Societat Bíblica de Catalunya

Antic Testament
Pentateuc
Gènesi
Èxode
Levític
Nombres
Deuteronomi
Llibres profètics
Josuè
Jutges
1r Samuel
2n Samuel
1r Reis
2n Reis
Isaïes
Jeremies
Ezequiel
Osees
Joel
Amós
Abdies
Jonàs
Miquees
Nahum
Habacuc
Sofonies
Ageu
Zecaries
Malaquies
Escrits
Salms
Job
Proverbis
Rut
Càntic
Cohèlet
Lamentacions
Ester
Daniel
Esdres
Nehemies
1r Cròniques
2n Cròniques
Llibres deuterocanònics
Ester grec
Judit
Tobit
1r Macabeus
2n Macabeus
Saviesa
Siràcida
Baruc
Carta Jeremies
Daniel grec
Nou Testament
Mateu
Marc
Lluc
Joan
Fets Apòstols
Romans
1a Corintis
2a Corintis
Gàlates
Efesis
Filipencs
Colossencs
1a Tesalonic.
2a Tesalonic.
1a Timoteu
2a Timoteu
Titus
Filèmon
Hebreus
Jaume
1a Pere
2a Pere
1a Joan
2a Joan
3a Joan
Judes
Apocalipsi


BIBLIJA.net   - La Bíblia a Internet
Buscar Referència     Buscar Paraula
Passatge:   

Menú compacte
 BCI Escollir entre totes les versions   Sobre les versions Ajuda
Idioma

2n Cròniques 13

2n Cròniques :Introducció 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Abies, rei de Judà
(1Re 15,1-2.6)
13
L'any divuit del regnat de Jeroboam, Abies començà a ser rei de Judà. Va regnar tres anys a Jerusalem. La seva mare es deia Micaiahu; era filla d'Uriel, de Guibà.
Abies i Jeroboam estaven en guerra. Abies emprengué la campanya amb un exèrcit de quatre-cents mil soldats, homes valents i preparats per al combat. Jeroboam li va fer front amb un exèrcit de vuit-cents mil soldats, homes escollits. Abies, dret dalt de Semaraim, a les muntanyes d'Efraïm, digué:
--Jeroboam i tots els israelites, escolteu-me: Vosaltres prou sabeu que el Senyor, Déu d'Israel, ha concedit per sempre a David i als seus descendents la reialesa d'Israel, en virtut d'una aliança inviolable. Amb tot, Jeroboam, fill de Nebat, servent de Salomó, fill de David, es va rebel·lar contra el seu senyor. Entorn d'ell s'agruparen uns homes aventurers i malcontents, i s'oposaren a Roboam, fill de Salomó, que era jove i no tenia encara fermesa de caràcter per a poder-se enfrontar amb ells. I ara vosaltres us penseu poder plantar cara al reialme del Senyor que és en mans dels descendents de David! Vosaltres sou una gran multitud i teniu amb vosaltres els vedells d'or que Jeroboam us va fer perquè els tinguéssiu com a déus. Heu expulsat els descendents d'Aaron, sacerdots del Senyor, i els levites, i us heu instituït sacerdots com els altres pobles de la terra. A qualsevol que vingui a vosaltres amb un vedell del seu ramat i set moltons per a rebre la investidura sacerdotal, ja l'instituïu sacerdot d'uns que no són déus. 10 Pel que fa a nosaltres, el Senyor és el nostre Déu, i no l'hem pas abandonat. Els sacerdots que oficien davant el Senyor són descendents d'Aaron, i els levites compleixen les funcions que els corresponen. 11 Cada matí i cada capvespre ofereixen al Senyor els holocaustos i l'encens aromàtic. Ells col·loquen damunt la taula, ritualment pura, els pans d'ofrena; cada vespre encenen els gresols del canelobre d'or. Nosaltres complim les prescripcions del Senyor, el nostre Déu, però vosaltres l'heu abandonat. 12 Mireu que Déu és amb nosaltres, al davant nostre, amb els seus sacerdots i les trompetes per a fer sentir en contra vostre el toc trinat de guerra. Israelites, no lluiteu contra el Senyor, el Déu dels vostres pares, perquè no triomfareu pas.
Victòria d'Abies sobre Jeroboam
13 Jeroboam va ordenar que paressin una emboscada que envoltés pel darrere els de Judà. Aquests tenien l'exèrcit al davant i l'emboscada al darrere. 14 Quan els de Judà es van girar i veieren que els atacaven per dos fronts, van clamar al Senyor, i els sacerdots tocaren les trompetes. 15 Els homes de Judà van llançar el crit de guerra, i en aquell moment Déu derrotà Jeroboam i tots els israelites davant d'Abies i de tot Judà. 16 Els israelites van fugir davant d'ells i Déu els va fer caure a les seves mans. 17 Abies i les seves tropes els van infligir una gran derrota: moriren cinc-cents mil soldats escollits d'Israel. 18 En aquella ocasió els israelites foren humiliats, mentre que els de Judà en sortiren enfortits, perquè havien confiat en el Senyor, el Déu dels seus pares.
19 Abies va perseguir Jeroboam i li prengué les ciutats de Betel, Jeixanà i Efron, amb les seves rodalies. 20 Durant el regnat d'Abies, Jeroboam no pogué recuperar el seu antic poder. Finalment, el Senyor el va abatre, i ell va morir. 21 Abies, al contrari, s'enfortí. Tenia catorze dones, vint-i-dos fills i setze filles.
Mort d'Abies
(1Re 15,7-8)
22 La resta de la història d'Abies, el seu comportament i tot el que va fer, consta en el Relat del profeta Jedó. 23 Abies va morir i es va reunir amb els seus pares; el van enterrar a la ciutat de David.
Asà, rei de Judà
(1Re 15,11)
El va succeir el seu fill Asà. En vida d'ell, el país va estar tranquil durant deu anys.

Copyright © 1993 Associació Bíblica de Catalunya, Editorial Claret i Societats Bíbliques Unides

Darrera actualització del programa: 7/4/2020