Sveto pismo za mobilne naprave Svetopisemska družba Slovenije - Nepridobitna družba za prevajanje in širjenje Svetega pisma       
O našem poslanstvu ...Sveto pismo na spletu ...Naša dobrodelna dejavnost ...Spletna svetopisemska knjigarna ...Povezave z drugimi bibličnimi družbami in Cerkvami ...Svetopisemska družba na Facebooku  Svetopisemska družba na YouTube
Knjige v CHR:

Vse knjige
Stari zakon
Zgodovinske knjige
I Mojzes
II Mojzes
III Mojzes
IV Mojzes
V Mojzes
Jozue
Sodniki
Ruta
I Samuel
II Samuel
I Kralji
II Kralji
I Letopisi
II Letopisi
Ezra
Nehemija
Estera
Poučne knjige
Job
Psalmi
Pregovori
Propovednik
Visoka pesem
Preroki
Izaija
Jeremija
Žalostinke
Ezekiel
Daniel
Ozea
Joel
Amos
Obadija
Jona
Miha
Nahum
Habakuk
Zefanija
Hagaj
Zaharija
Malahija

Novi zakon
Zgodovinske knjige
Sv. Matevž
Sv. Marko
Sv. Lukež
Sv. Janez
Dejanja
Poučne knjige
Rimljanom
I Korinčanom
II Korinčanom
Galatom
Efežanom
Filipljanom
Kološanom
I Tesaloničanom
II Tesaloničanom
I Timoteju
II Timoteju
Titu
Filemonu
Hebrejcem
Jakob
I Peter
II Peter
I Janez
II Janez
III Janez
Juda
Preroška knjiga
Razodetje


BIBLIJA.net   - Sveto pismo za vsakogar
Iskanje mesta     Iskanje besed
Besede:   

Število zadetkov:
Kompaktni izpis
Išči v:
Vzporedno izpiši:  SSP3  ŽJ  SSP  SSP-Op  SSP-Ref  JUB  EKU  CHR  WLF  JAP  DAL  TRB Izbiraj med vsemi zbirkami   O prevodih Navodila
JezikPodpri nas nič te ne stane
Podpri Sveto pismo
nič te ne stane :)

Iskanje v: CHR - Chráskov prevod (1914; 2014).
Število zadetkov: 85 v 68 vrsticah.

CHR
1.Mt 6,12
 
In odpusti nam dolge naše, kakor tudi mi odpuščamo dolžnikom svojim. in odpústi nam naše dolge, kakor smo tudi mi odpustili svojim dolžnikom;
2.Mt 6,14
 
Kajti če odpustite ljudem njih pregreške, odpusti tudi vam Oče vaš nebeški. Če namreč odpustite ljudem njihove prestopke, bo tudi vaš nebeški Oče vam odpustil.
3.Mt 6,15
 
Če pa ne odpustite ljudem njih pregreškov, tudi Oče vaš ne odpusti vaših pregreh. Če pa ljudem ne odpustite, tudi vaš Oče ne bo odpustil vaših prestopkov.«
4.Mt 9,2
 
In glej, prineso mu mrtvoudnega, ki je ležal na postelji. In ko vidi Jezus njih vero, reče mrtvoudnemu: Zaupaj, sin, odpuščeni so grehi tvoji. In glej, prinesli so k njemu hromega, ki je ležal na postelji. Ko je Jezus videl njihovo vero, je rekel hromemu: »Bodi pogumen, otrok, odpuščeni so ti grehi!«
5.Mt 9,5
 
Kaj je namreč laže, reči: Odpuščeni so ti grehi, ali reči: Vstani in hodi? Kaj je namreč laže: reči: ›Odpuščeni so ti grehi‹ ali reči: ›Vstani in hôdi‹?
6.Mt 9,6
 
