Sveto pismo za mobilne naprave Svetopisemska družba Slovenije - Nepridobitna družba za prevajanje in širjenje Svetega pisma       
O našem poslanstvu ...Sveto pismo na spletu ...Naša dobrodelna dejavnost ...Spletna svetopisemska knjigarna ...Povezave z drugimi bibličnimi družbami in Cerkvami ...Svetopisemska družba na Facebooku  Svetopisemska družba na YouTube
Stara zaveza
1 Mojzes
2 Mojzes
3 Mojzes
4 Mojzes
5 Mojzes
Jozue
Sodniki
Ruta
1 Samuel
2 Samuel
1 Kralji
2 Kralji
1 Kroniška
2 Kroniška
Ezra
Nehemija
Estera
Job
Psalmi
Pregovori
Pridigar
Visoka pesem
Izaija
Jeremija
Žalostinke
Ezekiel
Daniel
Ozej
Joel
Amos
Abdija
Jona
Mihej
Nahum
Habakuk
Sofonija
Agej
Zaharija
Malahija

Devterokanonične knjige

Tobit
Judita
Estera (grška)
1 Makabejci
2 Makabejci
Modrost
Sirah
Baruh
Jeremijevo pismo
Daniel (dodatki)

Nova zaveza

Matej
Marko
Luka
Janez
Apostolska dela
Rimljanom
1 Korinčanom
2 Korinčanom
Galačanom
Efežanom
Filipljanom
Kološanom
1 Tesaloničanom
2 Tesaloničanom
1 Timoteju
2 Timoteju
Titu
Filemonu
Hebrejcem
Jakob
1 Peter
2 Peter
1 Janez
2 Janez
3 Janez
Juda
Razodetje


BIBLIJA.net   - Sveto pismo za vsakogar
Iskanje mesta     Iskanje besed
Odlomek:   

Kompaktni izpis
Zbirke:  SSP3  ŽJ  SSP  SSP-Op  SSP-Ref  JUB  EKU  CHR  WLF  JAP  DAL  TRB Izbiraj med vsemi zbirkami   O prevodih Navodila
JezikPodpri nas nič te ne stane
Podpri Sveto pismo
nič te ne stane :)

Psalmi 135

Psalmi :1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150

Psalm 135 (134)
Hvalnica edinemu pravemu Bogu
135
Aleluja!
Hvalite ime GOSPODOVO,
hvalite, GOSPODOVI služabniki,
ki stojite v hiši GOSPODOVI,
v dvorih hiše našega Boga.
Hvalite GOSPODA, kajti GOSPOD je dober,
igrajte njegovemu imenu, ker je prijetno.
Zakaj GOSPOD si je izbral Jakoba,
Izraela za svojo posebno lastnino.

Zares, spoznal sem, da je GOSPOD velik,
naš Gospod je pred vsemi bogovi.
Vse, kar ugaja GOSPODU,
naredi v nebesih in na zemlji,
v morjih in vseh globinah.
Od konca zemlje dvigne meglice,
za dež dela bliske,
iz svojih shramb privede veter.

Udaril je egiptovske prvorojence,
od ljudi do živali.
Poslal je znamenja in čudeže,
v tvoji sredi, Egipt,
proti faraonu in vsem njegovim služabnikom.
10 Udaril je številne narode,
pobil mogočne kralje:
11 Sihóna, amoréjskega kralja,
Oga, bašánskega kralja,
in vsa kánaanska kraljestva.
12 Njihovo deželo je dal v dediščino,
v last Izraelu, svojemu ljudstvu.

13 GOSPOD, tvoje ime ostaja na veke,
GOSPOD, tvoj spomin od roda do roda.
14 Zakaj GOSPOD bo sodil svoje ljudstvo,
nad svojimi služabniki bo imel sočutje.

15 Maliki narodov so srebro in zlato,
delo človeških rok.
16 Usta imajo, pa ne govorijo,
oči imajo, pa ne vidijo,
17 ušesa imajo, pa ne poslušajo,
tudi ni diha v njihovih ustih.
18 Kakor oni so tisti, ki so jih naredili,
vsak, ki zaupa vanje.

19 Hiša Izraelova, slavite GOSPODA,
hiša Aronova, slavite GOSPODA;
20 hiša Levijeva, slavite GOSPODA,
tisti, ki se bojite GOSPODA, slavite GOSPODA.
21 Naj bo slavljen GOSPOD s Siona,
ki prebiva v Jeruzalemu.
Aleluja!

Slovenski standardni prevod, © 1996, 2003 Svetopisemska družba Slovenije

Kupi Sveto pismo v obliki e-knjige ali si naloži brezplačno svetopisemsko literaturo!

Pobuda za redno branje Svetega pisma
Berem
Besedo
Nova zaveza v sodobnem jeziku. Brezplačno na voljo v elektronskih formatih.
Življenje
z Jezusom
Zadnja sprememba programa:  7.4.2020, do zdaj izpisanih odlomkov: 65.874.366, danes: 18.673
Čas izvajanja programa: 0.04s