Societat Bíblica de Catalunya

Antic Testament
Pentateuc
Gènesi
Èxode
Levític
Nombres
Deuteronomi
Llibres profètics
Josuè
Jutges
1r Samuel
2n Samuel
1r Reis
2n Reis
Isaïes
Jeremies
Ezequiel
Osees
Joel
Amós
Abdies
Jonàs
Miquees
Nahum
Habacuc
Sofonies
Ageu
Zecaries
Malaquies
Escrits
Salms
Job
Proverbis
Rut
Càntic
Cohèlet
Lamentacions
Ester
Daniel
Esdres
Nehemies
1r Cròniques
2n Cròniques
Llibres deuterocanònics
Ester grec
Judit
Tobit
1r Macabeus
2n Macabeus
Saviesa
Siràcida
Baruc
Carta Jeremies
Daniel grec
Nou Testament
Mateu
Marc
Lluc
Joan
Fets Apòstols
Romans
1a Corintis
2a Corintis
Gàlates
Efesis
Filipencs
Colossencs
1a Tesalonic.
2a Tesalonic.
1a Timoteu
2a Timoteu
Titus
Filèmon
Hebreus
Jaume
1a Pere
2a Pere
1a Joan
2a Joan
3a Joan
Judes
Apocalipsi


BIBLIJA.net   - La Bíblia a Internet
Buscar Referència     Buscar Paraula
Passatge:   

Menú compacte
 BCI Escollir entre totes les versions   Sobre les versions Ajuda
Idioma

Èxode 26

Èxode :Introducció 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

L'estructura del tabernacle
26
»Fes per al tabernacle deu tapissos de lli ben filat i llana tenyida de porpra violeta i vermella i d'escarlata. Adorna'ls amb figures de querubins brodades artísticament. Tots els tapissos tindran la mateixa mida: catorze metres de llargada per dos d'amplada. Uneix l'un a l'altre cinc dels tapissos, i fes el mateix amb els altres cinc. Fes després bagues de porpra violeta a una vora de cada conjunt de tapissos: cinquanta a la vora d'un conjunt i cinquanta a la vora de l'altre, de manera que les bagues es corresponguin l'una amb l'altra. Fes també cinquanta gafets d'or per a unir amb aquests gafets els dos conjunts de tapissos i formar un sol tabernacle.
»Teixeix encara onze veles de pèl de cabra per a fer un envelat que cobreixi el tabernacle. Les onze veles tindran cada una les mateixes mides: quinze metres de llargada per dos d'amplada. Uneix cinc veles per un costat i sis per l'altre, però uneix la sisena de manera que es pugui doblegar davant l'entrada de l'envelat. 10 Fes cinquanta bagues a una vora d'un conjunt de veles i cinquanta a la vora de l'altre; 11 fes també cinquanta gafets de bronze i trava'ls a les bagues per unir els dos conjunts i formar un sol envelat. 12 Com que les veles són més amples i més llargues, la part sobrera de l'amplada penjarà darrere el tabernacle, 13 i de la part sobrera de la llargada se'n repartirà mig metre a cada costat del tabernacle. Així quedarà del tot cobert. 14 A l'envelat, fes-hi, encara, una coberta de pells d'ovella, tenyides de vermell, i una sobrecoberta de pells de dugong.
15 »Fes de fusta d'acàcia les posts per a sostenir el tabernacle i col·loca-les verticalment. 16 Cada post farà vint pams de llargada per tres d'amplada, 17 i tindrà dos espigons per a encaixar amb l'altra post. Fes iguals totes les posts del tabernacle. 18 Fes-ne vint per al costat sud. 19 Fes també quaranta sòcols de plata i posa'n dos sota cada post, un a cada costat de cada una de les posts. 20 Per al costat nord del tabernacle fes també unes altres vint posts, 21 amb quaranta sòcols de plata sota les vint posts, dos per a cada post. 22 Per al costat posterior del tabernacle, que dóna a ponent, fes sis posts, 23 i dues més per als seus dos angles posteriors. 24 Aquestes dues posts doblaran les dues posts dels angles, des de baix fins a dalt, on hi ha la primera anella. Així s'ha de fer amb les dues posts dels dos angles. 25 En total, seran vuit posts amb els seus setze sòcols de plata, és a dir, dos sòcols per a cada post.
26 »Fes també travessers de fusta d'acàcia: cinc per a les posts d'un costat del tabernacle, 27 cinc per a les de l'altre costat, i cinc més per a les posts del costat posterior del tabernacle, que dóna a ponent. 28 Cada travesser central passarà a mitja alçada de les posts, d'un extrem a l'altre. 29 Recobreix d'or les posts i els travessers i fes d'or les anelles per on han de passar els travessers. 30 Construeix el tabernacle segons la norma que et mostro aquí a la muntanya.
Les cortines
31 »Fes una cortina de lli ben filat i llana tenyida de porpra violeta i vermella i d'escarlata, amb figures de querubins brodades artísticament. 32 Penja-la amb garfis d'or a quatre columnes de fusta d'acàcia recobertes d'or i sostingudes per quatre sòcols de plata. 33 Penja la cortina amb gafets i, darrere la cortina, posa-hi l'arca que conté el document de l'aliança. La cortina us indicarà la separació entre el lloc sant i el lloc santíssim.
34 »Posa la coberta sobre l'arca que conté el document de l'aliança, i que es troba dintre el lloc santíssim. 35 La taula, en canvi, posa-la fora, a l'altra banda de la cortina, al costat nord; enfront de la taula, al costat sud, posa-hi el canelobre.
36 »Per a l'entrada de la tenda, fes una altra cortina brodada de llana tenyida de porpra violeta i vermella i d'escarlata. Fes-la de lli ben filat. 37 Fes cinc columnes de fusta d'acàcia, recobertes d'or, per a penjar-hi la cortina amb garfis d'or. Fon també cinc sòcols de bronze per a les columnes.

Copyright © 1993 Associació Bíblica de Catalunya, Editorial Claret i Societats Bíbliques Unides

Darrera actualització del programa: 7/4/2020