Societat Bíblica de Catalunya

Antic Testament
Pentateuc
Gènesi
Èxode
Levític
Nombres
Deuteronomi
Llibres profètics
Josuè
Jutges
1r Samuel
2n Samuel
1r Reis
2n Reis
Isaïes
Jeremies
Ezequiel
Osees
Joel
Amós
Abdies
Jonàs
Miquees
Nahum
Habacuc
Sofonies
Ageu
Zecaries
Malaquies
Escrits
Salms
Job
Proverbis
Rut
Càntic
Cohèlet
Lamentacions
Ester
Daniel
Esdres
Nehemies
1r Cròniques
2n Cròniques
Llibres deuterocanònics
Ester grec
Judit
Tobit
1r Macabeus
2n Macabeus
Saviesa
Siràcida
Baruc
Carta Jeremies
Daniel grec
Nou Testament
Mateu
Marc
Lluc
Joan
Fets Apòstols
Romans
1a Corintis
2a Corintis
Gàlates
Efesis
Filipencs
Colossencs
1a Tesalonic.
2a Tesalonic.
1a Timoteu
2a Timoteu
Titus
Filèmon
Hebreus
Jaume
1a Pere
2a Pere
1a Joan
2a Joan
3a Joan
Judes
Apocalipsi


BIBLIJA.net   - La Bíblia a Internet
Buscar Referència     Buscar Paraula
Passatge:   

Menú compacte
 BCI Escollir entre totes les versions   Sobre les versions Ajuda
Idioma