Da boste pa vedeli, da ima Sin človekov oblast, odpuščati na zemlji grehe (nato veli mrtvoudnemu): Vstani in vzemi svojo posteljo in pojdi na svoj dom! Ampak da boste vedeli, da ima Sin človekov oblast na zemlji odpuščati grehe,« je tedaj rekel hromemu: »Vstani, vzemi svojo posteljo in pojdi domov!«
7.Mt 12,31
 
Zato vam pravim: Vsak greh in vsaka kletvina se odpusti ljudem, kletvina zoper Duha pa ne bo odpuščena. Zato vam pravim: Vsak greh in vsaka kletev bosta ljudem odpuščena, kletev zoper Duha pa ne bo odpuščena.
8.Mt 12,32
 
In če kdo reče besedo zoper Sina človekovega, mu bo odpuščeno, kdor pa reče zoper svetega Duha, ne bo mu odpuščeno ne v tem veku, ne v prihodnjem. Tudi če kdo reče besedo zoper Sina človekovega, mu bo odpuščeno, če pa kdo reče kaj zoper Svetega Duha, mu ne bo odpuščeno ne v tem veku ne v prihodnjem.«
9.Mt 18,21
 
Tedaj pristopi k njemu Peter in reče: Gospod, kolikokrat, ko se pregreši brat moj zoper mene, naj mu odpustim? Ali do sedemkrat? Tedaj je pristopil Peter in mu rekel: »Gospod, kolikokrat naj odpustim svojemu bratu, če greši zoper mene? Do sedemkrat?«
10.Mt 18,27
 
Gospodar tistega hlapca pa, ganjen usmiljenja, ga oprosti in mu odpusti dolg. Gospodar tega služabnika se ga je usmilil, oprostil ga je in mu dolg odpustil.
11.Mt 18,32
 
Tedaj ga pokliče gospodar njegov in mu veli: Hudobni hlapec! ves tisti dolg sem ti odpustil, ker si me prosil; Tedaj ga je gospodar poklical k sebi in mu rekel: ›Hudobni služabnik! Ves dolg sem ti odpustil, ker si me prosil.
12.Mt 18,35
 
Tako bo storil tudi Oče moj nebeški vam, ako ne odpustite iz srca svojega vsakteri svojemu bratu. Tako bo tudi moj nebeški Oče storil z vami, če vsak iz srca ne odpusti svojemu bratu.«
13.Mt 26,28
 
kajti to je moja kri nove zaveze, ki se preliva za mnoge v odpuščenje grehov. To je namreč moja kri zaveze, ki se preliva za mnoge v odpuščanje grehov.
14.Mr 1,4
 
tako je nastopil Janez Krstnik v puščavi, oznanjujoč krst izpokorjenja v odpuščenje grehov. Tako se je pojavil Janez Krstnik v puščavi in je oznanjal krst spreobrnjenja v odpuščanje grehov.
15.Mr 2,5
 
Ko pa vidi Jezus njih vero, reče mrtvoudnemu: Sin, odpuščeni so ti grehi. Ko je Jezus videl njihovo vero, je rekel hromemu: »Otrok, odpuščeni so ti grehi!«
16.Mr 2,7
 
Kaj ta tako govori? Boga preklinja! Kdo more odpuščati grehe, razen eden, Bog? »Kaj ta tako govori? To je bogokletje! Kdo more odpuščati grehe razen enega, Boga?«
17.Mr 2,9
 
Kaj je laže, reči mrtvoudnemu: Odpuščeni so ti grehi, ali reči: Vstani in vzemi posteljo svojo in hodi? Kaj je laže: reči hromemu: ›Odpuščeni so ti grehi‹ ali reči: ›Vstani, vzemi posteljo in hôdi‹?
18.Mr 2,10
 
Da boste pa vedeli, da ima Sin človekov oblast, na zemlji odpuščati grehe (veli mrtvoudnemu): Ampak da boste vedeli, da ima Sin človekov oblast na zemlji odpuščati grehe,«
19.Mr 3,28
 
