïes
Jeremies
Ezequiel
Osees
Joel
Amós
Abdies
Jonàs
Miquees
Nahum
Habacuc
Sofonies
Ageu
Zecaries
Malaquies
Escrits
Salms
Job
Proverbis
Rut
Càntic
Cohèlet
Lamentacions
Ester
Daniel
Esdres
Nehemies
1r Cròniques
2n Cròniques
Llibres deuterocanònics
Ester grec
Judit
Tobit
1r Macabeus
2n Macabeus
Saviesa
Siràcida
Baruc
Carta Jeremies
Daniel grec
Nou Testament
Mateu
Marc
Lluc
Joan
Fets Apòstols
Romans
1a Corintis
2a Corintis
Gàlates
Efesis
Filipencs
Colossencs
1a Tesalonic.
2a Tesalonic.
1a Timoteu
2a Timoteu
Titus
Filèmon
Hebreus
Jaume
1a Pere
2a Pere
1a Joan
2a Joan
3a Joan
Judes
Apocalipsi


BIBLIJA.net   - La Bíblia a Internet
Buscar Referència     Buscar Paraula
Passatge:   

Menú compacte
 BCI Escollir entre totes les versions   Sobre les versions Ajuda
Idioma

Zecaries 1%2C1-14%2C21

Zecaries :Introducció 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Zacaries
Primera part: visions (1-8)
Crida a la conversió
1
El mes vuitè de l'any segon del regnat de Darius, el Senyor va comunicar la seva paraula al profeta Zacaries, fill de Baraquies, fill d'Idó. Li digué:
--Jo, el Senyor, em vaig irritar molt contra els vostres pares. Ara, però, digues als israelites: "Això us fa saber el Senyor de l'univers: Reconcilieu-vos amb mi i jo em reconciliaré amb vosaltres. Ho dic jo, el Senyor de l'univers. No sigueu com els vostres pares: els profetes del seu temps els exhortaven de part del Senyor de l'univers dient-los: ‘Deixeu els mals camins i les males accions.’ Però ells no els escoltaven, no feien cas de mi. Ho dic jo, el Senyor. Els vostres pares ja no hi són, i els profetes no viuen per sempre, però les meves paraules i els meus determinis, que vaig confiar als meus servents, els profetes, van arribar fins als vostres pares. Llavors ells van tornar a mi i van reconèixer que jo, el Senyor de l'univers, els tractava com m'havia proposat per culpa del seu comportament i de les seves obres."
Primera visió: els cavalls
L'any segon del regnat de Darius, el dia vint-i-quatre del mes onzè, que és el mes de xebat, el Senyor va comunicar la seva paraula al profeta Zacaries, fill de Baraquies, fill d'Idó.
De nit, en una visió, vaig veure un cavaller que muntava un cavall roig. S'estava a la vall profunda, enmig d'unes murtres. Al seu darrere hi havia altres cavalls rojos, grisos i blancs.
Jo vaig preguntar:
--Qui són aquests, senyor meu?
L'àngel que parlava amb mi em va respondre:
--Ara t'ho faré saber.
10 I el cavaller que estava entre les murtres va dir:
--Són els qui el Senyor ha enviat a recórrer la terra.
11 Aleshores aquests van informar l'àngel del Senyor que s'estava entre les murtres:
--Hem recorregut la terra, i a tot arreu hi ha pau i tranquil·litat.
12 L'àngel del Senyor va exclamar:
--Senyor de l'univers, ja fa setanta anys que estàs irritat contra Jerusalem i contra les ciutats de Judà: quant de temps tardaràs encara a sentir-ne compassió?
13 El Senyor va respondre a l'àngel amb paraules consoladores i reconfortants.
El Senyor tornarà a Jerusalem
14 L'àngel que parlava amb mi em va ordenar que proclamés aquest missatge del Senyor de l'univers:
«M'estimo Jerusalem amb gelosia,
Sió amb un amor ardent.
15 Però és gran la meva indignació
contra les nacions
que viuen confiades:
quan em veieren indignat
contra el meu poble
se'n van aprofitar per a fer-li mal.
16 Per això jo, el Senyor, declaro
que em tornaré a compadir
de Jerusalem;
el meu temple serà reedificat
i la ciutat serà reconstruïda.
Ho dic jo, el Senyor de l'univers.»
17 L'àngel em va cridar perquè proclamés encara:
«Això anuncia el Senyor de l'univers:
Les meves ciutats
tornaran a estar plenes de béns,
em tornaré a compadir de Sió,
continuaré estimant Jerusalem.»

Copyright © 1993 Associació Bíblica de Catalunya, Editorial Claret i Societats Bíbliques Unides

Darrera actualització del programa: 10/10/2016
visitor stats