1r Macabeus 1

1r Macabeus :Introducció 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Primer llibre dels
Macabeus
Preàmbuls (1-2)
Alexandre el Gran
1
Alexandre el Gran, fill del rei Filip, va sortir de Macedònia, el seu país, i després de diverses campanyes derrotà Darius, rei dels perses i dels medes. Primer de tot li va prendre el domini que tenia sobre els territoris grecs.
Alexandre va lliurar moltes batalles, conquerí ciutats fortificades i en féu executar els reis. Va recórrer la terra d'un cap a l'altre saquejant nombroses nacions. I un cop sotmès el món sencer al seu domini, es tornà arrogant i orgullós. Amb l'exèrcit fort i poderós que havia reclutat, dominà països i nacions amb els seus sobirans, i els obligava a pagar-li tribut. Després de tantes gestes va caure malalt. Sentint-se morir, convocà els oficials més il·lustres que s'havien educat amb ell des de petit i, vivint encara, els va repartir el seu regne. Alexandre va morir quan feia dotze anys que era rei, i cada general va prendre possessió del país assignat. A la seva mort, tots es feren coronar reis, i els seus successors van fer com ells durant molts anys, causant innombrables mals arreu del món.
Antíoc IV Epífanes imposa els costums grecs a Israel
(2Ma 4,7-17)
10 D'aquests reis va brotar-ne un plançó impiu: Antíoc Epífanes, fill del rei Antíoc. Havia estat ostatge a Roma i pujà al tron l'any cent trenta-set de l'era dels grecs.
11 En aquell temps van sorgir a Israel jueus que s'apartaven de la Llei de Moisès i que n'arrossegaven molts dient: «Vinga, pactem amb les nacions veïnes. Mireu les calamitats que ens han caigut al damunt d'ençà que ens n'hem apartat.»
12 La proposta va agradar a la gent, 13 i alguns del poble es van apressar a acudir al rei. I el rei va autoritzar-los a adoptar els costums de les nacions paganes. 14 Així van construir a Jerusalem un gimnàs a l'estil dels pagans 15 i es feien dissimular la circumcisió. Apostataven de l'aliança santa per associar-se als pagans i, d'aquesta manera, es venien a la maldat.
Antíoc IV envaeix Egipte
16 Un cop consolidat el seu reialme, Antíoc va concebre el projecte de ser rei d'Egipte i unificar tots dos regnes en la seva persona. 17 Va entrar a Egipte amb un gran exèrcit, amb carros i elefants, i amb un gran estol. 18 Lliurada la batalla, el rei d'Egipte, Ptolemeu, es va batre en retirada i va fugir deixant nombroses baixes. 19 Antíoc ocupà les places fortes d'Egipte i saquejà tot el país.
Saqueig del temple de Jerusalem
(2Ma 5,11-21)
20 L'any cent quaranta-tres, Antíoc, després de derrotar els egipcis, tornà enrere i va pujar contra Israel i contra Jerusalem amb el seu gran exèrcit. 21 Va entrar ple d'insolència al santuari i se n'endugué l'altar d'or i el canelobre amb tots els seus accessoris, 22 la taula dels pans d'ofrena, els gerrets de les libacions, les calderetes i els encensers d'or, el cortinatge i les corones. També féu arrencar tota la decoració d'or de la façana del santuari. 23 Va prendre encara la plata, l'or i els objectes preciosos i s'apoderà de tots els tresors amagats que va trobar. 24 S'ho endugué tot i se'n tornà al seu país, després de vessar molta sang i de pronunciar insolències intolerables.
25 Un gran plany per Israel
s'estengué arreu del territori.
26 Gemegaven els governants
i els ancians,
les noies i els joves defallien,
es desfigurava
la bellesa de les dones.
27 El nuvi entonava complantes
i la núvia seia endolada
a la cambra nupcial.
28 El país s'estremia
pels seus habitants
i tot el casal de Jacob
quedava cobert de vergonya.
Construcció de la ciutadella de Jerusalem
(2Ma 5,24-26)
29 Al cap de dos anys, el rei va enviar el cap del fisc als pobles de Judà. Es presentà a Jerusalem amb un gran exèrcit 30 i s'adreçà als seus habitants amb falses paraules de pau. La gent se'n va fiar. Però, de sobte, ell va llançar l'exèrcit contra la ciutat i el desastre fou enorme: molts israelites van ser morts.
31 Va saquejar la ciutat i va calar-hi foc;
enderrocà les cases i tota la muralla;
32 s'endugué captives
les dones i les criatures
i s'apoderà del bestiar.
33 Després va fortificar
la ciutat de David
amb una muralla alta i sòlida,
amb grans torres,
i la convertí en la seva ciutadella.
34 Va instal·lar-hi
una gentussa pecadora,
homes que vivien al marge de la Llei,
i s'hi feren forts.
35 Aquests homes van emmagatzemar-hi
armes i queviures,
hi guardaven el botí
que havien arreplegat a Jerusalem:
així la convertiren
en un parany perillós.
36 Va ser una amenaça contra el temple,
un adversari cruel i constant
per a Israel.
37 Vessaren sang innocent al santuari
i el van profanar.
38 Els habitants de Jerusalem
hagueren de fugir
per culpa d'aquella gent.
Jerusalem esdevingué
una colònia d'estranys,
estranya ella mateixa
als seus propis fills.
Els qui l'habitaven la van abandonar,
39 el seu santuari quedà desolat
com un desert,
les seves festes es convertiren en dol,
els seus dissabtes, en escarni,
el seu honor, en menyspreu.
40 La seva deshonra igualà
l'antiga glòria.
La seva grandesa es tornà dol.
Antíoc IV prohibeix la religió dels jueus
(2Ma 6,1-11)
41 El rei imposà per decret que en tot el seu regne tots els pobles en formessin un de sol 42 i que cada un renunciés als costums propis. Totes les nacions paganes van acatar l'ordre del rei. 43 Fins i tot molts israelites van adoptar de bon grat la religió oficial: oferien sacrificis als ídols i profanaven el dissabte. 44 El rei va enviar missatgers a Jerusalem i als pobles de Judà amb ordres escrites que obligaven els seus habitants a adoptar uns usos estranys al país: 45 es prohibia d'oferir en el santuari holocaustos i altres sacrificis i libacions; s'ordenava que fossin profanats els dissabtes i les festes 46 i que el santuari i els objectes consagrats a Déu quedessin impurs. 47 Els jueus havien de construir altars, santuaris i temples per als ídols, sacrificar porcs i altres animals impurs, 48 deixar els seus fills sense circumcidar i fer-se detestables ells mateixos amb tota mena de pràctiques impures i de profanacions, 49 fins al punt d'oblidar la Llei de Moisès i capgirar-ne totes les prescripcions. 50 Qui no acatés l'ordre del rei seria condemnat a mort.
51 En aquests mateixos termes va escriure el rei a tot el reialme. Va designar inspectors que vigilessin tot el poble jueu i ordenà que s'oferissin sacrificis pagans en tots i cada un dels pobles de Judà. 52 Molts del poble abandonaven la Llei de Moisès i col·laboraven amb aquells inspectors. La maldat que obraven en tot el país 53 obligava els israelites fidels a refugiar-se en tots els amagatalls que tenien.
Profanació del temple de Jerusalem
54 El dia quinze del mes de quislev de l'any cent quaranta-cinc, el rei va fer construir un altar, l'abominació devastadora, sobre l'altar dels holocaustos. Van construir també altars a les viles jueves dels voltants 55 i cremaven encens a les portes de les cases i a les places. 56 Els llibres de la Llei que trobaven, els esquinçaven i llançaven al foc. 57 Si descobrien algú que tenia a casa un llibre de l'Aliança i que vivia d'acord amb la Llei de Moisès, el decret del rei el condemnava a mort. 58 Abusant de la força, els partidaris del rei feien això, mes rere mes, als israelites que eren descoberts en les diverses poblacions. 59 El dia vint-i-cinc de cada mes oferien sacrificis sobre l'altar pagà construït damunt l'altar dels holocaustos. 60 Complint el decret, les mares que havien fet circumcidar els seus fills eren mortes 61 amb els nadons penjats al coll. Igualment mataven els seus familiars i els qui havien fet la circumcisió.
62 Així i tot, molts israelites es van mantenir ferms i foren prou valents per a no menjar aliments prohibits per la Llei de Moisès. 63 Es van estimar més morir que no pas tacar-se amb aquella mena d'aliments i profanar així l'aliança santa. I, en efecte, van morir. 64 Va ser terrible el sofriment que hagué de patir Israel.

Copyright © 1993 Associació Bíblica de Catalunya, Editorial Claret i Societats Bíbliques Unides

Darrera actualització del programa: 7/4/2020