Resnično vam pravim, da se vsi grehi odpuste sinovom človeškim, tudi kletvine, s katerimikoli bi prekleli Boga; Resnično, povem vam: Človeškim sinovom bo vse odpuščeno, grehi in kletve, kolikor jih bodo izrekli.
20.Mr 3,29
 
kdor pa prekolne svetega Duha, nima odpuščenja na vekomaj, temveč je kriv večnega greha. Kdor pa preklinja Svetega Duha, vekomaj ne bo dosegel odpuščanja, ampak ga bo greh večno bremenil.«
21.Mr 4,12
 
da »gledajoč vidijo, pa ne spoznajo, ter poslušajoč slišijo, pa ne razumejo: da se ne bi kdaj izpreobrnili, in bilo bi jim odpuščeno«. da gledajo, gledajo – pa ne vidijo, poslušajo, poslušajo – pa ne doumejo, da se ne spreobrnejo in se jim ne odpusti.«
22.Mr 11,25
 
In kadar stopite k molitvi, odpustite, če imate zoper koga kaj, da tudi Oče vaš, ki je v nebesih, vam odpusti vaše pregrehe. [Če pa vi ne odpustite, tudi vam ne odpusti Oče vaš, ki je v nebesih, vaših pregreškov.] In kadar vstanete k molitvi, odpustite, če imate kaj proti komu, da vam tudi vaš Oče, ki je v nebesih, odpusti vaše prestopke.«
23.Lk 1,77
 
in daš ljudstvu njegovemu spoznanje zveličanja, ki je v odpuščenju njih grehov, in daš njegovemu ljudstvu spoznati odrešenje v odpuščanju njihovih grehov
24.Lk 2,29
 
Sedaj odpuščaš hlapca svojega, Gospod, po besedi svoji v miru, »Gospodar, zdaj odpuščaš svojega služabnika po svoji besedi v miru,
25.Lk 3,3
 
In on pride v vso okolico Jordansko in propoveduje krst izpokorjenja v odpuščenje grehov, Prehodil je vso jordansko pokrajino in oznanjal krst spreobrnjenja v odpuščanje grehov,
26.Lk 5,20
 
In ko vidi njih vero, mu reče: Človek, odpuščeni so ti grehi tvoji. Ko je videl njihovo vero, je rekel: »Človek, odpuščeni so ti tvoji grehi!«
27.Lk 5,21
 
Pa začno premišljati pismarji in farizeji, govoreč v sebi: Kdo je ta, ki govori bogokletje? Kdo more odpuščati grehe razen Bog sam? Pismouki in farizeji pa so začeli premišljevati in govoriti: »Kdo je ta, ki govori bogokletja? Kdo more odpuščati grehe razen Boga samega?«
28.Lk 5,23
 
Kaj je laže, reči: Odpuščeni so ti grehi tvoji, ali reči: Vstani in hodi? Kaj je laže: reči: ›Odpuščeni so ti grehi‹ ali reči: ›Vstani in hôdi‹?
29.Lk 5,24
 
Da pa boste vedeli, da ima oblast Sin človekov, na zemlji odpuščati grehe (veli mrtvoudnemu): Tebi pravim, vstani in vzemi posteljo svojo in pojdi na dom svoj. Ampak da boste vedeli, da ima Sin človekov oblast na zemlji odpuščati grehe,« je dejal hromemu: »Rečem ti: Vstani, vzemi svojo posteljo in pojdi domov!«
30.Lk 6,37
 
In ne sodite, in ne bodete sojeni. Ne obsojajte, in ne bodete obsojeni. Odpuščajte, in vam bo odpuščeno. »Ne sodite in ne boste sojeni. Ne obsojajte in ne boste obsojeni. Odpuščajte in vam bo odpuščeno.
31.Lk 7,42
 
Ker pa nimata s čim plačati, odpusti obema. Povej torej, kateri od njiju ga bo bolj ljubil? Ker nista mogla vrniti, je dolg obema odpustil. Kateri izmed njiju ga bo bolj ljubil?«
32.Lk 7,43
 
Odgovori Simon in reče: Menim, da tisti, kateremu je več odpustil. On pa mu reče: Prav si razsodil. Simon je odgovoril: »Zdi se mi, da tisti, kateremu je več odpustil.« On pa mu je rekel: »Prav si presodil.«
33.Lk 7,47
 
Zato ti pravim: Odpuščeni so ji mnogi grehi njeni, kajti imela je veliko ljubezen; a komur se malo odpušča, malo ljubi. Zato ti povem: Odpuščeni so njeni mnogi grehi, ker je močno ljubila; komur pa se malo odpusti, malo ljubi.«
34.Lk 7,48
 
Njej pa reče: Odpuščeni so ti grehi tvoji. Njej pa je rekel: »Odpuščeni so tvoji grehi!«
35.Lk 7,49
 
In začno, ki so z njim sedeli pri mizi, govoriti v sebi: Kdo je ta, ki celó grehe odpušča? Tedaj so tisti, ki so bili z njim pri mizi, začeli pri sebi govoriti: »Kdo je ta, ki celó grehe odpušča
36.Lk 9,12
 
A dan se je jel nagibati, in pristopijo dvanajsteri in mu reko: Odpusti ljudstvo, da gredo v sosednje vasi in sela in tam prenočé in dobe živeža; kajti tu smo na samotnem kraju. Medtem se je dan začel nagibati. Pristopili so dvanajsteri in mu rekli: »Odpústi množico, naj gre v bližnje vasi in zaselke, da prenoči in si najde živeža; tukaj smo na pustem kraju.«
37.Lk 11,4
 
In odpusti nam grehe naše, ker tudi mi odpuščamo vsakemu dolžniku svojemu. In ne vpelji nas v izkušnjavo, [temveč reši nas zlega]. in odpústi nam naše grehe, saj tudi sami odpuščamo vsakomur, ki nam je dolžan, in ne vpelji nas v skušnjavo!«
38.Lk 12,10
 
In vsakemu, kdor reče besedo zoper Sina človekovega, se odpusti, a kdor preklinja svetega Duha, mu ne bo odpuščeno. Vsakemu, ki izgovori besedo zoper Sina človekovega, bo odpuščeno; tistemu pa, kdor izgovori kletev zoper Svetega Duha, ne bo odpuščeno.
39.Lk 14,4
 
Oni pa umolknejo. In ga prime in ozdravi in odpusti. Oni pa so molčali. In prijel je bolnika, ga ozdravil in odslovil.
40.Lk 17,3
 
Varujte se! Ako se pregreši brat tvoj, posvari ga; in če se izpokori, odpusti mu. Varujte se! Če tvoj brat greši, ga pograjaj, in če se skesa, mu odpústi.
41.Lk 17,4
 
In če se pregreši sedemkrat na dan zoper tebe, pa se sedemkrat na dan obrne do tebe, rekoč: Žal mi je! odpusti mu. Če greši sedemkrat na dan zoper tebe in se sedemkrat na dan obrne k tebi ter reče: ›Kesam se,‹ mu odpústi
42.Lk 23,34
 
[A Jezus reče: Oče, odpusti jim! saj ne vedo, kaj delajo.] Deleč pa obleko njegovo, vržejo kocko. Jezus je govoril: »Oče, odpústi jim, saj ne vedo, kaj delajo.« Ko so si delili njegova oblačila, so zanje žrebali.
43.Lk 24,47
 
in se mora oznanjevati v imenu njegovem izpokorjenje in odpuščenje grehov med vsemi narodi, počenši od Jeruzalema. in v njegovem imenu se bo oznanilo vsem narodom spreobrnjenje v odpuščanje grehov, s čimer bodo začeli v Jeruzalemu.
44.Jn 20,23
 
Katerimkoli odpustite grehe, so jim odpuščeni, katerimkoli jih zadržite, so jim zadržani. Katerim grehe odpustite, so jim odpuščeni; katerim jih zadržite, so jim zadržani.«
45.Apd 2,38
 
Peter jim pa reče: Izpokorite se in naj se krsti vsakdo izmed vas v imenu Jezusa Kristusa v odpuščenje grehov svojih, in prejmete dar svetega Duha. Peter jim je odgovoril: »Spreobrnite se! Vsak izmed vas naj se dá v imenu Jezusa Kristusa krstiti v odpuščanje svojih grehov in prejeli boste dar Svetega Duha.
46.Apd 5,31
 
Tega je Bog z desnico svojo povišal za Kneza in Zveličarja, da dodeli Izraelu izpokorjenje in odpuščenje grehov. Bog pa ga je kot voditelja in odrešenika povišal na svojo desnico, da bi Izraelu dal spreobrnjenje in odpuščanje grehov.
47.Apd 8,22
 
Izpokori se torej od te hudobnosti svoje in prosi Gospoda, če bi se ti morda odpustila namera srca tvojega. Spreobrni se od te svoje grdobije in prôsi Gospoda, morda ti odpusti namero tvojega srca!
48.Apd 10,43
 
Temu pričajo vsi preroki, da prejme po imenu njegovem odpuščenje grehov vsak, kdor veruje vanj. O njem pričujejo vsi preroki: Vsakomur, ki veruje vanj, so v njegovem imenu odpuščeni grehi.«
49.Apd 13,3
 
Tedaj so ju, ko so se bili postili in molili in položili nanju roke, odpustili. Nato so med postom in molitvijo položili nanju roke in ju odposlali.
50.Apd 13,38
 
Znano vam torej bodi, možje in bratje, da se vam po njem oznanjuje odpuščenje grehov; Vedite, bratje: po njem se vam oznanja odpuščanje grehov.
51.Apd 15,33
 
In ko sta nekaj časa tu prebila, so ju odpustili bratje v miru k tem, ki so ju bili poslali. [Sklenil je pa Sila tam ostati.] Nekaj časa sta se mudila med njimi, nato sta se s pozdravom miru poslovila od njih in se vrnila k tistim, ki so ju bili odposlali.
52.Apd 23,22
 
Tedaj tisočnik odpusti mladeniča, naročivši mu: Naj nikomur ne poveš, da si mi to naznanil. Poveljnik je mladeniču naročil: »Nikomur ne povej, da si mi to sporočil!« Nato ga je odslovil.
53.Apd 26,18
 
da jim odpreš oči, da se izpreobrnejo od teme k luči in od oblasti satanove k Bogu: da prejmo odpuščenje grehov in delež med posvečenimi po veri, ki je v mene. da jim odpreš oči, da bi se odvrnili od temè k luči in od satanove oblasti k Bogu in da bi po veri vame prejeli odpuščanje grehov in delež med posvečenimi.‹
54.Rim 4,7
 
»Blagor jim, ki so se jim odpustile nepostavnosti in ki so jim grehi prikriti. Blagor tistim, ki so jim nepostavnosti odpuščene in so jim grehi pokriti;
55.1 Kor 7,11
 
(če pa se vendar loči, naj ostane brez moža ali pa naj se spravi z možem), in mož naj ne odpušča žene. Če se že loči, naj ostane neomožena ali naj se z možem spravi. Tudi mož naj žene ne odpušča.
56.2 Kor 2,7
 
nasproti zdaj storite bolje, da mu odpustite in ga potolažite, da bi prevelika žalost morda ne pogoltnila takega. Zato mu vi raje odpustite in ga potolažite, da takega človeka morda ne bi použila prevelika žalost.
57.2 Kor 2,10
 
Komur pa kaj odpustite, njemu tudi jaz; saj tudi kar sem jaz odpustil, če sem kaj odpustil, zavoljo vas sem to storil pred obličjem Kristusovim, Komur namreč vi odpustite, odpuščam tudi jaz. Kar pa sem jaz odpustil – če sem kaj odpustil –, sem odpustil zaradi vas, pred Kristusovim obličjem,
58.2 Kor 12,13
 
Kaj namreč je, v čemer ste bili prikrajšani nasproti drugim cerkvam, razen le, da vas jaz sam nisem nadlegoval? Odpustite mi to krivico! V čem ste bili na slabšem kakor druge Cerkve? Samo v tem, da vam jaz nisem bil v breme. Odpustite mi to krivico!
59.Ef 1,7
 
V katerem imamo odrešenje po krvi njegovi, odpuščenje grehov, po bogastvu milosti njegove, V njem, po njegovi krvi imamo odkupitev, odpuščanje prestopkov po bogastvu njegove milosti.
60.Ef 4,32
 
Bodite pa med seboj blagi, milosrčni, odpuščajte drug drugemu, kakor je tudi Bog v Kristusu vam odpustil. Bodite drug do drugega dobrosrčni in usmiljeni ter drug drugemu odpuščajte, kakor je tudi vam Bog milostno odpustil v Kristusu.
61.Kol 1,14
 
v katerem imamo odrešenje, odpuščenje grehov. v katerem imamo odkupitev, odpuščanje grehov.
62.Kol 2,13
 
In vas, ki ste bili mrtvi v grehih in neobrezi mesa svojega, tudi vas je oživil z njim vred, ko nam je odpustil vse grehe, Skupaj z njim je oživil tudi vas, ko ste bili mrtvi zaradi prestopkov in zaradi neobrezanosti svojega mesa. Odpustil nam je vse grehe
63.Kol 3,13
 
prenašajte drug drugega in si odpuščajte, če ima kdo tožbo zoper koga, kakor je tudi Kristus odpustil vam, tako tudi vi; Prenašajte drug drugega in odpuščajte drug drugemu, če se ima kateri kaj pritožiti proti kateremu. Kakor je Gospod odpustil vam, tako tudi vi odpuščajte.
64.Heb 9,22
 
In s krvjo se skoraj vse očišča po postavi, in brez prelitja krvi se ne zgodi odpuščenje. In po postavi se skoraj vse očiščuje s krvjo in brez krvi ni odpuščanja.
65.Heb 10,18
 
Kjer je pa odpuščenje teh, ni več daritve za grehe. Kjer pa je vse to odpuščeno, ni več daritve za grehe.
66.Jak 5,15
 
In molitev vere bo pomagala bolniku, in Gospod ga ozdravi; in ako je storil grehe, mu bo odpuščeno. In molitev vere bo rešila bolnika in Gospod ga bo obudil; če je storil grehe, mu bodo odpuščeni.
67.1 Jn 1,9
 
Če pripoznavamo grehe svoje, je zvest in pravičen, da nam odpusti grehe in nas očisti sleherne krivice. Če pa svoje grehe priznavamo, nam jih bo odpustil in nas očistil vse krivičnosti, saj je zvest in pravičen.
68.1 Jn 2,12
 
Pišem vam, otročiči, ker so vam grehi odpuščeni zaradi imena njegovega. Pišem vam, otroci, ker so vam zaradi njegovega imena odpuščeni grehi.

Chráskov prevod, pravopisno prenovljena izdaja
© 1914 British & Foreign Bible Society (Britanska in inozemska biblična družba)
© 2017 Svetopisemska družba Slovenije

Slovenski standardni prevod, © 1996, 1997 Svetopisemska družba Slovenije

Kupi Sveto pismo v obliki e-knjige ali si naloži brezplačno svetopisemsko literaturo!

Pobuda za redno branje Svetega pisma
Berem
Besedo
Nova zaveza v sodobnem jeziku. Brezplačno na voljo v elektronskih formatih.
Življenje
z Jezusom
Zadnja sprememba programa:  11.1.2019, do zdaj izpisanih odlomkov: 55.735.976, danes: 23.338
Čas izvajanja programa: 0.12s